szeptember 2014

A LIGA Szakszervezetek szakmai javaslatot készített a korhatár előtti ellátásról

A LIGA Szakszervezetek olyan átfogó szakmai javaslatot terjesztett elnöksége elé, amely komplexen kezelné a korhatár előtti ellátások minden fajtáját. Amennyiben a számtalan ágazat szakértőit és képviselőit megjárt javaslatot elfogadják, a LIGA Szakszervezetek megtárgyalásra és elfogadásra fogja beterjeszteni azt Magyarország kormányának. Fontos kiemelni, hogy a javasolt rendszer szervesen illeszkedik a kormány jelenleg is alkalmazott korhatár előtti ellátási rendszerébe, ugyanakkor gyökeresen szakít az idejétmúlt munkaköri listák rendszerével, amelyet egyébként hosszú évek óta sosem sikerült megnyugtatóan rendezni - olvasható a LIGA honlapján.

Kedvezőtlen döntés: az AB szerint nem kell kitakarni a rendőröket, ha közérdekű a tudósítás

A rendőri intézkedésről készült képfelvétel az érintett rendőr hozzájárulása nélkül is nyilvánosságra hozható, ha az nem öncélúan történik - mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) abban az ügyben, amelyet az Index hírportál kezdeményezett azért, mert egy perben a bíróság jogsértőnek minősítette fotók közlését. 

Az Ab szerdán közzétett határozatában olvasható értelmezés szerint a nyilvánosságra hozatal akkor nem öncélú, ha az eset körülményei alapján a jelenkor eseményeiről szóló vagy a közhatalom gyakorlása szempontjából közérdeklődésre számot tartó tájékoztatásnak, közügyet érintő képi tudósításnak minősül. Rendőri bevetés demonstrációkon minden esetben a jelenkor eseményének minősül, ezért az arról készült felvétel a képen lévők hozzájárulása nélkül közvetíthető a nyilvánosságnak, kivéve, ha ez a rendőr emberi méltóságának sérelmét jelenti. Ilyen lehet például a hivatása gyakorlása közben megsérült rendőr szenvedésének bemutatása - olvasható a határozatban.

További részletek az ATV cikkében, itt.

Lapszemle: Precedensértékű ítélet a nők korkedvezményes nyugdíjazásáról

Nemrég precedensértékű ítéletet hozott a bíróság a női kedvezményes nyugdíj ügyében. A Szabad Földben magyarázatot fűztek az ítélethez - írja a Szakszervezetek.hu. A kedvezményes nyugdíjra jogosító szolgálati időbe nem számít bele a fizetés nélküli szabadság ideje. A fizetés nélküli szabadság alatt értendő a tanulási időszak is, ahogy ez a mostani esetben is történt: a munkahelyét perlő nő ugyanis – fizetés nélküli szabadsága alatt – ösztöndíjas, felsőfokú tanulmányokkal töltött idejét szerette volna beszámíttatni szolgálati időként a kedvezményes nyugdíj megállapításába. További részletek itt.

Jó, ha tudjuk: lakáshitel támogatás – mit-mivel igazoljunk?

Nyilatkozatok, másolatok, igazolások… ezen múlik majd, hogy a 2014-ben adómentes lakáshitel támogatás után kell-e jövő tavasszal 120 százalékos bővítéssel egyéb jövedelemként adóznunk. Szerencsére sok esetben egyértelmű utalást tesz a kapcsolódó NGM rendelet, ez azonban megkötést is jelent, hiszen ha nem a rendeletben szereplő módon ellenőrizzük az adómentességet, akkor nem is tudjuk ennek feltételeit szabályosan teljesíteni. További részletek a HR/Munkajog cikkében.

Eredményes fellépés a szabolcsi beiskolázási segély ügyében

Az ORFK gazdasági főigazgatójától kapott tájékoztatás szerint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei főkapitányaságon rendezték az alanyi jogon járó beiskolázási segélyre való jogosultság elbírálásával kapcsolatos, FRSZ által kifogásolt téves joggyakorlatot. Kovács tábornok úr levele szerint, mindkét szülő részesülhet beiskolázási segélyben akkor is, ha  mindketten a rendőrség állományába tartoznak. Részletek az alábbiakban.

EBOLA: az ORFK megtette a veszély elhárításához szükséges intézkedéseket

Megkeresésünkre adott válaszában az Országos Rendőr-főkaptányság vezetője kifejtette, hogy az ebola járvány 2014. tavaszi megjelenésekor az esetleges megbetegedési veszély elhárítása érdekében a szükséges közegészségügyi- és járványügyi megelőző intézkedéseket a rendőrség megtette. Papp tábornok úr levele szerint az érintett személyi állomány felkészítése folyamatosan zajlik, amennyiben az egyenruha fertőző anyaggal szennyeződik, úgy annak fertőtlenítő hatású mosatásáról a munkáltató saját költségére gondoskodik. Az ebola vírussal történt fertőzöttség egyértelmű jeleit hordozó személy szállítására rendőrségi gépjárműben nem kerülhet sor, kizárólag az Országos Mentőszolgálat gépjárművével. Mindezek ellenére az ORFK vezetője szerint a fegyveres biztonsági őrök veszélyességi pótlékban való részesítéséhez szükséges jogszabályi feltételek nem állnak fenn.

LIGA: cél a létminimum

A LIGA Szakszervezetek kezdeményezi a 2015. évi bértárgyalások mielőbbi megkezdését. Ugyan a költségvetési keretszámok még nem ismertek, de Magyarország miniszterelnöke immár két egymást követő évértékelőjében is kijelentette, hogy Magyarország jobban teljesít, sőt, több fontos gazdasági mutató terén felülmúljuk az Európai Unió átlagát. A minimálbéren foglalkoztatott munkavállalók tömegeinek érdekeit jelenleg valószínűleg az szolgálná a legjobban, ha szakítva az elmúlt évek – válság által meghatározott – hagyományaival, amikor az éppen aktuális makrogazdasági mutatók alapján próbáltak a szociális partnerek megállapodni a minimálbér és a szakmai bérminimum összegéről, valamint a bérajánlás mértékéről, a kormány, a munkaadók és a szakszervezetek megállapodnának egy hároméves felzárkóztató programról. Ennek lényege, hogy 2015-2017 között minden évben úgy emelkedjenek a legalacsonyabb bérek, hogy a ciklus végére a minimálbér összege megegyezzen a létminimum összegével. További részletek a LIGA honlapján.

Lapszemle: tovább nyílt az olló a szegények és tehetősek között

Tovább nyílt az olló a szegényebbek és tehetősebbek között, derül ki a NAV bevallási adataiból. Több a minimálbéres, kevesebb az átlagbéres, és megugrott a felső két jövedelemsávban lévők száma – írja a Népszabadságra való hivatkozással a Szakszervezetek.hu. Az adóhatóság adatai szerint munkaviszonyból összesen 3 millió 849 ezer fő szerzett jövedelmet tavaly – a négymillió fő feletti foglalkoztatotti létszám erős túlzásnak tűnik mindezek alapján, hiszen a közmunkásoknak is kellett szja-bevallást leadniuk (így a KSH kimutatásaiban vélhetőleg tényleg a külföldön dolgozók tornászták felfelé az adatokat). 

Mi történt a RÉT-en? Beszámoló a rendőrségi érdekegyeztető fórum legutóbbi üléséről

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) szeptemberi ülésén tucatnál is több szakszervezeti felvetés került napirendre. Egyebek mellet szó esett, a BKV bérlettel kapcsolatos ítéletek végrehíjtásáról, az adó- és járulékkedvezmények jóváírásának elmaradásának korrigálásáról, a túlórákról, a rendőrséget éríintő költségvetési zárolás következményeiről, a határrendészek által sérelmezett felhívásról, a szabolcsi korrupciós normáról, a bűnügyi technikusok juttatásairól, az FBÖ-s állomány szolgálatteljesítésével kapcsolatban felmerülő problémákról. Mindezekről és az ülésen megvitatott egyéb problémákról az alábbi főtitkári tájékoztatóban számolunk be részletesen.

A magyar rendőr inkább Londonban mosogat, mint itthon szolgál

Mind több rendőr szerel le azért, hogy külföldre mehessen dolgozni. Egy volt budapesti egyenruhás például objektumőrként dolgozott, most Londonban konyhai kisegítő, csakúgy, mint egy vidéki kapitányság századosa. Egy kollégájuk alosztályvezetőként szerelt le, majd Münchenben kezdett új életet, egy kertészet kiszállítójaként. A szakszervezet szerint a tervezett életpálya-modellt csak úgy lehet majd bevezetni, ha rendezik a fizetéseket is. Évente mintegy ezer rendőr szerel le nyugdíj előtt - írja a HVG. Az FRSZ főtitkára megjegyezte azt is, hogy minden távozó rendőrrel károsodik az állam, a központi költségvetés, hiszen egyetlen rendőr kiképzése is jelentős költségeket tesz ki. Az FRSZ képviselői az idén tavasszal megtartott Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács ülésén is felhozták a fluktuációt: 2013-ban a testülettől 211 főtiszt/tiszt és 730 tiszthelyettes vagy zászlós szerelt le végleg, a szakszervezetek szerint a testület nem képes megtartani saját személyi állományát.