szeptember 2017

Zászlólevonás a Farkasvölgyi úti campuson

Utolsó rendezvényét tartotta meg a Rendészettudományi Kar (RTK) a Farkasvölgyi úti campuson - adta hírül a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja. A kari záróünnepség a jogelőd Rendőrtiszti Főiskola első parancsnokáról, dr. Györök Ferencről elnevezett előadóteremben kezdődött, ahol elismerések átadására is sor került. Az ünnepség végén a Főépület előtt ünnepélyes keretek között levonták a kari lobogót. A záróünnepség keretében köszöntötték az Egyesített Tiszti Iskolán 50 esztendeje, 1967-ben végzett határőr tiszteket, akik aranyoklevelet vehettek át Patyi András rektortól és Boda József ny. nb. vezérőrnagytól, az RTK dékánjától. Az aranyoklevelek átadása előtt Dr. Farkas Johanna adjunktus az 1967-es év emlékezetes eseményeit idézte fel, képekkel és zenei felvételekkel illusztrálva.

Ruhacsere mindörökké!

Valószínűleg nagy örömmel fogadták az egyenruhagyártók a Belügyminisztérium legújabb jogszabálytervezetét, melynek alapján jövőre a rendőrség hivatásos állományának társasági (dísz) egyenruháját tervezik lecserélni. Kollégáink körében már nem ilyen népszerű az újabb ruhacsere, mivel sokan vannak, akik már a második garnitúra társasági ruhájukat hajíthatják a kukába. Ezt az öltözetet ugyanis megvetették velük, amikor felszereltek, majd 2004. körül, amikor a jelenlegit bevezették, jövőre pedig vehetnek egy harmadikat. Miközben a társasági (dísz) egyenruhát még a főtisztek is alig hordják, a tiszthelyettesi állománynak pedig csak elvétve kell felvennie. Az újabb, kényszeres cserére egyébként azután kerül sor, hogy 2014-ben a BM egyik helyettes államtitkára már bejelentette, hogy lezárult a 2010-ben megkezdett egyenruhacsere program. Annak keretében 4 év alatt 23 ruházati cikket és 5 ékítményt cseréltek le, illetve állítottak rendszerbe. Az akkori bejelentés komolyságát jelezi, hogy azóta is minden évben bevezetnek egy - egy új ruházati cikket, aminek az árát "természetesen" a rendőri állományra terhelik. 

A teljes cikk elolvasásához kattintson a További információ linkre!

Súlyos ábra: élen hazánk a bérek egyenlőtlenségében

Sokat jelent a felsőfokú végzettség, főleg, ha fizetésekről van szó, az OECD egy látványos grafikont készített, hogy megmutassa mennyivel jelent többet – írja az mfor.hu. Több felmérés is készült már arról hazai viszonylatban, hogy mennyivel magasabb átlagfizetést lehet elérni felsőfokú végzettséggel, mint egy középfokúval. Most az OECD ábrája nemcsak azt mutatja meg, mennyivel többet lehet elérni vele, hanem a tagállamok adatainak egymáshoz viszonyított helyzetét is. A grafikonon jól látható, hogy a közép- és felsőfokú végzettséggel elérhető bérek közötti differenciát tekintve Magyarország éllovasnak számít, hiszen a 6. legnagyobb a különbség. Felsőfokú végzettséggel ugyanis kétszer nagyobb fizetés érhető el, mint egy középfokú papírral. 

A felmentési időre is jár a szabadság a Kúria szerint

Egy közelmúltbeli ítélete alapján a Kúria megerősítette, hogy a munkavállalót megilleti az időarányos szabadsága arra az időre is, amíg a munkáltató felmondása után felmentési idejét tölti - írja az Ado.hu. A hírportál megvizsgálta az ítélet lehetséges következményeit, melynek alapján kiemelik, hogy a fenti logika alapján minden olyan távollétre jár a szabadság, amelyet a Munka Törvénykönyve, vagy valamely más jogszabály nevesít. A munkaviszonyt szabályozó jogszabályok ugyanis munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősülnek. Például, a Munka Törvénykönyve szerinti hozzátartozó ápolása céljából igényelt fizetés nélküli szabadság, vagy a 10 éven aluli gyermek személyes gondozása érdekében, a gyes folyósításának idejére adott fizetés nélküli szabadság is teljes egészében szabadságra jogosító idő.

Áthidaló Kölcsön Akció az OTP LTP-től 4,99% fix kamat, 6,49% helyett!!

Szeretnél Lakástakarékpénztár szerződést kötni, de nem akarod kivárni a futamidő végét? Vagy előrelátóan kötöttél már Lakástakarékpénztári szerződést, viszont még nem járt le a futamideje, de már szükség lenne rá, mert kinőttétek már a mostani otthonotokat, vagy esetleg most vennéd az első lakást, netán a gyerek már elköltözne otthonról? Áthidaló Kölcsön Akció az OTP LTP-től 4,99% fix kamat, 6,49% helyett! A kamatkedvezmény 2017. szeptember 18. és 2017. október 31. között érhető el a következő feltételekkel:

• Az OTP Lakástakarék Zrt. kizárólag az OTP Pénzügyi Pont Kft. értékesítési partnereinél igényelt Áthidaló Kölcsöneire biztosít 4,99%-os egyedi kamatot,
• a teljes futamidőre vonatkozóan,
• a megkötött Áthidaló Kölcsön fedezetét biztosító lakástakarék szerződés lakáselőtakarékoskodója természetes személy,
• a szerződéses a Start U termékcsalád 6, 8 és 10 éves módozatra vonatkozik.

Bővebb tájékoztatásért keresse Veres Júliát, a Liga Pénzügyi Portál munkatársát. Írjon a penzugyiportal@liganet.hu e-mail címre, vagy kérjen visszahívást ide kattintva.

FRSZ kongresszus november 25-én

Ezúton is tájékoztatjuk tagjainkat és tisztségviselőinket, hogy a szakszervezetünk Alapszabályának 30/c pontjában meghatározottaknak megfelelően elnökünk 2017. november 25-én (szombaton) 10.00 órára, a Rendőrségi Igazgatási Központ (RIK) auditóriumába (1139 Budapest, Teve utca 4-6.) összehívta a Független Rendőr Szakszervezet XIV. Kongresszusának ülését. Az ülés napirendjén szerepel:

1) Az FRSZ elnökének, Felügyelőbizottsági elnökének és főtitkárának beszámolója az előző kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról.

2) A MAKASZ-kártya költségeinek tagszervezetek általi viselésére vonatkozó 2014. évi 3. számú kongresszusi határozat felülvizsgálata.

3)Tisztújítás: az FRSZ elnökének, főtitkárának, főtitkár-helyettesének, valamint a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása.

A Kongresszus határozatképességéhez a (mandátumvizsgálat során leigazolt taglétszámnak megfelelően) leadható szavazatok több mint felét képviselő tisztségviselő megjelenése szükséges. Amennyiben a megjelentek kisebb létszáma miatt a Kongresszus fentiek szerint összehívott ülése határozatképtelennek minősülne, akkor azonos helyszínen, azonos napirenddel, megismételt ülésre kerül sor 2017. november 25-én 10.30 órától. Alapszabályunk szerint – az ilyen módon megismételt ülés a megjelentek létszámától, illetve az általuk képviselt szavazatszámoktól függetlenül határozatképesnek minősül, az eredetileg meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában. További részletek a tisztségviselőinknek küldött meghívóban.

Sok kérdésre kevés válasz - rendőrségi érdekegyeztetés

Szeptember 18-án tartotta soros ülését a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács. Az ülésen napirend előtt kértük tárgyalni a Készenléti Rendőrséghez próbaidőre kinevezett RSZKI tanulók határszolgálatra történt átrendelésével kapcsolatban felmerült problémákat. E támában a Készenléti Rendőrség parancsnoka, Dr. Balogh János r. vezérőrnagy adott tájékoztatást a szakszervezetek számára, amiből sok minden kiderült, kivéve azt, hogy miért okozott közfelháborodást az érintett fiatal rendőrök és szülőik körében a rendőrség vezetése szerint szakszerűen végrehajtott intézkedés. A tanácskozás során napirendre került a szolgálatteljesítési idő elszámolása, a járőrök és a járőrtársak indokolatlan megkülönböztetése, a bűnmegelőzési főelőadói feladatok ellátásával kapcsolatos kifogásaink, az MRSZKI tanulóidő minősítése, a társasági egyenruházattal történő ellátás kérdése, és a 112-es hívásfogadó operátorok feladatbővülésének ellentételezése. Tisztázódott az is, hogy az OKÉT áprilisi ülésén tett kormányzati bejelentés szerint a garantált béremelés végrehajtásának pénzügyi fedezetét megkapta ugyan a rendőrség, de a munkáltatói döntésű illetményrész „megőrzéséhez” szükséges kb. 2,4 milliárd forintos forrástöbblet még így sem áll rendelkezésükre. Ebből pedig az következik, hogy a "trükkös béremelések" során elvont illetményrész kompenzációjára 2013. óta váró közalkalmazottak idén sem részesülnek korrekt bérrendezésben. Részletek az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban.

Nem adjuk fel!

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács legutóbbi ülésen nem kaptunk egyértelmű választ az iskolarendszeren kívüli őr-járőrtárs képzésben résztvevő pályakezdő kollégák besorolása és bérezése véleményünk szerint indokolatlan eltéréseinek megszűntetésére irányuló javaslatunkra. Nem kaptunk választ arra a kérdésre sem, hogy a tanulószerződés alapján kifizetett ösztöndíj után adó- és járulékfizetést teljesített-e a rendőrség. Ennek egy olyan folyamatban lévő perünkben van jelentősége, mely a rendészeti szakközépiskolai képzés idejének szolgálati időbe való beszámítására irányul. Bízva abban, hogy második nekifutásra sikerül a rendőrség vezetésének megadnia az érdemi válaszokat és megtenni a szükséges intézkedéseket, javaslatunkat, illetve kérdéseinket megismételtük. Az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának címzett levelünk itt olvasható.