Az FRSZ nemzetközi szövetségi kapcsolatai

 

 

A Közép- és Kelet Európa volt szocialista országai közül a Független Rendőr Szakszervezet elsőként, 1992-ben lett teljes jogú tagja a Rendőrszakszervezetek Európai Tanácsának.

 

 

Rendőrszakszervezetek Európai Tanácsa (CESP) 1988-ban kezdte meg működését a spanyolországi Avilában.

 

A gyorsan fejlődő szakszervezeti szövetség az Európa Tanács tagállamaiban működő rendőrszakszervezetek tevékenységének összehangolását, a közös fellépés szervezését tűzte ki célul, és ezen a téren látványos eredményeket sikerült felmutatnia.

 

A CESP 1991 óta rendelkezik az Európa Tanács nem kormányzati szerveinek konzultatív státusával, ez komoly elismerésnek, megtiszteltetésnek számít, hiszen a közösségek érdekében történő felszólalásra jogosít fel. Ezzel - a CESP, mint a rendőr szakszervezetek szövetsége - elsőként nyerte el a rendőrségek európai szintű képviseletének lehetőségét.

 

A CESP székhelye Lyon - FRANCIAORSZÁG, 39 bis rue de Marseille, 69007 Lyon.

 

Ma már Európa 20 országából közel 300 ezer rendőrt képvisel.

 

 

A Rendőrszakszervezetek Európai Tanácsa magáénak vallja az Emberi és Állampolgári Jogok Nyilatkozatának, az Általános Emberi Jogok Nyilatkozatának alapelveit, továbbá az Európa Tanács - a Rendőrségi Nyilatkozatra vonatkozó - 1979. évi 690. határozatában foglaltakat. Következésképpen ezeket az elveket a Tanács tagszervezetei is elfogadják.

 

Tanács céljai a következők:

 

  • Egyesíti a csatlakozó rendőröket a körében tömörült szervezetekkel.
  • Felügyeli a rendőri feladatok jó ellátását és közbenjár a munkafeltételek javítása és harmonizálása érdekében.
  • Ellátja a tagszervezetek és azok tagjainak morális és anyagi érdekvédelmét az illetékes európai jogi fórumok előtt, és elősegíti a tagok közötti szolidaritást.
  • Erősíti az állampolgárok és képviselők érzékenységét a rendőrséggel kapcsolatos problémák tekintetében.
  • Közbenjár az illetékes európai bíróságok, illetve szervezetek felé, amennyiben a fegyveres karhatalom bevetése ellentmond a polgári és egyéni szabadságjogoknak, és megteszi a szükséges lépéseket.
  • Követeléseinek elérése érdekében megtesz mindent a legitim szakszervezeti nyomás érdekében, ami nem zavarja a közrendet és közbiztonságot.
  • Harcol a rendőri szakszervezetek szabadsága érdekében és fellép a korlátozó tényezőkkel szemben.
  • Eljuttatja felvetéseit a nemzeti és európai hatóságok felé a rendőrséget érintő társadalmi tényezőkkel kapcsolatban, illetve konkrét javaslatokat tesz a rendőrségi funkciók intézményen belüli és kívüli újraértékelése érdekében.

 

 A CESP 2008. október 22-26. között Újvidéken, Szerbiában megrendezett VII. Kongresszusán az FRSZ  a vezetőségbe is bekerült, mivel  főtitkárunkat a CESP főtitkár-helyettesévé választották meg,  így Pongó Géza  -  a  másik két főtitkár-helyettessel Massiomo Denarier és Michael Karamalakis urakkal együtt - tagja lett a CESP vezetőségének.

 

 

A magyar kormány rendvédelmi szakszervezetekkel szembeni diszkriminatív politikája miatt a Független Rendőr Szakszervezet 2012. óta CESP tagsági jogviszonyának szüneteltetésére kényszerült, így főtitkárunk kénytelen volt visszalépni a CESP-ben viselt tisztsége meghosszabbítására irányulú jelöléstől.