Egészségre ártalmas tartálykocsi ellenőrzés a határon

A Határforgalom-ellenőrzési Szabályzat szerint a határon átjövő tehervonatok tartálykocsijait is ellenőriznie kell a rendőrségnek. Az átvizsgálás során a tartályok tetejére is fel kell mászni. Ez télen balesetveszélyes a megcsúszás kockázata miatt. Amennyiben pedig a tartály plombája sérült, úgy a fedelet fel kell nyitniuk és bele kell nézniük a belsejébe. Ez a munkafázis viszont a tavasztól őszig tartó időszakban jelent munkabiztonsági kockázatot, főleg nyáron, a melegebb időjárási körülmények között a tisztítatlan tartályokból felszabaduló, az egészségre akár ártalmas gőzök/gázok belélegzése miatt. Az ellenőrzést ugyanis a tartály minősítési jelzésére tekintet nélkül el kell végezni. Az FRSZ véleménye szerint a probléma megoldását az jelentené, ha a tartályba történő behajolást kiváltó munkaeszközzel (pl. endoszkóp) látnák el a feladat elvégzésére kötelezett állományt, illetve ha az említett munkavédelmi eszközök a munkavégzési helyen a dolgozók számára elérhetőek lennének. A nélkül a feladat ellátása egészségre ártalmas, kockázatos, veszélyes! Mindezek alapján kezdeményezte az FRSZ az ORFK személyügyi főigazgatójánál a munkavédelmi szempontból kiemelt fontosságú probléma soron kívüli kivizsgálását, és a szükséges intézkedések megtételét.