Az ONYF-et nem érdekli a Kúria elvi döntése!

Idén júniusban hívtuk fel tagságunk figyelmét a Kúria azon döntésére, mely szerint a hűségpénzt figyelembe kell venni a szolgálati nyugdíj összegének megállapítása során. A legmagasabb bírói testület egy konkrét ügyben hozott döntésében rámutatott, hogy: "A hivatásos állományú részére a „hűségpénz” kifizetése adóelőleg és járulékok levonásával történik, azaz járulékalapot képező jövedelemnek tekintendő, s mint ilyent a szolgálati nyugdíj összegének megállapítása során (beleértve a rögzített nyugdíjat is) figyelembe kell venni. Ily módon a „hűségpénz” a természetét tekintve kvázi illetmény jellegű juttatás." Emlékezetes, hogy az FRSZ a hűségpénz néven ismert szolgálati időt elismerő támogatás jogintézményének fennállása alatt számos alkalommal kifogásolta, hogy az említett juttatást – annak ellenére, hogy abból nyugdíjjárulékot vonnak/vontak – nem került beszámításra a 2011. december 31-ig létező szolgálati nyugdíj (ténylegesen folyósított és rögzített egyaránt) összegébe. Az idő, illetve a Kúria Mfv.III.10.456/2014/4. szám alatt hozott döntése minket igazolt. így tagjainkat arra ösztönöztük, hogy a Kúria döntésre hivatkozással – forduljanak kérelemmel a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság Fegyveres Nyugellátási Osztályához a korábban megállapított/rögzített szolgálati nyugdíj összegének újraszámítása, illetve a korábbi nyugdíj határozat módosítása érdekében. Ezt sokan meg is tették, és az elmúlt napokban meg is kapták a választ: az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a kérelmeket elutasította. Indokolásukban a jogszabályokra és a "támogatást bevezető foglalkoztatáspolitikai konstrukcióra" hivatkoznak, a Kúria döntéséről azonban említést sem tesznek. Pedig, tudniuk kell róla, hiszen azt a pert is ők veszítették el a Kúria előtt!  Úgy látszik, egy ítélet nem elég nekik, így az érintetteknek nem marad más választásuk, mint a fellebbezés, amihez tagjainkak jogászaink segítséget tudnak nyújtani. A Kúria döntése - jogkérdésről lévén szó - a bíróságokat kötelezi, így a perek kimenetele aligha kétséges!

"Széleskörű" társadalmi egyeztetésen a Hszt. legújabb módosítása: a véleményezés határideje egy nap!

Tegnap felkerült a kormányzat honlapjára az júliusban hatályba lépett szolgálati törvény második módosításának tervezete, de aki nem igyekszik, az lemaradhat a véleménynyilvánításról, mivel annak határideje a mai napon már le telik. A rendvédelmi szakszervezetek annyiban vannak kedvezőbb helyzetben, hogy velük a tárca már szeptember 30-án szakértői egyeztetést tartott a Hszt. módosításáról. A Belügyi Érdekegyeztető Tanács szakértői ülésén történtekről már korábban beszámoltunk honlapunkon. Ez és az FRSZ véleménye és javaslatai itt olvashatóak. Időközben korábbi javaslatainkat egy újabb kezdeményezéssel egészítettük ki, mely a szolgálati panasz elévülést megszakító hatásának jogszabályi elismerésére irányul.

A Kúria elvi döntést hozott a kifogásolható életvitelre alapított felmentés tárgyában

A tényállás szerint a hivatásos szolgálati viszonyban állt felperes jogviszonyát az alperes a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 56. § (2) bekezdés b) pontja és ba) alpontja alapján – hivatásos szolgálatra alkalmatlansága, nem felel meg a kifogástalan életvitel követelményeinek – alapján felmentési idő nélkül megszüntette. Az ügy a fellebbezések és a felülvizsgálati kérelem alapján a Kúria elé került, melynek jogi álláspontja szerint tévedett a közigazgatási és munkaügyi bíróság, amikor az általa megfogalmazott feltételezést, mely szerint „kétséges, hogy a megállapított életszínvonal a felperes által megjelölt jövedelemből megteremthető, fenntartható” – a bizonyítási teher szabályát megfordítva – a felperes terhére értékelte. A „törvénytelen és jogellenes” felperesi „vagyongyarapodást” a perben az alperesnek ítéleti bizonyossággal kellett igazolnia, melyre a jogerős ítélet által levezettek szerint nem került sor. Mindezekre tekintettel a Kúria  az alperest a felperes eredeti beosztásban való továbbfoglalkoztatására kötelezte.  Az ügy részletes leírása a Kúria honlapján olvasható.

KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM! Már 8 megyében első fokon, és 2 megyében másodfokon, azaz jogerősen megnyertük az elmaradt illetményes perünket!

A Független Rendőr Szakszervezet Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Zala és Vas megye, valamint a BRFK után a Pest és a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányságokkal szemben is megnyerte (első fokon) azon munkaügyi pereket, melyet olyan közalkalmazottak képviseletében indítottunk, akiknek az illetményét évekre visszamenően helytelenül állapították meg a munkáltatói döntés szerinti és a garantált illetménnyel összefüggően. A bíróság kötelezte a munkáltatót az elmaradt illetmény és kamatainak megfizetésére, és az igény minden további hónapban érvényesíthető.  Ezzel immár nyolcra emelkedett azon megyék száma, ahol bírósági ítélet mondja ki, hogy a munkáltató helytelenül állapította meg a közalkalmazottak illetményét. Ráadásul Heves és Zala megyékben másodfokon, azaz jogerősen is megnyertük az elmaradt illetmény megfizetése iránt indított pert! További részletek az alábbiakban.

Válaszra várva: sokasodnak kérdéseink a menekültválság kezelésében közreműködő rendőrök munkakörülményeivel kapcsolatban

A múlt héten az FRSZ újabb megkereséssel fordult az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetőjéhez annak érdekében, hogy vizsgálják ki a menekültválság kezelésében részt vevő rendőri állomány egyes tagjai által számunkra jelzett problémákat és tegyék meg a megoldásukhoz szükséges intézkedéseket. Levelünket az alábbiakban tesszük közzé, a rendőri vezetés válasza nélkül, mivel az még nem érkezett meg szakszervezetünkhöz. Ezen kívül továbbra is várjuk az ORFK válaszát és intézkedéseit azon kérdések és problémák megoldása vonatkozásában, melyeket a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) szeptember 21-ei ülésén ígértek….

Tállai: még nincs végleges tervezet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal átszervezéséről

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) átszervezése kapcsán még nem született végleges tervezet, ezért érthetetlen a szakszervezet „támadása” - közölte Tállai András, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkár vasárnap az MTI-vel, reagálva a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezetének kifogásaira.

Az érdekvédelmi szervezet elnöke, Holecz Gábor az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta, elutasítja a NAV „buldózer-típusú” átalakítását. A tömörülés szerint át kell gondolni a megyei igazgatóságok összevonását, illetve a középfokú szervek teljes megszüntetését, és sérelmezik, hogy mind a beosztotti, mind a vezetői állomány a sajtóból értesül a különböző átszervezési koncepciókról.

UNIQA nyugdíjprogram szakszervezeti tagoknak

A LIGA Szakszervezetek tagjainak  egy kedvezményes, egyedi nyugdíjprogramot készített az UNIQA Biztosító Zrt. A program 90 %-os nyugdíjbónusz azonnal jóváírását biztosítja az első évben, az éves díjat figyelembe véve, 20 % adójóváírást tesz lehetővé az éves befizetés arányában (maximum 130 ezer forintot), a 2009 - 2014. közötti időszakban 18 - 24 %-os átlaghozamot produkált. További részletek az alábbiakban letölthető anyagokban.

A vámos szakszervezet elutasítja a NAV „buldózer-típusú” átalakítását

Elutasítja a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) „buldózer-típusú” átalakítását a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete. A szakszervezet szerint át kell gondolni a megyei igazgatóságok összevonását, illetve a középfokú szervek teljes megszüntetését, és sérelmezik, hogy mind a beosztotti, mind a vezetői állomány a sajtóból értesül a különböző átszervezési koncepciókról. Holecz Gábor, a VPDSZ elnöke vasárnap közleményben tudatta az MTI-vel, megdöbbentőnek tartják, hogy a NAV átszervezéséről határozó úgynevezett átszervezési bizottságból egyedülálló módon éppen a munkavállalói érdekképviseletek maradtak ki. További részletek a szakszervezetek.hu cikkében.

 

Kapcsolódó anyag: Leépítések a NAV-nál

Lapszemle: Hatalmas pénzt spóroltak meg a magyar nyugdíjakon

A 2010-es évek elején végrehajtott szigorításokkal, a korhatár előtti nyugdíjazás jelentős csökkentésével az állam több száz milliárd forintot spórolt a nyugdíjkiadásokon - derül ki a Policy Agenda elemzésből. A megtakarítás nagyobb is lehetne, ha nem lenne a nők korhatárkedvezménye - ezért volt fontos, hogy ne kerülhessen népszavazásra a férfiak hasonló kedvezménye, olvasható a napi.hu cikkében.

 

A témához kapcsolódó cikk: A nyugdíjkorhatár kitolása beláthatatlanul nagy károkat okozhat - szakszervezetek.hu

Ismét a Hszt. módosítására és néhány pozitív változás mellett újabb szigorítására készül a belügy

Bár az új szolgálati törvény (Hszt.) csak három hónapja lépett hatályba, a Belügyminisztérium máris a jogszabály második módosításán és bevett módon újabb szigorításán dolgozik. A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) tegnapi ülésén megvitatott törvénytervezet szerint ugyanis az elrendelhető készenlét jelenlegi havi 168 óra időtartamát 84 órával megemelnék, a túlórák vonatkozásában pedig eltörölnék azt a korlátozást, mely szerint 4 hónap alatt legfeljebb 120 óra túlszolgálatot lehet elrendelni. Kissé kapkodó, de pozitív módosítást terveznek a teljesítményjuttatás vonatkozásában, amit a Hszt. eredetileg elfogadott szövege szerint 2016-tól kellett volna folyósítani. A bevezetés időpontját azonban a törvény hatálybalépése előtt elfogadott jogszabály módosítással (idén júniusban) 2017-re halasztották, most pedig egy újabb módosítással visszatérnének az eredeti állapothoz, mely szerint a teljesítményjuttatás már 2016-ban bevezetésre kerülne, a 2015. évi teljesítményértékelés alapján. A BM szerint erre a célra 2 heti illetmény/fő bérkeret biztosítanának. Mivel a tárgyévi teljesítményjuttatás maximuma 3 havi illetménynek megfelelő összeg lehet, az említett kvóta alapján 6 főből 1 fő kaphatná meg a maximális jutatást. A másik, az allomány egy része számára pozitívnak minősíthető módosítás oka - Zsinka András személyügyi helyettes államtitkár elmondása szerint az, hogy a 2015. július 01-jei illetmény-besoroláskor az illetmények csak 2015. december 31-ig kerültek meghatározásra, ami törvénymódosítás hiányában az illetmények befagyasztását eredményezné, ahogy arra az FRSZ – a kormányzati propaganda ellenében – már idén tavasszal rámutatott! Ennek elkerülése érdekében 2016. január 01-től további 5 %-os illetményemelés megállapítását tennék lehetővé, de csak az állomány egy része számára. Az, hogy kik részesülhetnek az újabb illetményemelésből, cikkünk alábbiakban folytatódó részéből derül ki.

Szükség esetén határ menti feladatokra is kiképzik tartalékosokat

Egyelőre a határokhoz vezényelt szerződéses és hivatásos katonák helyére, a honvédségi alakulatokhoz hívtak be önkéntes műveleti tartalékosokat, de ha elhúzódik a válság, lehetnek olyan tartalékosok, akik - miután megkapták a szükséges kiképzést - a határ menti feladatokban is részt vehetnek - mondta Vanyur Tibor, a Magyar Honvédség Hadkiegészítő és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH HKNYP) parancsnoka az M1 aktuális csatorna szerda esti műsorában.

Megkezdődött a határon szolgáló próbaidősök váltása

Az érintettek és hozzátartozóik kérdései alapján megkereséssel fordultunk a Készenléti Rendőrség parancsnokához, azt tudakolva, hogy a Határrendészeti Igazgatóság állományába tartozó, és próbaidős kinevezésüket követően a határok védelmére kirendelt rendőr tiszthelyettesek váltását milyen rendben tervezik megvalósítani és nevezettek mely időpontra tervezhetik eltávozásukat, illetve hazamenetelüket. A Dr. Balogh János r. vezérőrnagytól kapott tájékoztatás szerint a próbaidős tiszthelyettesek váltása a szolgálati feladatok függvényében folyamatosan kerül végrehajtásra, , melynek eredményként 5 osztály állományának rövid idejű váltása már meg is történt, a további váltások tervezése pedig folyamatos. Részletek az alábbiakban.

Bevándorlás: a magyarok 78 százaléka elégedett a rendőri munkával

A Nézőpont Intézet legfrissebb kutatása szerint a magyarok túlnyomó többsége, csaknem 80 százaléka elégedett azzal, ahogy a magyar rendőrség kezeli a migránskérdést - mondta az intézet ügyvezetője az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában. Fodor Csaba szerint "ebben nyilván benne van az is", hogy a választópolgárok látták, hogyan állt helyt a magyar rendőrség a röszkei határ megvédésekor. Megjegyezte: a migránshelyzet megítéléséről készített felmérésük után nem lepte meg az eredmény, hogy a migránskérdést kezelő rendőri munka tekintetében is pártokon átívelő egység látható - további részletek az ATV oldalán.

Egyre több tartalékos katona kap behívót

Az ATV cikke szerint: A sorkötelezettség visszaállításáról szóló híresztelések kamunak bizonyultak ugyan, de az önkéntes tartalékosok mozgósítását már megkezdte a Magyar Honvédség. A Hadkiegészítő Parancsnokság vezetője arról tájékoztatta az atv.hu-t, hogy az utóbbi időben fokozódó érdeklődést észlelnek a szerződéses szolgálat lehetőségei iránt. A hozzájuk érkező megkeresésekben – az aktuális válsághelyzetre reagálva – többen is kifejtették a hazájuk iránti tenni akarás igényét. További részletek az ATV oldalán.

Megvan az Ab indoklása - pozitív diszkrimináció és költségvetés

A nők a férfiakhoz képest kedvezőbb alanyi jogokra tarthatnak igényt az alaptörvény szerint, ezért is alkotmányellenes a Kúria június végi döntése, amely lehetővé tette a férfiak 40 év munkaviszony utáni nyugdíjazásáról szóló népszavazási kezdeményezést - derül ki az Alkotmánybíróság (Ab) egy héttel ezelőtti határozatának kedden a testület honlapján közzétett indoklásából. A döntés másik indoka szerint azért sem lehet népszavazást tartani a kérdésben, mert az tiltott tárgykört, konkrétan a költségvetési törvényt érinti. További részletek a LIGA honlapján.

Oldalak

Feliratkozás Független Rendőr Szakszervezet RSS csatornájára