Javaslatok a Hszt. módosítására

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) 2017. június 16-ai ülésén a Belügyminisztérium ismertette az érdekképviseletekkel a Hszt. módosítására vonatkozó elképzeléseit. A javaslat elsődlegesen a 2018. január 01-jei illetményemelés szabályainak kialakítására irányul, de ezen felül a szolgálati törvény számos más rendelkezését is érintené a módosítás. E körbe tartoznak a rendvédelmi egészségkárosodási ellátással összefüggésben a Becsületbíróság összehívására vonatkozó szabályok, a hivatásos állomány tagja által elektronikus dokumentumban teendő nyilatkozatok pontosítása, a gyermekgondozás céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadságon lévők esetén a fizetési fokozatban történő egyszeri előresorolás alapjának megteremtése, a kiemelt készenlét tartalmi módosítása, a méltatlansági eljárás egyes szabályainak és határidejének a fegyelmi eljáráshoz igazítása, a Becsületbírósághoz fordulás fegyelmi eljárásban kiszabható jogviszony megszüntetés fenyítés esetén, a kárfelelősséghez kapcsolódó egyes szabályok pontosítása, a címzetes rendfokozatra vonatkozó rendelkezések kiegészítése.

Az FRSZ a törvény-módosítás sarkalatos pontjának az illetmények emelésével kapcsolatos szabályokat tartja. A minisztériumtól eltérően változatlanul szükségesnek tartjuk az évek óta változatlanul 38.650,- Ft-os illetményalap honvédségi hivatásos állomány illetményalapjával azonos mértékben történő meghatározását mely 2018-ban 43.110,- Ft lenne. Az illetményalap évenkénti emelése azon – egyre nagyobb létszámot képviselő – hivatásos állományúak esetében is garantálná az illetmény emelkedését, akik a 100 %-os bérbeállás miatt már nem részesülnek abban. Ez a létszám a Hszt. módosítás előterjesztésében leírtak szerint is több ezres nagyságrendű: 2017-ben közel 12.000 fő rendvédelmi hivatásosnak egyáltalán nem, vagy 5 %-nál kisebb mértékű volt a bérnövekedése. A kiemelt készenlét szabályainak pontosítását az FRSZ is kezdeményezte, emellett azonban több más javaslatot is megfogalmaztunk korábban, melyek mindegyikét továbbra is fenntartjuk. Ezekről itt található bővebb információ.

A Hszt. módosítással kapcsolatos FRSZ javaslat itt olvasható. E mellett közzétesszük a BÉT Munkavállalói Oldalával közösen előterjesztett javaslatunkat is.