A KSZ szerinti illetményemelések védelmében

A közalkalmazotti állomány 2017. január 01-jei illetmény megállapításának végrehajtásával kapcsolatban megkereséssel fordultunk az ORFK Személyügyi Főigazgatójához. A január 16-ai RÉT ülésen elhangzott rendőrségi tájékoztatás szerint a fizetési fokozatban történő előresoroláshoz kapcsolódó – kollektív szerződések szerinti – illetményemelésekre az idei évben is biztosított a pénzügyi fedezet. A Kúria tárgybani állásfoglalására figyelemmel annak egyedüli feltétele, hogy az illetményemelésben részesülő közalkalmazottak legalább alkalmas minősítéssel rendelkezzenek. Ennek ellenére az országban több rendőri szervnél is azzal szembesültek a kollégák, tagjaink, hogy a KSZ szerinti bérnövekmény nem került beépítésre az illetményükbe, azaz egyáltalán nem, vagy csak a bértábla (fizetési fokozat) szerinti szorzószám többletet biztosították részükre. Hogy néhány példát említsünk, így jártak el pl. Nógrád és Bács-Kiskun megyében, de a fővárosban is (BRFK). Az említett munkáltatói hozzáállást és eljárást több szempontból is elfogadhatatlannak tartjuk, ezért annak felülvizsgálatát kezdeményezte az  FRSZ. További részletek az ORFK-nak írt átiratunkban, itt.