Meghatalmazások jogi képviselet ellátásához

2018. január 01-jén hatályba lépett az új polgári perrendtartásról szóló törvény (Pp.) és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény, melyek alapvető változásokat hoztak a munkaügyi jogviták, illetve perek lefolytatásában.

A változások miatt Jogsegélyszolgálatunk új jogi képviseleti megbízást készített, amely valamennyi foglalkoztatási jogviszony (hivatásos, közalkalmazotti, munkajogviszony, stb.) esetében alkalmazható.

Az újonnan induló jogvitákban a most közzétett meghatalmazást kell kitölteni, és aláírva megküldeni Központi Koordinációs Irodánknak. A korábbi meghatalmazásokat a továbbiakban nem tudjuk elfogadni, mivel azok már nem felelnek meg a fentiekben említett, újonnan hatályba lépett eljárási törvények követelményeinek.

Azoknak, akinek ügyében a keresetlevelet 2017. december 31-ig Jogsegélyszolgálatunk már benyújtotta, nincs teendőjük, nekik új meghatalmazást nem kell kitölteniük.


Az FRSZ Kongreszusa 2018. november 24-ei ülésén módosította szakszervezetünk alapszabályát. A módosítások érintették a jogi képviselet biztosításának rendjére és a támogatóidíj fizetésére vonatkozó szablyokat is.

Mindezek a vááltozások szükségessé tették a jogi képviseleti meghatalmazás iratmintájának módosítását is. Az újonnan bevezetett nyomtatványok az alábbi linkekről tölthetők le. 

A jogi képviselet biztosításával és a támogatóidíjjal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az innen letölthető áttekintő táblázatba foglaltuk össze.

A 2018. december 05-től érvényes meghatalmazások letölthetők innen: