Egységes Tűzoltó Szakszervezet: a túlórákat pénzben kellene kifizetni, vagy szolgálati időben elismerve, munkaviszonyba beszámítani

A tűzoltók többsége nem szeretne túlórázni, hiszen a vonulós tűzoltók kötelező alap munkaideje havi 204 óra, szemben más munkavállalók 168 órás munkaidejével - írja a Népszava. Első körben az így keletkező túlórákat kellene pénzben kifizetni, vagy szolgálati időben elismerve, munkaviszonyba beszámítani – közölte a lappal az Egységes Tűzoltó Szakszervezet. „Jelenleg egy tűzoltó, aki 10 évnél kevesebb szolgálati viszonnyal rendelkezik, nagyságrendileg 160 ezer forint nettó bért keres, ami jóval a magyarországi átlagkereset alatt van. Európai szintű bérekkel, megfelelő juttatásokkal és kedvező cafeteriával újra vonzóvá kellene tenni a tűzoltó pályát. Ez megoldást jelentene az állomány megtartásához és az új belépők számának növeléséhez” – fogalmaztak. A közleményben hangsúlyozták: a tűzoltókkal szemben támasztott fokozott fizikai és pszichikai követelményeknek nem lehet megfelelni 65 éves korig. A folyamatosan fennálló túlórák megváltásának lehetőségeként át kellene gondolni a korkedvezményes nyugdíj bevezetését. 

Végtelenítve toborozzák a határvadászokat, még sincs elég

Feltölthetetlennek tűnik a határvadászok állománya azzal a toborzó kampánnyal, amelyet éppen két éve indítottak. A helyzetről sokat elárul az: a januári adatok szerint a tervezett 3 ezer helyett még 1500 újonc sem állt szolgálatba, az aktuális adatokat pedig már el sem árulta az ORFK. A Vasárnapi Hírek információi szerint ráadásul olyan mértékű az elvándorlás ezen a területen is, hogy hiába van túl már a tizenegyedik képzési ütemen is a rendőrség, még mindig folytatni kell a toborzó akciót.

Véleményünk szerint ezek az adatok is azt bizonyítják, hogy a rendőri pálya egyáltalán nem népszerű a fiatalok körében. Ezen persze nem is lehet csodálkozni, hiszen az illetmények nem tartottak lépést a civil szférában elérhető keresetek emelkedésével.

További részletek a Vasárnapi Hírek cikkében.

Ismét szót emeltünk a fegyveres biztonsági őrök érdekében

Az FRSZ ismételten megkereséssel fordult az ORFK gazdasági és személyügyi főigazgatóihoz a fegyveres biztonsági őrök (FBÖ) foglalkoztatásával kapcsolatos problémák megoldása érdekében. 

Évek óta húzódó akut probléma, hogy a rendőrség által munkaviszonyban foglalkoztatott FBÖ-s állomány feladatköre és felelőssége az idők folyamán egyre bővült, így napjainkban már gyakorlatilag egyáltalán nem azt a munkát végzik, mint amire korábban szerződtek. Például egyre gyakrabban kell ellátniuk a határ mellett védelmi, forgalomirányítási, okmány- és személyellenőrzési feladatokat. Mindezt "természetesen" megfelelő kiképzés, felszerelés, és bérezés nélkül. A rendőrség, miként a közalkalmazottaknál sem, az FBÖ-s állomány esetén sem díjazza a hűséget, így a kezdő, és az 5-10 éve szolgáló őr is ugyan annnyit kap kézhez. Mindezen problémák orvoslását kezdeményeztük az ORFK tábornokainál. Megkeresésünk itt olvasható.

Eltörölték a "pofátlan végkielégítések" különadóját

Az adótörvények módosításában elrejtve a parlament elfogadott egy javaslatot, amely megsemmisítette a 2010-ben bevezetett, végkielégítésekre vonatkozó különadót - írja a Népszava. Ráadásul a módosítás január 1-re visszamenőleges, vagyis a választások után lecserélt vezetőknek már nem kell megfizetniük a „pofátlansági különadót.” 

Emlékezetes, hogy 2010-ben a második Orbán-kabinet kormányzása kezdetén nagy port kavart a végkielégítések megadóztatásának javaslata, amely szerinta kétmillió forint feletti végkielégítéseket 98 százalékos különadóval sújtották. A jogszabályt az Alkotmánybíróság több körben vizsgálta, és alkotmányellenesnek találta a visszamenőleges hatály miatt, illetve mert ellentétes a jog- és vagyonbiztonsággal. Az első megsemmisítés után a fideszes parlamenti többség újra elfogadta, majd az AB jogköreit is korlátozta úgy, hogy a testület költségvetésről, adókról, illetékekről és járulékokról szóló törvények esetén csak bizonyos esetben mondhat véleményt. A végkielégítéseket sújtó különadó mértékét a későbbiekben csökkentették 98-ról 75 százalékra, most pedig teljesen megszüntették.

Adj vért! Életet menthetsz! - avagy a rendőr véradásával is menthet...

Sajnos egyre többször szembesül az ember (mint áldozat), hogy nem áll megfelelő mennyiségű vérkészlet rendelkezésre.Több kezdeményezés indult országosan, hogy eme problémát valahogy megoldják, enyhítsék. Köztudott, hogy a rendvédelem területén is sokan áldoznak így is, az eskün túl is. Sok kolléga bátran nem csak életét, hanem vérét is adja másokért, másoknak.

Szomorúan tapasztaljuk azonban, hogy néha a vezetők, a véradásért járó munkaidő kedvezményt nem veszik figyelembe, annak kiadását megakadályozzák. Pedig a Hszt. 105. § (1) bekezdés d) pontja rögzíti, hogy mentesül a hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési kötelezettsége alól a véradás miatt távol töltött teljes - a szolgálati helyen kívül szervezett véradás esetén legalább négy óra - időtartamra! Reméljük, hogy az érintett parancsnokok téves gyakorlatukat ismételten átgondolják, sőt példával elől járnak és a  véradók sorát fogják gyarapítani! (Rebels)

Rendőrségi belügyek: megszűnő túlóra kompenzáció, ezres nagyságrendű leszerelések

A Zsaruellátó nevű Facebook-oldal bejegyzése nyomán az elmúlt napokban az egész magyar médiát bejárta az a hír, hogy a rendőrségnél leszerelési hullám kezdődött. Az oldal szerzői azt állították, hogy egyetlen nap alatt 120 rendőr szerelt le, csak Budapesten 45-en egy nap alatt. Bár az állítást az ORFK cáfolta, az újságírók oknyomozása fényt derített arra is, hogy a tömeges kilépések egyik mozgatórugója az a 2019. január 1-én életbe lépő (az Országgyűlés által 2015-ben megszavazott) törvénymódosítás lehet, mely szerint a jövő évtől a hivatásos állományúak – rendőrök, büntetés-végrehajtásban dolgozók, katasztrófavédelmisek – nem kaphatnak pénzt túlóráik után, kizárólag szabadnap jár majd nekik a többletmunka után. Ez a változás azonban két problémát is okoz: egyrészt a túlórák kifizetésének megszűntetése jelentősen csökkentheti a rendőrök egyébként is szerény jövedelmét, másrészt, komoly működési zavarokat okozhat a rendőrség szolgálati feladatainak ellátásában. A működési zavarokat pedig az okozhatja, hogy a rendőrség csak az állomány elképesztő mértékű túlóráztatásával képes ellátni szolgálati feladatait: 2018. első félévében összesen 3,6 millió túlórát teljesítettek a rendőrök, ami fejenként több mint 130 óra többletszolgálatot jelent, és a költségvetésnek (járulékokkal együtt) mintegy 8,5 milliárd forintos kiadást eredményezett.

A probléma komolyságát két rendőrtábornok véleménye is alátámasztja. Az Index cikke szerint a májusban távozott országos rendőrfőkapitány utolsó hivatali idejében azért lobbizott, hogy jövő év januárjától ne szűnjön meg a rendőrök túlórapénze, de a hírportál birtokába került előterjesztés állítólag elbukott. A június 01-jei hatállyal újonnan beiktatott országos rendőrfőkapitány, Balogh János r. vezérőrnagy pedig a kinevezése előtt országgyűlési meghallgatásán a túlszolgálatra vonatkozó kérdésre azt mondta: a túlmunka örök feszítő kérdés. Megjegyezte, azt az ideális állapotot, amikor nincs szükség túlmunkára, úgy érhetnék el, ha megnégyszereznék a rendőrség létszámát. Ez viszont - a vezérőrnagy szerint - sem költségvetési, sem szakmai szempontból nem támogatható. A rendőrfőkapitány-jelölt a túlmunkát hasznosnak tartja.

Az FRSZ főtitkára azonban egy mélyebben gyökerező problémára is felhívta az újságírók figyelmét.  Erről és a témában megjelent további cikkekről az További információ linkre kattitnva tájékozódhatsz!

Rendőrségi érdekegyeztetés

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2018. 07. 16-ai ülésén Dr. Balogh János r. vezérőrnagy, országos rendőrfőkapitány úr - napirend előtt - köszöntötte az ülés tagjait, és beszédében korrekt együttműködést ígért az érdekképviseleti szervezetekkel, kitérve arra is, hogy a munkavállalói oldal felvetése alapján szorgalmazni fogja a főkapitányságok számára, hogy folytassanak szorosabb együttműködést a szakszervezetekkel, illetőleg biztosítsák ennek lehetőségét.

Az ülésen naprendre került az informatikusok bérrendezésével, a kedvezmények és juttatások egységesítésével, a közalkalmazotti bérmegállapítással, valamint az FBŐ-sök rendőri/határrendészeti feladatokra történő átirányításával kapcsolatos kérdések és problémák.

Mindezekről részletesen beszámolunk az innen letölthető főtitkári tájékoztatónkban.

Kúria döntés a hivatásos állomány tagjának megbízási díja tárgyában

A Kúria napokban közzé tett döntése értelmében nem jogszabálysértő az eljárt bíróságok jogköveztetése, mely szerint a BM rendelet szerinti járőr beosztáshoz képest a szabálysértési előkészítő eljárások ellátása akkor is a szolgálati beosztáshoz nem tartozó feladatkör ellátásának minősül, ha az alperes a felperesi szolgálati beosztást járőr (szabálysértési) beosztásnak nevezte el.

A perbeli tényállás szerint felperes hivatásos szolgálati viszonyban állt az alperessel. Kinevezése szerinti beosztása 2013. december 1-től 2015. szeptember 15-éig járőr, 2015. szeptember 16-tól járőr (szabálysértési) volt. A felperes a szabálysértési feladatkört járőri feladatai mellett 2014. július 1-től 2015. június 30-ig az alperes megbízása alapján megbízási díj fizetése mellett látta el, ezt követően ellentételezés nélkül. A felperes feladatai ez alatt nem változtak, folyamatosan – naponta megosztottan – járőri és nagyobb részt szabálysértési előkészítő eljárással kapcsolatos feladatokat is ellátott. A felperes szolgálati panasza elutasítását követően előterjesztett keresetében 2015. július 1-től 2016. november 30-ig terjedő időre elsődlegesen illetménykülönbözet, másodlagosan megbízási díj jogcímén kérte marasztalni az alperest.

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ítéletével 985.575 forint és ennek késedelmi kamata megfizetésére kötelezte az alperest megbízási díj jogcímén. A másodfokú bíróság az elsőfokú ítéletet helybenhagyta. Az alperes felülvizsgálati kérelme folytán eljárt Kúria a jogerős ítéletet hatályában fenntartotta. A Kúria már több eseti döntésében kimondta, miszerint a munkáltató utasítása alapján a felperes ugyan esetenként köteles ellátni a járőri tevékenységhez nem tartozó tevékenységet is, ugyanakkor a beosztásához nem tartozó feladat tartós ellátása nem maradhat ellentételezés nélkül. Amennyiben a hivatásos szolgálati viszonyban álló hosszabb időn át a beosztásához nem tartozó feladatkört lát el, többlet díjazásra jogosult. További részletek a Kúria közleményében.

Megszűnik a kereseti korlát az állásban lévő nyugdíjasoknál

Számos változást hoznak a nyugdíjasok munkavállalásával és a nyugdíjba vonulással kapcsolatban a már elfogadott jövő évi adótörvények és a központi költségvetést megalapozó törvény. A 24.hu Farkas András nyugdíjszakértővel beszélte át, mit jelentenek ezek a gyakorlatban.

Az elfogadott szochotörvény alapján a munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasok (=öregségi nyugdíjasok, nők negyvenesek, szolgálati járadékban és korhatár előtti ellátásban részesülők) után nem kell a munkáltatói közterheket megfizetni, és a munkavállalótól is csak szja-t vonnak jövőre. Éppen úgy, mint a nyugdíjas szövetkezeteknél. A munkáltatói szochomentesség és a munkavállalói járulékmentesség azonban kizárólag a Munka Törvénykönyve (Mt.) szerinti jogviszonyban foglalkoztatott nyugdíjas munkavállalókra érvényes – hangsúlyozta Farkas András.

Széles Imre társadalombiztosítási szakértő az Adózónán azt írta, a kereseti korláttal érintett munkaviszonyos nyugdíjasoknál nem kell majd figyelembe venni az így megszerzett jövedelmüket. Ennek bizonyára nagyon örülnek, akik korhatár előtti ellátás, nők negyvenesek és szolgálati járandóság mellett végeznek munkát. Számukra tehát nem lesz kereseti korlát. A tb-szakértő magyarázata szerint ennek oka, hogy mivel jövőre nem kell járulékot fizetni a munkavégzésükkel összefüggésben, így nincs biztosítási jogviszonyuk sem. Márpedig a kereseti korlát a nyugdíjtörvény szerint csak a biztosítotti jogviszonyban él az öregségi nyugdíjkorhatár alatti munkavégzés esetén.

A szolgálati járandóságban részesülőket érintő kedvező jogszabályi változást az FRSZ örömmel fogadta, különös tekintettel arra, hogy a szükségtelen korlátozás feloldását szakszervezetünk korábban több alkalommal is kezdeményezte.

További részletek a 24,hu cikkében.

Mennyit keresnek az amerikai rendőrök?

Az USA Munkaügyi Minisztériumának (DL) statisztikai intézete évente kiad egy jelentést, amelyben (egyebek mellett) a különféle nemzetgazdasági ágazatokban dolgozók béréről, ezek jövedelmi viszonyairól is részletes kimutatásokat közöl. A lemil.blog.hu cikke a 2016 júniusa és 2017 májusa közötti 12 hónapra vonatkozó átlagkereseti adatokat mutatja be, melyekből kiderül, hogy egy hivatásos rendőr az USA-ban a nemzetgazdasági átlag 167%-át keresi, de még a polgári alkalmazottak is hazaviszik az amerikai átlag majdnem másfélszeresét.

A legtöbb rendvédelmi szervezet ingyen biztosítja az egyenruhát és a fullos felszerelést, a teljes egészségbiztosítást (gyakran még a családtagokra kiterjedően is), valamint jelentős korkedvezményt ad nyugdíjazás esetére. Az amerikai rendőrök általában 20-25 leszolgált év után mehetnek nyugdíjba. Sok helyen nyelvpótlékot is fizetnek az angolon kívül más nyelvet is beszélő rendőröknek, s külön pénzzel honorálják, ha valaki akár csak egy évet is felsőfokú oktatási intézményben tanult. A túlórákat mindenhol kifizetik (a csúsztatás nagyon-nagyon ritka), a váltásos munkarend általánosnak mondható. Természetesen odaát is ismerik a pótlékok rendszerét, a terrorelhárító vagy az operatív munkás ott is kap valami kiegészítő lóvét.

További részletek itt olvashatók.

Röszkei Tranzitzóna: a megkeresésünkre a főkapitány intézkedett az állomány ellátására

Néhány héttel korábban megkeresésssel fordultunk a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, mivel információink szerint a Röszkei Tranzitzónában régebb óta és folyamatosan fennálló probléma az ivóvíz megfelelőségének kérdése. Úgy értesültünk, hogy a vezetékes ivóvíz ugyan már hatóságilag is bevizsgálásra került, de annak eredményétől függetlenül változatlanul egészségügyi problémákat (hasmenés, rosszullét) tapasztalnak kollégák, melyeket szakszervezetünk irányába is rendszeresen jeleznek.

Levelünk hatására a rendőrfőkapitány ellenőrzést rendelt el, majd annak alapján intézkedett az állomány védőitallal történő ellátására. Piros Attila r. dandártábornok úr válasza itt olvasható.

Több mint 120 ezer termékre vásárlási kedvezmény FRSZ tagoknak az Ypson.hu webáruházban!

Az Ypson.hu webáruházban mindent megtalál egy helyen: a termékek széles palettáját kínálják, legyen szó akár műszaki cikkről, akár élelmiszerről, akár ruházati cikkekről. A vásárlók, több mint 120.000 termék közül válogathatnak, és a kínálat egyre bővül.

Az Ypson.hu webáruház 10%-os kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosít az FRSZ tagok részére. A kedvezmény mindazon termékekre vonatkozik, amelyek nem akciósak és nem vonatkozik rájuk más kedvezmény. 

A kedvezményt tagjaink a honlap felületén, a vásárlás befejezésénél tudják igénybe venni, a tisztségviselőinktől, vagy a KKI-tól beszerezhető kuponkód beírásával.

A LIGA tiltakozik a cafetéria rendszer átalakítása ellen

A LIGA Szakszervezetek tiltakozik a kormány az adótörvények módosításáról szóló javaslatában megfogalmazott, a kedvezményes munkavállalói juttatások (cafeteria elemek) gyökeres átalakítása ellen. A LIGA Szakszervezetek felhívja a figyelmet arra, hogy például a lakáscélú munkáltatói támogatás, a mobilitási célú lakhatási támogatás, vagy a diákhitel visszafizetését támogató béren kívüli juttatás megszüntetése lehetetlen helyzetbe hozhatja az ezt korábban igénybe vevő munkavállalókat. A LIGA Szakszervezetek – a támogatási rendszer tapasztalatait figyelembe véve – nem ellenzi a támogatási rendszer átgondolását, egyszerűsítését, módosítását, ám meggyőződése, hogy ezt csak a szociális partnerekkel való konzultációkat követően lehetne megtenni. A cafetéria rendszer tervezett változásairól bővebb információ itt olvasható.

Kedvező változások a jövő évi nyugdíjszabályokban

A Parlament előtt fekszik három fontos törvényjavaslat, amelyek érintik a nyugdíjakkal kapcsolatos hatályos rendelkezéseket - írja a lokál.hu. A módosítások elsősorban a nyugdíjmegállapítás feltételeire, valamint a nyugdíj melletti munkavégzés lehetőségeire vonatkoznak. Az új szabályok fényében mindenekelőtt megnyugodhatnak azok hölgyek, akik idén vagy jövőre teljesítik a nők kedvezményes nyugdíjának alapfeltételét (a legalább 40 évi jogosító idő megszerzését), mert a jogosító időre vonatkozó követelmény egyelőre nem szigorodik. Annak ellenére sem, hogy jövőre már 64 évre emelkedik a nyugdíjkorhatár, így egyre több felsőfokú végzettségű hölgy is igényelheti majd ezt a kedvezményes nyugellátást.

Az öregségi nyugdíj jelenleg csak akkor állapítható meg, ha az igénylő a nyugellátás egyéb feltételeinek (korhatár betöltése, előírt minimális – teljes nyugdíjhoz 20 évi, résznyugdíjhoz 15 évi – szolgálati idő megszerzése, illetve a nők kedvezményes nyugdíja esetén a legalább 40 évi jogosító idő megszerzése) teljesítése mellett azon a napon, amelytől kéri a nyugdíja megállapítását, nem áll biztosítási jogviszonyban. Az új törvényjavaslat nyomtalanul eltörli ezt az értelmetlennek és bosszantónak bizonyult feltételt, így a jövőben nem kell megszüntetni a biztosítási jogviszonyt a nyugdíj igénylése miatt.

A Munka Törvénykönyve szerinti munkaviszonyban álló saját jogú nyugdíjasnak minősülő személynek 2019-ben már nem kell a jövedelme után természetbeni egészségbiztosítási járulékot (4%) és nyugdíj járulékot (10%) fizetnie. Ezáltal a munkaszerződéssel dolgozó nyugdíjasnak csak a személyi jövedelemadót (15%) kell megfizetnie a bére után

A LIGA Szakszervezetek szerint a minimálbért 38 százalékkal kellene megemelni

A Magyar Idők a 2018. június 18-i számában több érdekképviseleti vezetővel készített interjút, akik annak a véleményüknek adtak hangot, hogy ismét két számjegyű minimálbér- és garantált bérminimum-emelkedés jöhet 2019-ben is. A Liga Szakszervezetek célja, hogy a nettó minimálbér elérje és meg is haladja a másik három visegrádi ország szintjét, Csehországhoz képest ugyanis a kézhez kapott összeg az idén 37,8 százalékkal volt elmaradva – nyilatkozta a lapnak Mészáros Melinda. Az érdekképviselet elnöke kiemelte, a felzárkózást kétféleképpen lehetne elérni: egyfelől változatlan közterhek mellett, másfelől a személyi jövedelemadó csökkentésével és az 1,5 százalékos munkaerő-piaci járulék eltörlésével, a minimálbérig nullaszázalékos szja-kulcs bevezetésével. A Liga számításai szerint változatlan közterhek mellett – az inflációt és a világgazdasági tényezőket nem számolva – jövőre a minimálbért 38 százalékkal, bruttó 190 ezer, a garantált bérminimumot pedig 44 százalékkal, bruttó 260 ezer forintra kellene emelni. Köztehercsökkentés mellett is változatlan a szakszervezet azon célja, hogy a minimálbér nettó összege 127 ezer forintra, a garantált bérminimumé pedig 174 ezer forintra emelkedjen, ezzel elérve a cseh minimálbér összegét. Mészáros Melindaemellett megjegyezte, ma már nem a minimálbér, hanem a végzettséghez kötött garantált bérminimum szerepe a nagyobb, ezért támogatják annak nagyobb mértékű emelését. További részletek a LIGA honlapján.