Sok kérdésre kevés válasz - rendőrségi érdekegyeztetés

Szeptember 18-án tartotta soros ülését a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács. Az ülésen napirend előtt kértük tárgyalni a Készenléti Rendőrséghez próbaidőre kinevezett RSZKI tanulók határszolgálatra történt átrendelésével kapcsolatban felmerült problémákat. E támában a Készenléti Rendőrség parancsnoka, Dr. Balogh János r. vezérőrnagy adott tájékoztatást a szakszervezetek számára, amiből sok minden kiderült, kivéve azt, hogy miért okozott közfelháborodást az érintett fiatal rendőrök és szülőik körében a rendőrség vezetése szerint szakszerűen végrehajtott intézkedés. A tanácskozás során napirendre került a szolgálatteljesítési idő elszámolása, a járőrök és a járőrtársak indokolatlan megkülönböztetése, a bűnmegelőzési főelőadói feladatok ellátásával kapcsolatos kifogásaink, az MRSZKI tanulóidő minősítése, a társasági egyenruházattal történő ellátás kérdése, és a 112-es hívásfogadó operátorok feladatbővülésének ellentételezése. Tisztázódott az is, hogy az OKÉT áprilisi ülésén tett kormányzati bejelentés szerint a garantált béremelés végrehajtásának pénzügyi fedezetét megkapta ugyan a rendőrség, de a munkáltatói döntésű illetményrész „megőrzéséhez” szükséges kb. 2,4 milliárd forintos forrástöbblet még így sem áll rendelkezésükre. Ebből pedig az következik, hogy a "trükkös béremelések" során elvont illetményrész kompenzációjára 2013. óta váró közalkalmazottak idén sem részesülnek korrekt bérrendezésben. Részletek az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban.

FRSZ kongresszus november 25-én

Ezúton is tájékoztatjuk tagjainkat és tisztségviselőinket, hogy a szakszervezetünk Alapszabályának 30/c pontjában meghatározottaknak megfelelően elnökünk 2017. november 25-én (szombaton) 10.00 órára, a Rendőrségi Igazgatási Központ (RIK) auditóriumába (1139 Budapest, Teve utca 4-6.) összehívta a Független Rendőr Szakszervezet XIV. Kongresszusának ülését. Az ülés napirendjén szerepel:

1) Az FRSZ elnökének, Felügyelőbizottsági elnökének és főtitkárának beszámolója az előző kongresszus óta eltelt időszakban végzett munkáról.

2) A MAKASZ-kártya költségeinek tagszervezetek általi viselésére vonatkozó 2014. évi 3. számú kongresszusi határozat felülvizsgálata.

3)Tisztújítás: az FRSZ elnökének, főtitkárának, főtitkár-helyettesének, valamint a Felügyelőbizottság elnökének és tagjainak megválasztása.

A Kongresszus határozatképességéhez a (mandátumvizsgálat során leigazolt taglétszámnak megfelelően) leadható szavazatok több mint felét képviselő tisztségviselő megjelenése szükséges. Amennyiben a megjelentek kisebb létszáma miatt a Kongresszus fentiek szerint összehívott ülése határozatképtelennek minősülne, akkor azonos helyszínen, azonos napirenddel, megismételt ülésre kerül sor 2017. november 25-én 10.30 órától. Alapszabályunk szerint – az ilyen módon megismételt ülés a megjelentek létszámától, illetve az általuk képviselt szavazatszámoktól függetlenül határozatképesnek minősül, az eredetileg meghirdetett napirendi pontok vonatkozásában. További részletek a tisztségviselőinknek küldött meghívóban.

Áthidaló Kölcsön Akció az OTP LTP-től 4,99% fix kamat, 6,49% helyett!!

Szeretnél Lakástakarékpénztár szerződést kötni, de nem akarod kivárni a futamidő végét? Vagy előrelátóan kötöttél már Lakástakarékpénztári szerződést, viszont még nem járt le a futamideje, de már szükség lenne rá, mert kinőttétek már a mostani otthonotokat, vagy esetleg most vennéd az első lakást, netán a gyerek már elköltözne otthonról? Áthidaló Kölcsön Akció az OTP LTP-től 4,99% fix kamat, 6,49% helyett! A kamatkedvezmény 2017. szeptember 18. és 2017. október 31. között érhető el a következő feltételekkel:

• Az OTP Lakástakarék Zrt. kizárólag az OTP Pénzügyi Pont Kft. értékesítési partnereinél igényelt Áthidaló Kölcsöneire biztosít 4,99%-os egyedi kamatot,
• a teljes futamidőre vonatkozóan,
• a megkötött Áthidaló Kölcsön fedezetét biztosító lakástakarék szerződés lakáselőtakarékoskodója természetes személy,
• a szerződéses a Start U termékcsalád 6, 8 és 10 éves módozatra vonatkozik.

Bővebb tájékoztatásért keresse Veres Júliát, a Liga Pénzügyi Portál munkatársát. Írjon a penzugyiportal@liganet.hu e-mail címre, vagy kérjen visszahívást ide kattintva.

A felmentési időre is jár a szabadság a Kúria szerint

Egy közelmúltbeli ítélete alapján a Kúria megerősítette, hogy a munkavállalót megilleti az időarányos szabadsága arra az időre is, amíg a munkáltató felmondása után felmentési idejét tölti - írja az Ado.hu. A hírportál megvizsgálta az ítélet lehetséges következményeit, melynek alapján kiemelik, hogy a fenti logika alapján minden olyan távollétre jár a szabadság, amelyet a Munka Törvénykönyve, vagy valamely más jogszabály nevesít. A munkaviszonyt szabályozó jogszabályok ugyanis munkaviszonyra vonatkozó szabálynak minősülnek. Például, a Munka Törvénykönyve szerinti hozzátartozó ápolása céljából igényelt fizetés nélküli szabadság, vagy a 10 éven aluli gyermek személyes gondozása érdekében, a gyes folyósításának idejére adott fizetés nélküli szabadság is teljes egészében szabadságra jogosító idő.

Súlyos ábra: élen hazánk a bérek egyenlőtlenségében

Sokat jelent a felsőfokú végzettség, főleg, ha fizetésekről van szó, az OECD egy látványos grafikont készített, hogy megmutassa mennyivel jelent többet – írja az mfor.hu. Több felmérés is készült már arról hazai viszonylatban, hogy mennyivel magasabb átlagfizetést lehet elérni felsőfokú végzettséggel, mint egy középfokúval. Most az OECD ábrája nemcsak azt mutatja meg, mennyivel többet lehet elérni vele, hanem a tagállamok adatainak egymáshoz viszonyított helyzetét is. A grafikonon jól látható, hogy a közép- és felsőfokú végzettséggel elérhető bérek közötti differenciát tekintve Magyarország éllovasnak számít, hiszen a 6. legnagyobb a különbség. Felsőfokú végzettséggel ugyanis kétszer nagyobb fizetés érhető el, mint egy középfokú papírral. 

Rendőröket gyalázott a Facebookon, feljelentették

Hírek a LIGA kártyáról és a MOL kedvezményről

A nagy érdeklődésre figyelemmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a LiGA Szakszervezetektől kapott tájékoztatás szerint a LIGA kedvezmény-kártyák várhatóan szeptember végére készülnek el. Amint az FRSZ megkapja a kártyákat Központi Koordinációs Irodánk postázni fogja azokat a tagszervezeti titkárok számára.

A MOL kártyával kapcsolatosan a LIGA azt  tájékoztatást adta számunkra, hogy a megrendeléseket folyamatosan továbbítják a MOL részére. Az új megrendeléseket, ami hónap végéig beérkezik, következő hónap első hetében küldik tovább. A MOL kártyákat a szakszervezeti tagjaink POSTÁN fogják megkapni, közvetlenül a MOL-tól. Az első kártyák megérkezését szintén szeptember vége-október elejére ígérték

Vodafone: 2 év helyett 1 évre csökken a hűségidő szeptember 18-tól

1 évre rövidül a határozott idejű szerződés maximális időtartama. 2017. október 24-tól változnak a szerződéskötés szabályai. A készülékvásárlás nélküli szerződés maximális határozott időtartama 2 évről 1 évre módosul. A Vodafone már szeptember 18-tól elérhetővé teszi az 1 éves határozott idejű szerződést, hogy ügyfeleink minél előbb megtapasztalhassák a rövidebb határozott idejű szerződés előnyeit.

A már aláírt 2 éves határozott idejű szerződések feltételei változatlanok maradnak. Készülékvásárláshoz 2 éves, határozott idejű szerződést kínálnak szeptember 18-a után. További részletek a VODAFONE szóróanyagában, itt.

Megy a maszatolás a levezényelt rendészeti hallgatók ellátása körül

Papp Károly országos rendőrfőkapitány szerint minden a hatályos jogszabályok szerint történik. A Független Rendőri Szakszervezet főtitkára szerint pont ez a baj - írja a Zoom.hu. „Nem vitatjuk, hogy a hatályos jogszabályok alapján látják el a kollégákat, de pont ezen kellene változtatni és az olyan háttér dolgokat, mint az élelmezés, napidíj, hazajutási költségek, időben megoldani.” Pongó Géza a hírportálnak elmondta, hogy a probléma egészen biztosan nem holnapra fog megoldódni. Jövő héten ülésezik a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács, ahol további lépéseket szeretnének tenni a határon szolgáló rendőrök érdekében.

Főtitkári interjú a Hír Tv-ben a próbaidős rendőrök határvédelmi szolgálatáról

Újabb információk a határra vezényelt próbaidős rendőrök ellátási körülményeiről az RTL Klub híradójában

Az RTL Klub híradója is beszámolt a déli határra vezényelt próbaidős rendőrök ellátási körülményeiről. A tudósítás szerint sokan panaszkodnak: van, ahol csak lavórban tudnak mosni, máshol az udvaron, tűz fölött főzik a zacskós levest. Az RTL Klub híradójának az FRSZ főtitkára is nyilatkozatot adott, az interjú itt tekinthető meg.

A Zoom.hu hírportálnak Pongó Géza főtitkár  elmondta, hogy „az egyik legfőbb probléma, hogy amíg a technikai dolgokba, így például a kerítés építésbe százmilliókat ölnek, a személyi ellátásra még mindig nem fordítanak eleget.” A hírportál arról is beszámol, hogy a Zsaruellátó nevű Facebook-csoport már gyűjtést szervez a levezényelt tanulóknak. Főtitkárunk szerint ezzel csak az a baj, hogy nem biztos, hogy odaengedik őket a szakközépiskolásokhoz. A problémát pedig alapvetően nem kívülről, hanem a rendőrségnek kellene megoldania.

Emlékezetes, hogy a múlt hét elején az FRSZ megkereséssel fordult az országos rendőrfőkapitányhoz, a rendészeti szakgimnáziumok próbaidős állományának déli határszakaszra vezénylése ügyében, mivel tisztségviselőink több problémát is jeleztek számunkra az intézkedéssel kapcsolatban. Az ORFK vezetője írásban válaszolt kérdéseinkre, de véleményünk szerint, még mindig több probléma igényel tisztázást, vagy intézkedést a rendőri vezetés részéről. Ezeket a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács szeptember 18-ai ülésén javasoltuk megvitatni.

AZ ORFK szerint a rendészeti tanulók tudták, hogy a határra küldik őket gyakorlatra

A Police.hu weblapon közzétett levélben reagált Papp Károly országos rendőrfőkapitány a próbaidős tiszthelyettesek déli határra történt vezénylésével kapcsolatos megkeresésünkre: "A megkeresésben érintett Miskolci Rendészeti Szakgimnázium 2017. július 27. napján valamennyi, a szakmai gyakorlati oktatásban részt vevő szervezeti egységet kiértesítette a tanulók 2017. szeptember 01-jei tanévkezdésre történő berendelése érdekében. A tanévnyitón valamennyi tanuló megjelent az iskolában, amelynek keretében részletesen tájékoztatásra kerültek az új tanév rendjéről, így arról is, hogy a teljes állomány részére a tanintézeti oktatás és szakmai gyakorlatok megvalósítása rotációs rendszerben történik. A rendészeti szakgimnáziumok jelenlegi II. évfolyamos állományának fele - a rotációs rendszer első ütemeként - 2017. szeptember 04. és 29. között területi szakmai gyakorlatát tölti, míg a másik fele tanintézeti képzésen vesz részt. A tanulók a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság, a Békés Megyei Rendőr- főkapitányság, valamint a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság területén végzik szakmai gyakorlatukat közrendvédelmi és határrendészeti szolgálati feladatok végrehajtásával." A levél kitér arra is, hogy a cafetéria juttatás kifizetése az erre vonatkozó nyilatkozatok alapján folyamatosan történik, az érintettek nyelvtudási pótlékra való jogosultságát a leadott bizonyítványok alapján megállapították, állomány részére a szállás térítésmentesen biztosított, és a szakmai gyakorlatra történő átrendelés időtartamára napidíj kerül megállapításra. A munkába járással kapcsolatos költségeket pedig a vonatkozó BM rendelet alapján térítik meg. A tanulók a gyakorlati képzés követelményeit a jelenlegi gyakorlat szervezése szerint tudják teljesíteni, így tanulmányaikat nem befolyásolja a kialakított rotációs rendszer. Az FRSZ által írt megkeresés itt, az egyéb előzmények itt, az ORFK vezetőjének válasza pedig itt olvasható.

Háromszáz próbaidős rendőrt vezényeltek a déli határra

Világos üzenet a névtelenül levelezőknek

Névtelen levelet írt egy belső ember márciusban a hivatali korrupció ellen létrehozott Nemzeti Védelmi Szolgálatnak és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, ebben egyes belügyi vezetők viselt dolgait, feltételezett szabálytalanságokat szedett össze. A Magyar Nemzetben megjelent bizarr sztori szerint ezután a névtelen levél szerzőjének felkutatására indult titkos nyomozás. 

Augusztusban írta meg a Lánglovagok.hu, hogy valaki még márciusban levelet küldött „katasztrófavédelmis tűzoltó” aláírással a belügyminiszternek. Az írás egy megyei katasztrófavédelmi igazgatóság több vezetőjének összefonódásáról, vezetői hibákról, az összeférhetetlenségi szabályok kijátszásával maszekolásról, házastársak megcsalásáról, haverok és szeretők felfelé ívelő karrierjéről szólt. A levél írója információit a Nemzeti Védelmi Szolgálatnak és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak (OKF) is megküldte. A cikk szerint ezt követően az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az egyik megyei katasztrófavédelmi igazgatóság három vezető beosztású munkatársát poligráfos vizsgálatra rendelte fel a levélíró felkutatásának érdekében. Azt írták, a műszeres vizsgálaton egy ember nem kívánt részt venni, amit a levélírás beismeréseként értékeltek, és felmentéssel megszüntették a hivatásos szolgálati jogviszonyát. 

Arra, hogy a névtelen levélben felvetett szabálytalanságok ügyében, akár titkos nyomozás, akár bármilyen eljárás indult volna, nem tért ki válaszában Pintér Sándor belügyminiszter, a Harangozó Tamás szocialista képviselő kérdésére adott válaszában. További részletek az MNO és a Lánglovagok cikkeiben.

Miért kellett 300 próbaidős rendőrt hajnalban, megfelelő ellátás biztosítása nélkül a határra vezényelni?

A szakszervezetünkhöz eljutott információk szerint a Miskolci Rendészeti Szakgimnáziumban tanuló teljes próbaidős állományt szeptember 4-én hajnalban levezényelték a déli határra. Értesüléseink szerint az átrendelés előreláthatóan 2018. január 08-ig fog tartani. Információink szerint a próbaidősök semmiféle előzetes tájékoztatás nem kaptak a vezénylésről, és ellátásuk sem volt kellően megszervezve. A hajnali induláskor élelmezési ellátást nem kaptak, majd a szállásukra megérkezve, 10 órával később azt a tájékoztatást kapták, hogy semmilyen élelmezésben nem fognak részesülni. Akinek volt módja, lehetősége, az bevásárolt, de sokan nem tudtak magukról gondoskodni. Információink szerint olyan tájékoztatás is elhangzott az átrendelt állomány irányába, hogy semmilyen többlet juttatást (napidíj, élelmezéssel kapcsolatos költség, stb.) nem fognak kapni. Amennyiben az információk helytállóak, úgy természetesen nem tudjuk elfogadni azt, hogy a pályakezdő fiatalok hátrányosabb bánásmódban részesüljenek mint a megyei rendőr-főkapitányságokról átrendelt állomány. A rendelkezésünkre álló információk alapján szervezetlennek tűnő intézkedéssel kapcsolatban számtalan kérdésünk merült fel, melyek kivizsgálását és megválaszolását kértük az országos rendőrfőkapitánytól. A Papp tábornoknak írt levelünk itt olvasható.