Kitekintő: a katonák, rendőrök és hírszerzők nyugdíjának módosítására készül a román kormány

A román kormány módosítani akarja a fegyveres szervek alkalmazottainak nyugellátását, mivel a jelenlegi rendszer tarthatatlanná vált - erősítette meg Liviu Dragnea, a kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, a kormánykoalíció vezetőinek ülése után - írja a Jogi Fórum. Dragnea szerint egyetlen, már megállapított nyugdíj sem fog csökkenni, de azok a katonák és rendőrök, akik a jogszabály hatályba lépése után vonulnak nyugállományba, már nem kaphatnak fizetésükénél nagyobb járandóságot, különleges nyugdíjukat pedig utólag már csak az infláció mértékében növelik, nem pedig minden, az illető ágazatot érintő béremelés alkalmával.

Emlékezetes, hogy a szolglati nyugdíjrendszer átalakítására Magyarországon is sor került 2011-ben, de  a magyar kormány - a románnal ellentétben - a korábban megállapított szolgálati nyugdíjakat is megadóztatta, így a szerzett és gyakorolt jogok visszamenőleges hatályú védelmének alkotmányos elvét figyelemen kívül hagyva összegüket lecsökkentette.

A RÉT ülésen történt....

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) júliusi ülésén a szokásokhoz híven több téma is napirendre került. Szó esett az állomány szolgálati esővédővel történő ellátásának helyzetéről, a kétszeres szankcionálás gyakorlatáról, azaz, hogy egyazon cselekmény miatt a büntetőjogi felelősségre vonás mellett, pontosabban azt követően fegyelmi marasztalásra is sor kerül, a fegyveres biztonsági őrök béremelésének problémáiról, az ORFK és a Telekom között létrejött szerződésről, és az első tiszti kinevezésre évek óta váró kollégák problémájáról. A határrendészeti feladatok ellátásnak megkönnyítése érdekében az FRSZ kezedeményezte a közterületre átirányított Nissan Pathfinder terepjárók visszahelyezését a külső határokra.

A RÉT ülésen történtekről szóló részletes beszámolónk az innen letölthető főtitkári tájékoztatóban olvasható.

Társadalmi szerepvállalás: bűnmegelőzés és drogprevenció

Hosszabb előkészítői munka után létrehozták a Dunaújvárosi Bűnmegelőzési és Kábítószerügyi Egyeztető Fórumot, amely elnökének Orgovány Zoltán nyugalmazott rendőr alezredest - az FRSZ Fejér megyei elnökét - bízta meg a közgyűlés, írja a Dunaújváros Online. Mint azt Orgovány Zoltán elmondta, korábban már létrehozták a kábítószerügyi fórumot, de ehhez most hozzá társították a bűnmegelőzési feladatokat, amely elsősorban a vagyonvédelemre fókuszál. Egy társadalmi igény merült fel arra, hogy hangsúlyt fektessenek ezen problémákra. A városnak van kábítószerügyi és bűnmegelőzési stratégiája egyaránt, de frissíteni, aktualizálni kell, és ezt hivatott szolgálni a fórum. További részletek itt és itt.

4 GB nyári adat Vodafone flottásoknak!

A Vodafone számára flottás ügyfelei elégedettsége kiemelt fontosságú, ezért Nyári Adat promóciónk keretében az Ön flottájában minden egyedi tarifás ügyfélnek díjmentesen elérhetővé teszünk 4 GB extra leforgalmazható adatmennyiséget. Célunk, hogy minden munkavállaló értesüljön az új, díjmentes internetezési lehetőségekről. Promóciónk keretében minden egyedi tarifás flottás ügyfelünknek díjmentesen biztosítunk 4 GB adatot, mely bárhol az EU-ban felhasználható. A 4GB Nyári Adat opció július 31-ig aktiválható, egyedi flotta tarifákhoz*, előfizetésenként egyszer. Az opció az aktiválástól számítva 30 napig él. Az aktiválás után a promócióból hátralevő napok száma a netinfo.vodafone.hu oldalon követhető. Az ajánlat minden egyedi tarifás meglévő és új flottás ügyfelünk részére elérhető. Az aktiválás folyamatáról bővebb információ az innen letölthető tájékoztatóban olvasható.

KÜLFÖLDI UTAZÁSHOZ VÁLASSZA A VIENNA LIFE UTASBIZTOSÍTÁSAIT, 20%-os LIGA kedvezménnyel

Nyaralását tervezi? Ne feledkezzen meg biztonságáról sem, most minden LIGA tag és családtagjai kiemelt, 20%-os kedvezménnyel kötheti meg a Vienna Life Biztosító kétféle utasbiztosítását. Akár a környező országokba, akár a világ távoli pontjára utazik, utasbiztosításainkkal védelmet élvezhet többek közt betegség és baleset esetén. De a biztosítási védelemnél most még többet is nyerhet: utasbiztosítási ügyfeleink között minden nyári hónapban kisorsolunk egy GoPro kamerát, augusztus végén pedig a fődíjat, egy Vespa robogót! Részletek: viennalife.hu/nyari-nyeremenyjatek

Hogyan kérheti a 20%-os kedvezményt? Kösse meg online! Használja  a  LIGA-s  20%-os  kedvezménykódját!  Kösse  meg  online  utasbiztosítását  awww.viennalife.hu  oldalon keresztül, és írja be a LIGA kódot a „Kedvezménykód” mezőbe. A kedvezménykód kizárólag Horizont és Hori- zont Prémium utasbiztosítás vásárlása esetén érvényes, 2017. szeptember 30-ig. Fotózza le kódját, hogy egész nyáron használhassa, akár többször is! (A LIGA kód az FRSZ helyi tisztségviselőitől vagy a KKI-tól tudtható meg.) További részletek az innen letölthető szóróanyagban.

Lapszemle: a pedagógusi és ápolói illetményekről, valamint a nyugellátások melletti munkavégzésről

 „2018. január 1-től a garantált bérminimum 180 ezer forint felett lesz, vagyis egy főiskolát végzett, pályakezdő pedagógus kevesebbet fog keresni, mint egy szakmunkás” - mondta Galló Istvánné, a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke - további részletek a szakszervezetek.hu cikkében.

A héten robbant a hír, hogy kórházi osztályt kellett bezárni amiatt, mert az ápolók a kimerítő ápolói munka helyett a közeli bútoráruháznál kezdtek dolgozni. A pénzcentrumhu utánajárt, hogy mennyivel kereshetnek többet az egykori ápolók a karrierváltással. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) legfrissebb adatai szerint az ápolók, szakápolók alapbére 139 ezer forint. Erre természetesen rájönnek még a pótlékok, kiegészítések, illetve sokan másodállást is vállalnak a megélhetésért, így az itt dolgozók teljes keresete bruttó 197 ezer forint. Az Ikeánál az átlagos bruttó alapbér 202 ezer forint a nem vezető beosztású áruházi dolgozók körében.

2017. július 1-jén hatályba lép a közérdekű nyugdíjas szövetkezetekről szóló új törvény. Az új törvény alkalmazása előtt célszerű megismernünk a nyugdíj melletti munkavégzésre vonatkozó, 2017-ben hatályos rendelkezéseket. A nyugdíjguru.hu cikke azt a kérdést járja körbe, hogy milyen szabályok vonatkoznak a nyugdíj és hasonló ellátások melletti munkavégzésre 2017-ben.

Lengyel, cseh, szlovák és magyar rendőrszakszervezetek együttműködése

A múlt héten Pozsonyban az FRSZ vezetői találkoztak a lengyel, a cseh, és a szlovák rendőrszakszervezetek vezetőivel annak érdekében, hogy az országaik közötti „Visegrádi négyek” együttműködésre figyelemmel elindítsák a rendőrszakszervezetek közötti együttműködést is. A konferencia végén a felek zárónyilatkozatban rögzítették közös céljaikat. Ebben – egyebek mellett – kiemelték, hogy az országaik belső biztonságáért felelős rendőrök és rendőrségi alkalmazottak bérezésének és munkakörülményeinek javítására irányuló igyekezeteket a jövőben együttesen végzik és egymást kölcsönösen támogatják. A zárónyilatkozat itt olvasható, képek a belső oldalon.

Javaslatok a Hszt. módosítására

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) 2017. június 16-ai ülésén a Belügyminisztérium ismertette az érdekképviseletekkel a Hszt. módosítására vonatkozó elképzeléseit. A javaslat elsődlegesen a 2018. január 01-jei illetményemelés szabályainak kialakítására irányul, de ezen felül a szolgálati törvény számos más rendelkezését is érintené a módosítás. E körbe tartoznak a rendvédelmi egészségkárosodási ellátással összefüggésben a Becsületbíróság összehívására vonatkozó szabályok, a hivatásos állomány tagja által elektronikus dokumentumban teendő nyilatkozatok pontosítása, a gyermekgondozás céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadságon lévők esetén a fizetési fokozatban történő egyszeri előresorolás alapjának megteremtése, a kiemelt készenlét tartalmi módosítása, a méltatlansági eljárás egyes szabályainak és határidejének a fegyelmi eljáráshoz igazítása, a Becsületbírósághoz fordulás fegyelmi eljárásban kiszabható jogviszony megszüntetés fenyítés esetén, a kárfelelősséghez kapcsolódó egyes szabályok pontosítása, a címzetes rendfokozatra vonatkozó rendelkezések kiegészítése.

Az FRSZ a törvény-módosítás sarkalatos pontjának az illetmények emelésével kapcsolatos szabályokat tartja. A minisztériumtól eltérően változatlanul szükségesnek tartjuk az évek óta változatlanul 38.650,- Ft-os illetményalap honvédségi hivatásos állomány illetményalapjával azonos mértékben történő meghatározását mely 2018-ban 43.110,- Ft lenne. Az illetményalap évenkénti emelése azon – egyre nagyobb létszámot képviselő – hivatásos állományúak esetében is garantálná az illetmény emelkedését, akik a 100 %-os bérbeállás miatt már nem részesülnek abban. Ez a létszám a Hszt. módosítás előterjesztésében leírtak szerint is több ezres nagyságrendű: 2017-ben közel 12.000 fő rendvédelmi hivatásosnak egyáltalán nem, vagy 5 %-nál kisebb mértékű volt a bérnövekedése. A kiemelt készenlét szabályainak pontosítását az FRSZ is kezdeményezte, emellett azonban több más javaslatot is megfogalmaztunk korábban, melyek mindegyikét továbbra is fenntartjuk. Ezekről itt található bővebb információ.

A Hszt. módosítással kapcsolatos FRSZ javaslat itt olvasható. E mellett közzétesszük a BÉT Munkavállalói Oldalával közösen előterjesztett javaslatunkat is.

Felemás béremelés a BRFK fegyveres biztonsági őreinél

A fegyveres biztonsági őrök megosztottsága (közalkalmazott-munkavállaló, és az abból eredő eltérő bérezés: pl. rendvédelmi ágazati pótlék) sajnos örökzöld probléma, melynek megoldásához a kormányzat évek óta nem hajlandó költségvetési fedezetet biztosítani a rendőrség számára. Ennek ellenére információink szerint a Budapesti Rendőr-főkapitányság fegyveres biztonsági őri állománya egy része a közelmúltban kb. 30.000 Ft béremelésben részesült. Sajnos azonban az illetményemelésből voltak, akik kimaradtak. Az okok tisztázása érdekében megkereséssel fordultunk az ORFK-hoz és tájékoztatást kértünk arra vonatkozóan, hogy a bérrendezés milyen szempontok szerint és hány főt érintően valósult meg, illetve hány fő nem részesült és milyen indokkal az illetményemelésből. Tájékoztatást kértünk arról is, hogy más rendőri szerveknél is történt-e a BRFK-hoz hasonló FBŐ-s béremelés.

Minden LIGA szakszervezeti tag kedvezményesen tankolhat a MOL kutaknál (javított igénylőlappal!)

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a LIGA és a MOL közötti megállapodás alapján MOL-LIGA kedvezménykártya igényelhető. Az új generációs kártya plusz szolgáltatása az, hogy nem igényel előre pénzfeltöltést, hanem azonnali vásárlási kedvezményt biztosít a mindenkori kútárból a kártya felmutatása esetén. A kártyákat a MOL ingyenesen gyártja le és postázza, az birtokosának 6,- Ft kedvezményt fog biztosítani a mindenkori kútárból, valamint plusz 1 multipontot. A kártyaaktivitás függvényében a későbbiekben további kedvezmények és akciók is elérhetőek lesznek. Első körben 2017. július 03-ig lehet igényelni a MOL kártyát, amelyet a legyártás után várhatóan szeptember hónapban kapnak kézhez tagjaink, postai úton.

A kedvezmény igénybevételéhez a mellékelt igénylőlapot 2017. július 03-ig kell kitöltve, aláírással ellátva, egy eredeti példányban megküldeni az FRSZ Központi Koordinációs Irodájának futárszolgálattal (ez esetben a címzés: FRSZ KKI Budapest), vagy postai úton a 1388 Budapest, Pf.52 levelezési címünkre. Kérjük tagjainkat, hogy lakcímüket pontosan és olvashatóan tüntessék fel az igénylőlapon, mert a kártyákat az ott megadott címre fogja a MOL postázni. Kérjük továbbá, hogy az igénylőlapon ne a rendőrségi belső, hanem a civil életben használt e-mail címet adják meg. Tolmácsoljuk továbbá a LIGA azon kérését, hogy csak azok igényeljenek kártyát, akik a MOL benzinkutaknál ténylegesen tankolnak, mert további kedvezményeket csak akkor tudunk majd igénybe venni, ha az igénylők a kártyákat valóban használják. Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy hibásan vagy hiányosan kitöltött, továbbá a fenti határidőn túl, vagy nem eredetben beérkező igénylőlapok esetében nem tudjuk garantálni a MOL kedvezménykártya biztosítását. Letöthető anyagok: tájékoztató és igénylőlap

LIGA Szakszervezetek üdülési kedvezményei FRSZ tagoknak

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a LIGA Szakszervezetek kedvezményes üdülési ajánlatait. A választék bőséges, szerepel benne a Szigetszentmártoni horgásztanya, mely a LIGA Vas és Fémipari szövetség üdülője, a Főtáv Dolgozók Szakszervezetének Gárdonyi, Sástói és Berekfürdői üdülőháza, egy Tiszacsegei táborhely,   egy Abádszalóki hétvégi ház, egy Mezőkövesdi apartmanház, egy Balatonberényi panzió, valamint a Balatonalmádiban lévő pedagógus üdülő. További részletek az innen letölthető tájékoztató anyagban.

Tagjaink a LIGA kártya kiosztása előtt is igénybe vehetik az OTP kiemelt kedvezményeit!

A LIGA Szakszervezetek elnöke, Mészáros Melinda asszony és Kovács Antal OTP vezérigazgató-helyettes együttműködési megállapodást írt alá, amelynek értelmében a LIGA tagkártyával rendelkező Tagjaink maximális kedvezményt kapnak az OTP Bank termékeinek kondícióiból mind a kamat, a díj és a jutalék, vagy hitelhez kapcsolódó egyszeri díjak terén, sőt az OTP Pénzügyi Pont tanácsadóin keresztül további 0,25% kamatkedvezmény is elérhető a lakáscélú hitelek esetében. A LIGA szakszervezeti konföderáció tagjaként már megigényeltük valamennyi FRSZ tag számára a LIGA-kedvezménykártyát. Az OTP által biztosított kedvezmény igénybevételével azonban tagjainknak nem kell megvárniuk a kedvezménykártyák kiosztását, mivel már egy tagsági igazolással is élvezhető a kiemelt kedvezmények melletti bankolás. 

Az innen letölthető igazolási kérelmet kitöltve és aláírással ellátva Központi Koordinációs Irodánknak kell (emailben, faxon vagy postai úton) megküldeni, mely azt az igazolási záradék kitöltése után továbbítja a LIGA OTP ügyekben illetékes kapcsolattartójának: Trembulyák Péter úrnak (tel.: 06-70-455-0776, Trembulyak.peter@liganet.hu ). A LIGA a kérelmező elérhetőségeit átadja az OTP illetékes ügyintézőjének, aki vagy megkeresi a tagot vagy megadja, hogy melyik bankfiókba kell befáradnia a szerződés megkötéséhez. 

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a fentiek szerinti OTP kedvezmények igénybevételéhez szükséges szerződéskötést nem a bankfiókokban kell elindítani, hanem az FRSZ Központi Koordinációs Irodájánál, a fentiekben írt eljárással. Kiemeljük továbbá, hogy az OTP kedvezményeket nem csak az új, hanem az OTP Bank jelenlegi ügyfelei is igénybe vehetik!

Az OTP által biztosított kedvezmények listája itt tekinthető meg. A kedvezmény igénybe vételéhez szükséges igazolás  és jelen tájékoztató letölthető innen. 

 

Növekvő üzemanyag kedvezmény MAKASZ-MOL Green kártyával!

2017. május 01-je óta megemelt kedvezményekkel tankolhatnak tagjaink a MAKASZ-MOL Green kártyával! A kedvezmények az alábbiak szerint alakulnak:

  • 15,-Ft/l kedvezmény bármely üzemanyag vásárlásakor a MOL Green autópályás törzskutakon,
  • 10,-Ft/l kedvezmény a MOL Green teljes törzskuti hálózatában a MOL EVO NEO benzin és dízel prémium üzemanyagok árából,
  • 7,-Ft/l kedvezmény a 95-ös benzin, a Diesel és az XXL Diesel, valamint a MOL eco+ Autógáz és a CNG üzemanyagok árából, az összes MOL Green törzskúton.

A kártya ingyenes, a regisztrációt követően postázzák. További tudnivalók itt!

MKKSZ: sztrájkra készülnek a közszolgálati dolgozók

Sztrájkot hirdet július 17-re a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete (MKKSZ), ha nem tud megállapodni a kormánytisztviselők, önkormányzati köztisztviselők és közalkalmazottak béremeléséről a kormánnyal - jelentették be az MKKSZ  képviselői kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.  Boros Péterné, az MKKSZ elnöke elmondta, a 610 ezer állami munkavállalóból mintegy 200 ezren 8-10 éve nem kaptak béremelést, az ő érdekükben kezdte most meg a szervezet a Magyar Államkincstár országos, megyei és munkahelyi szakszervezeteivel együtt a sztrájk előkészítését. Hangsúlyozta ugyanakkor, továbbra is szeretnének tárgyalni a kormánnyal, és elérni, hogy a költségvetési törvény elfogadásáig találjanak forrást a béremelésre. Azt követelik, hogy azon közszolgálati alkalmazottak, akiket nem érint 2017-ben központi bérintézkedés, illetve akik saját ágazatukra, szakmai területükre vonatkozó bérintézkedésekből kimaradtak és nem tartoznak életpályatörvény hatálya alá, részesüljenek alapbérre megállapított bérkiegészítésben. Ennek mértéke három év alatt érje el az 50 százalékot, 2017-es mértéke pedig egyezzen meg a bérminimum idei százalékos növekedési mértékével - ismertette az MKKSZ elnöke.

MRK családi nap június 10-én, Debrecenben

2017. június 10-én kerül megrendezésre a Debreceni Sportcentrum Debrecen, Oláh Gábor utca 5. sz. alatt a III. MRK családi nap! A III. MRK Rendvédelmi Családi nap a Magyar Rendvédelmi Kar tagszervezeteinek állománya és közvetlen családtagjaik részére szervezett kulturális-, sport-, valamint szakmai ismertető-, közösségépítő- és szórakoztató programokat tartalmazó rendezvény. A rendezvény célja, hogy a tagszervezetek munkatársai és közvetlen családtagjai számára interaktív rekreációs programot biztosítson, amelynek során megismerkedhetnek az egyes szervek rendvédelmi tevékenységével és az ehhez kapcsolódó rendszeresített eszközökkel, módszerekkel. A rendezvény programjaiban a szakmai ismeretbővítés és a kikapcsolódás mellett kiemelt szerepet kap a rendvédelemben dolgozók családösszetartó egységének támogatása, az egészségmegőrzés, a prevenció és a sportos életmódra nevelés, valamint a gyermekeknek szóló programok szervezése. A fő rendezvényeket követően 14:00 órától a Sportcentrum melletti található állatkert ingyenesen lesz látogatható a családi nap részvevői számára.  A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött! További információ itt!