Jogi ügyfélszolgálat közalkalmazotti illetményes perekben: hétfőtől csütörtökig, 11.00 órától 13.00 óráig!

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a rendőrségi közalkalmazottak illetményének megállapítása miatt kirobbant jogos felháborodás miatt külön jogi ügyeletet vezettünk be. Jogászunk hétfőtől csütörtökig 11.00 órától 13.00 óráig áll rendelkezésére azon tagjainknak, és leendő tagjainknak, akik illetményük megállapítása miatt pert kívánnak indítani, vagy korábban már ilyen per vitelére adtak meghatalmazást az FRSZ Jogsegélyszolgálatának, és ezen per állása iránt kívánnak érdeklődni. Közalkalmazotti illetményes perekben jogi ügyfélszolgálatunk a 39-532-es belügyi számon, vagy a 06 70 398-5630-es mobilszámon érhető el.

Ezen felül az FRSZ Központi Koordinációs Irodája a hét minden munkanapján (hétfőtől csütörtökig 08.30 órától 16.00 óráig, pénteken 13.30 óráig) hozzáértő munkatársakkal áll az érdeklődök rendelkezésére, akár ügyük állása, akár a jogvita megindításának lehetőségei iránt kívánnak érdeklődni. Telefon: 39-530 (BM), vagy 06-1-785-07-16 (városi), vagy +36 70 775 1773 (LIGA flottás mobil).

KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM!!! SEGÍTSÉG AZ ILLETMÉNYES HATÁROZATOK ÉRTELMEZÉSÉHEZ!

​Óriási és jogos felháborodás tombol a rendőrségi közalkalmazottak körében! Ennek oka, hogy a korábban jó munkavégzésért, a szakmai tapasztalatok elismeréseként, vagy a kollektív szerződés előírása alapján adott munkáltatói döntésű illetményrészt megvonják, vagy csökkentik, és ezzel teremtenek fedezetet a illetmény minimálbérre, vagy garantált bérminimumra történő felemeléséhez. Valójában tehát az illetményemelés egy részét, esetenként egészét a közalkalmazottaknak már korábban biztosított juttatásból fedezik! Sajnos, bármennyire is ellenkezik ez a munkáltatói eljárás alapvető igazságérzetünkkel, bármennyire is erkölcstelen, sajnos a Kúria határozatai és az azokon alapuló bírói joggyakorlat szerint még sem minősül feltétlenül jogszerűtlennek! A munkáltatói döntésű illetményrész egyoldalú, indokolás nélküli csökkentésének, vagy akár teljes megvonásának ugyanis csak két korlátja van: egyrészt, hogy a csökkentésről, elvonásról a munkáltatónak írásbeli tájékoztatást kell adnia a dolgozó irányába (ami az illetmény értesítő parancsok átadásával teljesül), másrészt, hogy a csökkentés/elvonás nem eredményezheti az összilletmény csökkenését. Jogsegélyszolgálatunk alábbi tájékoztatója és annak egy konkrét rendőrségi közalkalmazott illetmény megállapító határozatain történő levelezetése ennek megértéshez kíván segítséget nyújtani.

Emlékezetes, hogy a közalkalmazotti illetményes pereket az FRSZ pontosan a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, valamint a fizetési fokozatban történő előresoroláskor a kollektív szerződés alapján adott juttatás elvonásának megakadályozása érdekében indította, ezt azonban a bíróságok nem méltányolták. A több száz kolléga képviseletében megnyert perekben, a fejenként több százezer, esetenkét egy millió forintot is meghaladó illetmény-különbözeteket más jogi érvélés alapján ítélték és ítélik meg napjainkban is a bíróságok. Ezek az igények minden ellenkező híresztelés, és mindenféle munkáltatói törekvések ellenére sem évültek még el. A határozatok átvétele ugyanis nem jelenti azt, hogy az abban foglaltak tartalmát elismeri és elfogadja a dolgozó. Számos elvi bírósági határozat, de a fentebb említett tömegesen zajló perekben hozott bírósági ítéletek is alátámasztják azt, hogy az illetménnyel kapcsolatos igény a 3 éves elévülési időn belül érvényesíthető a bíróság előtt. Vagyis a határozatokban rögzített 30 nap eltelte nem eredményez jogvesztést, mert a 2017. januárban kézbesített illetmény értesítők 2020. januárig munkaügyi bíróság előtt megtámadhatók!

KÉRJÜK AZ ÉRINTETT KÖZALKALMAZOTT TAGJAINKAT, HOGY JOGÁSZAINK HÍVÁSA ELŐTT SZÍVESKEDJENEK ELOLVASNI AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOKAT:

Nógrádban ismét elmaradt a közalkalmazotti illetmények KSZ szerinti emelése

Nógrád megyei tagjainktól érkezett jelzések szerint a közalkalmazotti állomány 2017. január 1-jei illetménymegállapítása során a január 1-jével fizetési fokozatban előrelépő munkatársak csak a jogszabályi kötelező emelésben (garantált bérminimum/minimálbér) részesültek, azonban a kollektív szerződés szerinti – a munkáltató által kollektív szerződésben garantált – 5.000 Ft illetményemelést részükre nem biztosították. Ez, amellett, hogy eltér a többi rendőr szerv gyakorlatától, az ORFK szakmai vezetésének álláspontjával, illetve ajánlásával is ellentétes. A 2017. január 16-ai RÉT ülésen az ORFK képviselői a tavalyi évhez hasonlóan akként foglaltak állást, hogy a kollektív szerződések szerinti illetménytöbblet a legalább alkalmas minősítéssel rendelkező közalkalmazottak részére biztosítható a fizetési fokozat előresorolás kapcsán. A tavalyi évben ugyancsak felmerült a fentiekben jelzett probléma, de az akkor végül megnyugtató módon rendeződött, és a kollégák megkapták a KSZ szerinti bértöbbletet. Mindezek alapján megkereséssel fordultunk a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjéhez, melyben az érintett közalkalmazottak illetmény megállapításának módosítását és a KSZ szerinti béremelés végrehajtását kezdeményeztük.

Szendvics és párolt rizs döntötte le a határkerítést védő rendőröket

Kiderült, miért dőlt ki betegen január elején 126 rendőr a déli határkerítésnél gyomor- és bélrendszeri panaszokkal, hányingerrel és hasmenéssel. A Magyar Nemzet azt írja, a január 2-án ebédre kapott párolt rizstől és egy szendvicskészítő műhelyben csomagolt tavaszi felvágott miatt betegedtek meg, ezekben ugyanis toxint termelő, B. cereus nevű baktériumot mutattak ki a laborvizsgálatok. Egyelőre kérdéses, hogy az ételmérgezés ügyében indul vagy indult-e bármilyen vizsgálat, ezzel kapcsolatos kérdéseinkre ugyanis a rendőrség a múlt hét óta nem válaszol. Azt sem tudni, hogy a déli határon szolgáló rendőrök ellátásához milyen szempontok alapján választják ki a beszállító cégeket. Pintér Sándor belügyminiszter a múlt szerdai határszemléje után már beszámolt néhány részletről a megbetegedéssel kapcsolatban. A belügyminiszter akkor azt mondta, hogy a 126 rendőrt ledöntő, gyomorpanaszokkal, hányással, hasmenéssel járó betegség oka részben az volt, hogy nem tartották be az élelmiszerek készítésére és tárolására vonatkozó szabályokat. 

Kezdeményeztük az adómentes lakáscélú támogatás cafetéria elemkénti elismerését

Az FRSZ a belügyminiszternél kezdeményezte a rendvédelmi hivatásos állomány 2017. évi cafetériáját szabályozó 2/2017. (I. 11.) BM utasítás módosítását a választható juttatások körének adómentes lakáscélú támogatással való kiegészítése érdekében. Emlékezetes, hogy a napokban jelent meg a a rendvédelmi hivatásos állomány 2017. évi cafetériáját szabályozó 2/2017. (I. 11.) BM utasítás, mely a választható béren kívüli juttatások körét a 100 forintos készpénz cafetériára és a SZÉP-kártyára korlátozta. Ezzel a miniszter kizárta, hogy a hivatásos állomány tagjai igénybe vegyék a személyi jövedelemadóról szóló törvény 1. számú mellékletének 2) pontja szerinti adómentes lakáscélú támogatást, amit a hiteltörlesztés terheinek enyhítésére vezetett be a kormányzat. Ez a támogatás a lakáshitel összegének legfeljebb 30 %-áig, és legfeljebb 5 éven át vehető igénybe, maximum 5 millió forintos összegben. A rendelkezést különösen méltánytalannak és érthetetlennek tartjuk, figyelemmel arra, hogy a lakáscélú béren kívüli juttatást a Nemzetgazdasági Minisztérium és a közmédia napok óta propagálja, a rendőrségen dolgozók cafetéria juttatása pedig évek óta nem emelkedett, annak összege jelentősen elmarad a civil szférában adhatótól, ráadásul abból még a közterhek is levonásra kerülnek. Mindezek alapján kezdeményeztük a BM utasítás soron kívüli módosítását, a választható juttatások körének adómentes lakáscélú támogatással történő kiegészítését, és ennek megtörténtéig a szóban forgó lehetőséggel élni kívánó kollégák cafetéria nyilatkozattételi kötelezettségének felfüggesztését.

Sürgetjük a közalkalmazotti cafetéria mielőbbi kihirdetését is

Amint arról korábban már beszámoltunk, a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2017. január 16-án megtartott soros ülésén csak a hivatásos állomány 2017. évi cafetéria juttatásairól adott érdemi tájékoztatást a munkáltató.Ugyanakkor a civil állomány vonatkozásában nem kaptunk érdemi információkat, így az ORFK-tól soron kívüli tájékoztatást kértünk a munkavállalók, közalkalmazottak, kormánytisztviselők és igazságügyi alkalmazottak 2017. évi cafetéria juttatását illetően: mekkora összegű béren kívüli juttatásra számíthatnak, mik a választható juttatási formák. A korábbi gyakorlatnak megfelelően kérjük a 2017. évi ellátást szabályozó belső norma tervezetének rendelkezésünkre bocsájtását, a véleményezés lehetőségével. Természetesen a teljes személyi állomány (hivatásos, munkavállaló, közalkalmazott, köztisztviselő, igazságügyi alkalmazott) vonatkozásában kezdeményeztük az éves cafetéria keretösszeg mielőbbi kifizetését.

Torlódnak a bérek a munkahelyeken

Egyeztetnek ma a közszféra szakszervezeti tömörülései és a kormány képviselői a bérhelyzetről. Eddig a kormány nem sok hajlandóságot mutatott a közszférában a bérek emelésére - írja a Népszava. A kötelező béremelések okozta bértorlódás egyes ágazatokban szinte megoldhatatlan feladat elé állítja a vállalkozókat is. Nagyjából egyetlen dologban értenek egyet a kormányzat, a munkavállalók és munkaadók képviselői: vége az olcsó munkaerő csáberejének Magyarországon is. Ma már sikerült a visegrádi 4-ek között is a bérlista legaljára leküzdenie magát hazánknak. Az átlagbérekben a lemaradás eléri a 30 százalékot.  A szakemberek és az ellenzék hiába követelte a versenyképesebb béreket, a kormánynak majd' 7 év kellett a felismeréshez, hogy nem halogathatja tovább az irányváltást. Ennek eredménye lett a minimálbér 15 és a garantált bérminimum 25 százalékos, drasztikus emelése. Igaz, most sem vették figyelembe a szakmai és érdekvédelmi szervezetek véleményét, ajánlásait, így az égető és elengedhetetlen kötelező béremelés hatása is felemásra sikeredett. Talán csak a hivatalos propaganda elégedett maradéktalanul a kialakult helyzettel. Minimálbért, illetve garantált bérminimumot összesen 230 ezren kapnak a közszférában. A közszférában, közszolgáltatásban, a kormányzati állításokkal szemben nem 1 millióan, hanem csak 700 ezren dolgoznak. A bértorlódás mintegy 470 ezer embert érint. A jelenlegi bértábla alapján egy 30 év alatti, felső fokú végzettséggel rendelkező közszolga a garantált bérminimum emelése miatt, ugyan annyit kap, mint egy 8 osztályt végzett és valamilyen tanfolyamot elvégzett kollégája - írja a Népszava.

Korábban már hírt adtunk arról, hogy a közalkalmazotti bértábla 170 fizetési fokozatából a kormányzat 115 fizetési fokozatban a minimálbért, illetve a garantált bérminimumot garantálja a közalkalmazottak számára! A 2017-ben érvényes közalkalmazotti bértábla itt tekinthető meg.

Arról is beszámoltunk, hogy a rendőrségen „béremelésre” ténylegesen csak azok esetében kerül sor, akiknek az illetménye a 161.000 Ft-os garantált bérminimum, illetve a 127.500 Ft-os minimálbér alatt van. Ez a közalkalmazotti állomány kb. felére, mintegy 4.500 főre, a kiemelt fontosságúnak mondott határvédelmi feladatokban is részt vevő fegyveres biztonsági őri állománynak pedig szinte a teljes egészére vonatkozik! Számításaink szerint a hivatásos állomány átlagosan 5 %-osnak reklámozott illetményemelése is úgy fog megvalósulni, hogy a rendőrök közel fele semmiféle emelést nem fog kapni. A kialakult helyzetet az FRSZ elfogadhatatlannak tartja és az illetmények haladéltalan rendezését követeli.

Másfél milliót gyűjtöttek össze a Teréz körúton megsérült rendőröknek

Jótékonysági estet tartottak az Új Színházban a Teréz körúti robbantásban megsérült rendőrök megsegítésére - adta hírül az M1 HÍradó.  A két fiatal járőr a szeptemberi robbantás után nemsokkal elhagyhatta a kórházat, de még a mai napig orvosi segítségre szorulnak. A jótékonysági esten a két rendőr is felment a színpadra, óriási tapsot kaptak. Mindketten megköszönték a támogatást. Tavaly szeptember 24-én a gyalogosan sétáló járőrpáros közvetlen közelében robbant fel a házi készítésű pokolgép a Teréz körúton, amit a kapualjba behúzódó férfi hozott működésbe. Az egyik rendőrnek életveszélyes, társának súlyos sérüléseket okozott a robbanás, mindketten azóta is lábadoznak. A kedd esti jótékonysági esten  amelyet az Új Színházban rendeztek meg – családtagok, barátok ismerősök fogtak össze, hogy a hosszú ideig tartó felépülésükben segítsenek. További részletek és videó a Híradó oldalán. 

RÉT ülés: üres a rendőrségi kassza!

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) idei első ülésén ismételten bebizonyosodott, hogy egy dolog a kormányzati sikerpropaganda, és egy másik a mindennapi valóság! Az ülésen részt vevő rendőri vezetők elmondták, hogy pénzügyi fedezet csak a jogszabályi kötelező bérbeállás végrehajtására biztosított. Ez magyarul azt jelenti, hogy „béremelésre” ténylegesen csak azok esetében kerül sor, akiknek az illetménye a 161.000 Ft-os garantált bérminimum, illetve a 127.500 Ft-os minimálbér alatt van. Ez a közalkalmazotti állomány kb. felére, mintegy 4.500 főre, a kiemelt fontosságúnak mondott határvédelmi feladatokban is részt vevő fegyveres biztonsági őri állománynak pedig szinte a teljes egészére vonatkozik! Ráadásul a közalkalmazottak esetében ezt a béremelést is úgy hajtják végre, mint a népmesében a szegényleány, aki vitt is ajándékot a királynak, meg nem is! A garantált bérminimumra történő beállás egy részét ugyanis a korábban adott munkáltatói döntésű illetmény rész beszámításával, azaz megvonásával biztosítják. Azoknak is csalódniuk kell, akik ez ideig bíztak abban, hogy a rendőrség vezetése meghajol a Kúria határozatai előtt, és jogkövető módon általános jelleggel rendezi a 2013. augusztusában elmulasztott garantált illetményre történő kiegészítést. Ezen igények rendezésének, és így a jogszerűség érvényesülésének  is gátat szab a pénzügyi fedezet hiánya! Az érintett közalkalmazottak számára marad a pereskedés, vagy lemondanak a rendőrség javára az őket jogszerűen megillető, éves szinten több százezer forintos járandóságról. Számításaink szerint a hivatásos állomány átlagosan 5 %-osnak reklámozott illetményemelése is úgy fog megvalósulni, hogy a rendőrök közel fele semmiféle emelést nem fog kapni. Az életpálya lakáspillérére is inog, mint viharban a nádszál! E célra ugyanis mindösszesen 106 millió forint áll rendelkezésre, ami kereken 21 fő támogatására elegendő, amennyiben ők megkapják az adható támogatás maximumát! Végezetül nem emelkedik a cafetéria keret sem, így az még mindig nem éri el, az elmúlt hat évvel ezelőtti nyolc év szintjét sem…. További részletek a RÉT ülésről szóló főtitkári tájékoztatóban, itt.

Benzinpénz: még sem jár mindenkinek az emelés!

Túl kedvezőre sikeredhetett, ezért már módosítottak is a munkába járás költségtérítésének rendelkezésén - írja az Én pénzem.hu. Az új szabály szerint a cégek maguk mérlegelhetik, hogy benzinpénzre mennyit adnak. Így maradhatnak, akik a korábbi kilométerenkénti 9 forintot kapják és nem az emelt 15 forintot. Az autóval közlekedők számára jó hír volt, hogy az üzemanyag-támogatás továbbra is béren kívüli juttatás maradt, mértéke pedig 2017-ben 9-ről 15 forintra emelkedett kilométerenként. A legfrissebb Magyar Közlönyben azonban már közzé is tettek ezzel kapcsolatos módosítást. A változtatás lényege, hogy tulajdonképpen visszaállítják a munkába járás költségtérítésében a korábbi kilométerenkénti 9 forintos benzinpénzt. Ezt úgy érik el, hogy a juttatásról szóló kormányrendeletben lefektetik: az adótörvény alapján alkalmazható 15 forintos költség 60 százaléka jár, ha a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincs vagy csak hosszú várakozással érhető el közösségi közlekedés, vagy azt fogyatékossága miatt nem tudja igénybe venni.  Az is kaphat benzinpénzt, akinek bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti, köznevelési intézményben tanuló gyermeke van. 

Feltételek a nők 40 év utáni kedvezményes nyugdíjához 2017-ben

A nők 40 év munkaviszony, illetve jogosultsági idő után 2017-ben is nyugdíjba mehetnek. Sokakat érdekel, hogy milyen gyermek utáni kedvezmények számítanak bele a 40 éves jogosultsági idő megállapításába, ezért az Officina.hu összefoglalta az alkalmazandó szabályokat. A cikk kiemel, hogy a jogosultsági idő nem egyenlő a szolgálati idővel, hiszen míg a 40 utáni nyugdíj igényléséhez 40 év jogosultsági időnek kell meglennie, mely különböző időszakok alatt szerzett szolgálati időszakok éveiből és napjaiból áll össze. További részletek itt.

A rendvédelmi dolgozók cafetéria kerete 2017-ben sem emelkedik

Megjelent a belügyminiszter 2017. évi cafetéria juttatásokat keretjelleggel szabályozó utasítása, melyből kiderül, hogy az idén is változatlanul bruttó 200 ezer forint marad a cafetéria keret, és nem emelkedik a szintén évek óta változatlan 4 ezer forintos bankszámla-költségtérítés sem. Bár a közmédiából más sem hallunk, minthogy miként "szárnyal" a magyar gazdaság, úgy tűnik, hogy a gazdasági eredmények pozitív hatásai a belügyi szférát még nem érték el. Miként a rendvédelmi dolgozókat a tavaly év végi béren kívüli juttatásokból is kihagyták, úgy a cafetéria keret korábbi szintre emelésére is jó ideig várnunk kell még. Emlékezetes, hogy 2010-ben a cafetéria keret még 251 ezer forint volt, és a BM a szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján azon felül biztosította a helyi utazási bérletet, a ruhapénzt (a hivatásosoknak), az iskolakezdési támogatást, valamint a fogpótlás és a szemüveg költségtérítést. 2012-re – az életpályamodell bevezetésének jegyében – a cafetéria keret 200 ezer forintra csökkent, és már csak annak terhére lehet kérni a bérletet és az iskolakezdési támogatást is, a ruhapénz felét pedig évek óta visszatartják az állandósult egyenruha cserék költségeinek finanszírozására. 

Megjegyezzük, hogy a belügy idén már az utasítás látszategyeztetésével is felhagyott, így nem volt módunk a norma kiadása előtt ismételten javasolni, hogy a cafetéria közterheinek munkavállalókra való terhelését szűntessék meg. A cafetéria közterheinek munkavállalókra terhelése ellen ugyans az FRSZ évek óta tiltakozik, és ez ideig minden évben kezdeményeztük a hátrányosan megkülönböztető szabályok módosítását, és a civil szférában dolgozókkal azonos rendszer alkalmazását. Mivel a diszkrimináció megszűntetésére idén sem kerül sor, a rendvédelmi dolgozók 2017. évi nettó, azaz ténylegesen elkölthető cafetária juttatása (optimális esetben) 149 ezer forint lesz. A cafetéria szabályok egyébként idén jelentősen módosulnak, a kedvezményes adózással igényelhető juttatások köre szűkül. Mindezekről részletesebb információ itt olvasható.

Összefogtak a sztárok a Teréz körúti robbantásban megsérült rendőrök megsegítéséért!

Sosem látott összefogással igyekeznek kollégák, barátok és sztárfellépők segíteni a két fiatal járőr, Szabina és Laci felépülését - írja a ACNEWS.hu. A Teréz körúti robbantásban megsérült rendőrjárőrök még jó ideig nem állhatnak munkába és a lábadozásuk is sok időt vesz igénybe. A két fiatalnak ezért egy jótékonysági esttel szeretnének segíteni, hogy a hosszadalmas felépülést és a kezeléseket megkönnyítsék és nem utolsó sorban egy kis lelki támaszt is nyújtsanak nekik. 

A 2017. január 17-i jótékonysági esten az Újszínházban olyan sztárfellépők lépnek színpadra, mint a B52, Bach Szilvia, Bulldózer, DSP, Szolnoki Péter, Tóth Vera, Varga Miklós, Vikidál Gyula, a két műsorvezető pedig Horváth Éva és Harsányi Levente lesznek. Támogatói jegyek a www.ujszinhaz.hu és a www.jegy.hu oldalakon vásárolhatók, további anyagi támogatásokat pedig a segíteni vágyók a 10700419-67327591-51200002 számlaszámra utalhatnak. 

Bérajánlást várnak a szakszervezetek a kormánytól

A köztulajdonban álló munkáltatókra vonatkozó általános bérajánlást várnak a szakszervezetek a kormánytól - mondta Doszpolyné Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek (Liga) elnöke a keddi sajtótájékoztatón - adta hírül a Híradó.hu. Hozzátette, hogy például a vasút, az energiaszektor és a közszféra egyes területein még zajlanak a helyi bértárgyalások, amelyeket az egységes vagy ágazatokra lebontott kormány által kiadott bérajánlás jelentősen megkönnyítene.

A konföderáció honlapja arról is beszámol, hogy 2017 január 10-én a LIGA Szakszervezetek székházában a Kéményseprők Országos Szakszervezte elnöke sok szerencsét kívánt a szakszervezeteknek és a munkavállalóknak a 2017-es évre. Az eseményen a szakszervezeti konföderációk vezetői hangsúlyozták, várják a kormánytól az állami tulajdonú vállalatok számára az egységes bérajánlást és a napirendre korábban felvett témák megtárgyalását. A munkáltatóktól pedig kétszámjegyű béremelési javaslatokat várnak az ágazati és helyi bértárgyalásokon.

Kegyvesztett rendőrökből csinált parancsnokokat Pintér

Korábban kegyvesztett rendőrökből csinált börtönparancsnokokat a belügyminiszter - olvasható a HírTV honlapján. Szombathelyre az a Dömény Sándor került, akit egy korrupciós ügyben játszott szerepe miatt mentettek fel korábbi hivatalából. A tiszalöki fegyintézet parancsnoka pedig az a dandártábornok lett, aki tavaly októberig még a gödöllői rendőrkapitányságot vezette. „Egyetlenegy embert mutasson – most már nem dobálózok pénzekkel, hogy még valakinek fizetek –, akit mi terrorizáltunk, akit mi bántalmaztunk” – mondta Cs. Sándor Dinamo, aki egyike volt a rettegett berhidai rabszolgatartóknak. A szabadságvesztését Szombathelyen töltő férfi zárkájából szinte naponta rakott fel képeket a világhálóra. Feltehetően ebbe a felvételbe bukott bele a szombathelyi, valamint a tiszalöki büntetés-végrehajtási intézetvezetője is. Mellettük a budapesti börtönparancsnokot is indoklás nélkül menesztette Pintér Sándor belügyminiszter csütörtökön. „Ha egy rendőri vezető vagy egy büntetés-végrehajtási vezető nem látja el jól a feladatát, akkor azt meg lehetne indokolni a felettes parancsnokoknak, szervezeteknek és úgy is fel lehetne menteni” – mondta Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára a HírTv-nek.