10 % kedvezmény a Praktikerben, LIGA tagkártyával

Neked jól számolták a felmentési időre járó szabadság mértékét? A Kúria ismét a javunkra döntött

Közalkalmazott tagunkat nyugdíjjogosultsága megszerzésére tekintettel felmentette a munkáltatója és – ahogyan az általában szokásos – mentesítette a felmentési idő teljes időtartamára a munkavégzés kötelezettség alól. Vita támadt ugyanakkor, hogy a munkáltató döntése alapján járó munkavégzési kötelezettség alóli felmentés idejére jár-e szabadság, vagyis azt az időszakot a szabadság számítása szempontjából figyelembe lehet-e venni. 

A főkapitányság nem volt hajlandó arra az időszakra vonatkozóan a szabadság pénzbeli megváltására, ezért tagunk képviseletében bírósághoz fordultunk, és minden fórumon nekünk adtak igazat az eljáró bíróságok, a Kúriával bezárólag.

Nyugdíjas kollégák! Érdemes ellenőrizni, hogy miként számolták a szabadságot, mert három évre visszamenően érvényesíthető az igény. Jogsegélyszolgálatunk készséggel áll rendelkezésetekre!

A bírósági eljárásokat kiemelten érintő szabályok összefoglaló táblázatban

2018. január 1-jén hatályba lép az új Polgári perrendtartás és az önálló Közigazgatási Perrendtartás, melyhez kapcsolódóan számos jogszabály módosul. Az OBH egy táblázatban foglalta össze a bírósági eljárásokat kiemelten érintő jogszabályokat - írja a Jogi Fórum.

Letölthető: a Civilisztikai ügyszak összefoglaló táblázat és a Büntető ügyszak összefoglaló táblázat a linkeken.

Gépjárművezető pótlék beszámít az új Hszt.-s illetménybe

Sokakat érinthet a szakszervezetünk által képviselt azon ügy, amelyet a miatt indítottunk, mert a BRFK az új Hszt. szerinti illetmény 2015. július 1-jei hatályú megállapításakor nem vette figyelembe a régi Hszt. idején az érintettnek folyamatosan fizetett gépjárművezetői pótlékot, arra hivatkozva, hogy az nem rendszeres illetmény. Ismeretes, hogy az új Hszt. szerinti illetmény megállapítása főszabályként a korábbi illetmény 30%-os emelésével történt, majd 2016. és 2017. évben az újabb 5-5%-os növekedésnél is a korábbi illetményt vették figyelembe. Az új Hszt. szerinti  illetmény ezáltal 2015. évben havi 6.533,-Ft-tal, 2016. évben havi 6.860,-Ft-tal, 2017. évben pedig havi 7203,-Ft-tal  lenne magasabb a gépjárművezetői pótlék beszámításával. 

Az új illetmény megállapításával szemben szolgálati panaszt, majd annak elutasítását követően keresetet terjesztettünk elő. A Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete a keresetnek helyt adott, és a gépjárművezetői pótlék továbbá növekményei alapulvételével kötelezte a főkapitányságot az elmaradt illetmény és kamatai megfizetésére.

Ha a Te illetményedbe sem számították bele a gépjárművezetői pótlékot, és mintegy 100.000,-Ft éppen jól jönne, akkor küldd el a régi és az új Hszt.-s illetményedet megállapító parancsokat, továbbá a honlapunkról letölthető megbízást, és a többit mi intézzük! 

KIEMELT HÍR: ÚJ MEGHATALMAZÁS KELL A JOGI KÉPVISELETI MEGBÍZÁSHOZ

Amint arról korábban már beszámoltunk, január 01-jén hatályba lépett az új polgári perrendtartásról szóló törvény (Pp.) és a közigazgatási perrendtartásról szóló törvény, melyek alapvető változásokat hoznak a munkaügyi jogviták, illetve perek lefolytatásában.

A változások miatt Jogsegélyszolgálatunk új jogi képviseleti megbízást készített, amely valamennyi foglalkoztatási jogviszony (hivatásos, közalkalmazotti, munkajogviszony, stb.) esetében alkalmazható.

Az újonnan induló jogvitákban a most közzétett meghatalmazást kell kitölteni, és aláírva megküldeni Központi Koordinációs Irodánknak. A korábbi meghatalmazásokat a továbbiakban nem tudjuk elfogadni, mivel azok már nem felelnek meg a fentiekben említett, újonnan hatályba lépett eljárási törvények követelményeinek.

Azoknak, akinek ügyében a keresetlevelet 2017. december 31-ig Jogsegélyszolgálatunk már benyújtotta, nincs teendőjük, nekik új meghatalmazást nem kell kitölteniük.

A szolgálati esővédők leadásával kapcsolatos kárfelelősség kérdése

Tavaly novemberben megkereséssel fordultunk az ORFK vezetése irányába a szolgálati esővédők leadásával kapcsolatban. A kifogásunkra érkezett ORFK válasz szerint a ruházati szabályzat (14/20016. (V. 10.) BM rendelet) novemberi módosítása (29/2017. (XI. 6.) BM rendelet) alapján a munkáltató kártérítési igényérvényesítése jogilag megalapozott. Történt ugyanis a belügyminiszter november 7-ei hatállyal (talán ama bizonyos nagy forradalom tiszteletére?) módosította a ruházati szabályzat egyik mellékletének lábjegyzetét, majd annak alapján az ORFK gazdasági főigazgatója jogkövető beosztottként egy héten belül el is rendelte az esővédők november 30-ai leadását.

Azt nem tudjuk (de meg fogjuk kérdezni), hogy mi volt a rendelet-módosítás jogpolitikai indoka és célja, miként arról sincs információnk, hogy mi lesz a bevont esővédők sorsa, és mire fordítják majd a leadást elmulasztó kollégákra kiszabni tervezett kártérítési összeget. Azt azonban tudjuk, hogy a 2017. november 30-ai leadási határidő kizárólag azokra vonatkozhatott, akik 2017-ben kerültek ellátásra esővédő ruházattal. A munkáltatói kárigény álláspontunk szerint azok esetében teljes bizonyossággal megalapozatlan, akiket esővédő ruházattal 2017. évben nem láttak el. Azok esetében, akik 2017-ben el lettek látva esővédő ruházattal és a BM rendelet szerint leadási kötelezettséggel is terheltek, de az esővédővel nem tudtak elszámolni, és ezért kártérítésre kötelezték őket, a kártérítési határozat és a konkrét eset szempontjából releváns információk birtokában egyedileg vizsgálandó a munkáltatói intézkedés jogszerűsége.

A fentiekkel kapcsolatosan készséggel állunk tagjaink rendelkezésére, az érintettek bizalommal keressék jogászainkat!

Jogsegélyszolgálatunk tárgybani állásfoglalása itt olvasható.

Végtelenített túlóra

Az utóbbi időszakban a szakszervezetünk egyre több kérdést kap a túlórák szabályozásával kapcsolatban. Ennek oka egyértelműen a többletszolgálat lassan elviselhetetlenné váló mértéke, amiről tavaly a sajtó is több alkalommal beszámolt (például itt és itt). Ezeket a híreket és adatokat az ORFK nem cáfolta, bár a RÉT novemberi ülésén számunkra adott tájékoztatásuk szerint országos kimutatást nem is vezetnek a túlszolgálatokról. Akár létezik kimutatás, akár nem, az tény, hogy hivatásos állományú tagjaink számára egyre elviselhetetlenebbé válik a folytonos túlórázás, ami a kiszámíthatatlan elrendelési gyakorlat miatt az egyre csökkenő szabadidő tervezését is lehetetlenné teszi. Mindezekre figyelemmel Jogsegélyszolgálatunk összegyűjtötte a többletszolgálatra vonatkozó legfontosabb jogszabályi rendelkezéseket, és azok alapján állást is foglalt a leggyakrabban felmerülő kérdésekkel kapcsolatban. Az anyagot ajánljuk hivatásos állományú tagjaink figyelmébe, egyidejűleg kérjük, keressék Jogsegélyszolgálatunkat, amennyiben a túlórák elrendelésével kapcsolatban jogsértést szenvedtek el.

Fényképek az FRSZ XIV. kongresszusáról

Szakszervezetünk 2017. november 25-én Budapesten tartotta XIV. kongresszusát. Legmagasabb szintű döntéshozó testületünk munkájáról korábban részletesen beszámoltunk, adósak voltunk azonban a kongresszuson készült fényképek közzétételével. Ezt, a technikai okok miatti hiányosságot pótoljuk most.

Jelen cikkünk mellett látható képen az FRSZ újonnan választott, illetve tisztségükben megerősített vezető tisztségviselő láthatóak, balról jobbra haladva: Czigány János FEB elnök, Pongó Géza főtitkár, Dávid Tibor főtitkár-helyettes, és Kiss János István elnök.

 Kongresszusi fényképalbumunk ezen linkre kattintva tekinthető meg.

Lapszemle: mikor vonulhat nyugdíjba a közalkalmazott és bukhatnak azok a nyugdíjasok, akik túl sokat kerestek

Az Adó.hu azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mikor vonulhat nyugdíjba a közalkalmazott? A kérdés aktualitását év végén is a közalkalmazotti jogviszonyból nyugdíjba vonulók sajátos helyzete adja, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) kapcsolódó rendelkezései folytán egy az általánostól eltérő időpontot is tartalmaz. További részletek az Adó.hu cikkében.

A 24.hu olvasója hívta fel a figyelmet arra, hogy akik nők 40-es nyugdíjasok, és emellett dolgoznak, ráadásul túllépik az éves kereseti plafont (ez a havi minimálbér 18-szorosa), azok nem minden év végi kormányajándékot kaphatnak meg. Arra tippelt, amiatt maradhatott le a két juttatásról, mert szüneteltetni kellett nála a nyugdíja folyósítását a kereseti plafon túllépése miatt. A hírportál utánajárt, és iderült, hogy a jogszabályok alapján mások is hasonlóan járhattak, például a szolgálati járandóságban részesülők is. 

Boldog új évet - szolgálati közleménnyel

Szolgálati közlemény: tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ Központi Koordinációs Irodáján 2017. december 21-étől 2018. január 02-ig az ügyintézés és az ügyfélfogadás szünetel. Az év végi ünnepek után a KKI és a Jogsegélyszolgálat munkatársai 2018. január 03-ától lesznek ismételten elérhetőek.

Közszolgálati per - alapvetően módosul a szabályozás január 1-től!

Alapvetően módosítja a közszolgálati jogviszonyt érintő perekre vonatkozó szabályozást a 2018. január 1-jén hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény(Kp.) - írja a Jogi Fórum. Alapvető változás, hogy a közszolgálati jogviszonyból (állami tisztviselők, hivatásos állományúak, közszolgálati tisztviselők) származó jogviták ezentúl közigazgatási pernek minősülnek majd, és elbírálásukra a közigazgatási perrendtartás szabályai lesznek irányadóak. A keresetlevelet változatlanul a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell benyújtani, ide nem értve azon esetköröket, amelyekben a peres eljárás tárgya a Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának jogszerűsége. Utóbbi esetekben az eljárást az ellenérdekű féllel szemben kell megindítani és a keresetlevelet a Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz kell benyújtani. Ha a munkavégzés helye Budapest, a jogvita elbírálására továbbra is a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes. A természetes személy felperes ezen felül a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja. Fontos változás, hogy a közszolgálati perekben a jövőben a Fővárosi Törvényszék az ország valamennyi közigazgatási és munkaügyi bírósága által hozott határozata tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el. További újdonság, hogy csak konkrét jogszabálysértésre hivatkozással lehet fellebbezni és a fellebbezésben a konkrét jogszabálysértés ténye mellett a megsértett jogszabályhelyet is meg kell jelölni. További részletek a Jogi Fórum cikkében.

Vodafone karácsonyi akció

A Vodafone idén is meghirdette karácsonyi akcióját, melynek részletei a MAKASZ innen letölthető hírlevelében olvashatók. Karácsonyi akció 2017. december 31-ig tart. MINDEN FLOTTA ELŐFIZETŐ 21 HAVI RÉSZLETBEN is megvásárolhatja a választott készüléket, 2 éves flotta tarifával. KEDVEZMÉNYES ÁRON és kedvezményes havi törlesztéssel akkor vásárolhatsz készüléket, ha publikus RED tarifát vásárolsz, 2 év határozott idejű szerződéssel. További részletek és VODAFONE - MAKASZ tarifa itt.

Az új társasági egyenruhát a tiszthelyettesi és zászlósi állomány térítésmentesen kapja

A hivatalos értesítő 60. számában megjelent 30/2017. (XII.7.) BM utasítás szerint a rendőrség tiszthelyettesi és zászlósi állománya a minisztérium költségvetése terhére, térítésmentesen kapja meg  jövőre az újonnan bevezetésre kerülő társasági öltözetet.

Az utasítás letölthető innen, az előzmények pedig itt olvashatók.

Három nagy érdeklődéssel várt kollégiumi véleményt fogadott el a Kúria

Az állásfoglalások közüll kettő a rendőrség dolgozóit is érintheti. Ezek közül az első, a 4/2017. KMK vélemény az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről szól, melyben a kollégium leszögezte, hogy az egyenlő bánásmód megsértése esetén érvényesülő kimentéses bizonyítás alapján a munkáltató kötelezettsége bizonyítani, hogy megtartotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásait. 

A második állásfoglalás az 5/2017. (XII.28.) KMK véleményben jelen meg, a joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatban. A kollégium leszögezte, hogy a joggal való visszaélés tilalmának megsértése akkor állapítható meg, ha valamely alanyi jog gyakorlása formálisan jogszerűen történt. Ezért valamely joggyakorlás nem lehet tételes jogszabályba ütközés miatt jogellenes és egyben a joggal való visszaélés tilalmába ütköző. Szerződéses jognyilatkozattal összefüggésben nem lehet joggal való visszaélésre hivatkozni. A kollégiumi vélemény a megváltozott jogi környezetnek megfelelően módosította a Legfelsőbb Bíróság MK. 6. számú állásfoglalását. 

Átverték az egészségügyi dolgozókat (is) a béremelési ígérettel

Úgy kapott papíron 12 százalékos béremelést a magyar egészségügyi dolgozók jó része, hogy nem vihetnek haza több pénzt - írja a 444.hu. Most kapták meg az egészségügyi dolgozók az első fizetésüket azóta, hogy megtörtént a kormány által bejelentett 12 százalékos béremelés. Jó részük alaposan meglepődött, mert nem vihetnek haza több pénzt. A kormány által most bejelentett 12 százalékos béremelésnél emelték ugyan az illetményeket, de ez sok esetben még így sem éri el a bérminimumot. Így aztán papíron annyi történik, hogy az állam továbbra is kipótolja az illetményeket, csak most már kisebb mértékben, mint eddig. Így aztán azok az egészségügyi dolgozók, akiknek a fizetése még így sem éri el a bérminimumot, pont ugyanannyit visznek haza decemberben is, mint novemberben. Az egészségügyi dolgozók jelentős része számára csak egy könyveléstechnikai fogás a most érvénybe lépett béremelés – erről beszélt a Reggeli gyorsban a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke.

A trükkös béremelést a rendőrségi közalkalmazottak is behatóan ismerik, mivel a rendőrségen is ez a bevett gyakorlat 2013. óta. Részben ezért is van folyamatban több ezer munkaügyi per, melyekről itt olvasható bővebb információ.