RÉT ülés: döntéselőkészítés alatt áll a közalkalmazottak és munkavállalók illetményemelése

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) tegnapi ülésén az FRSZ által felett kérdésre válaszolva az ORFK képviselői úgy nyilatkoztak, hogy a közalkalmazotti és munkavállalói állomány illetményemelése ügyében „jelenleg vezetői döntés-előkészítés van folyamatban.” Kérdésünket egyébként annak kapcsán fogalmaztuk meg, hogy az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) 2017. április 24-i ülésre készített kormányzati tájékoztató szerint: „… az a döntés született, hogy a központi költségvetés a kötelező minimálbér és a garantált bérminimum emelések teljes 2017. évi többletkifizetését támogatja. A támogatás április második hetében átcsoportosításra is került az intézményekhez…” Az NGM tájékoztatása szerint tehát a kormányzat a rendőrség számára is biztosítja az idei minimálbér, illetve garantált bérminimum emeléséhez szükséges költségvetési fedezetet. Ebből pedig az következik, hogy idén forráshiányra már nem hivatkozhat a rendőrség a trükkös béremelések indokaként.

Fentieken túl az ülésen naprendre került a 2017. évi teljesítményjuttatás, a kötelező ügyfélkapu használat kapcsán felmerülő problémák, a munkaközi szünet igénybevételének körülményei, a tranzitzónában szolgáló fegyveres biztonsági őrök problémái, a hivatásos és fegyveres biztonsági őr állományra vonatkozó biztosítás meghosszabbítása, a rendőrnapi munkavégzés elszámolásbeli különbségei, a Készenléti Rendőrség által kiírt pályázattal kapcsolatos problémák, valamint ORFK és a Telekom közötti szerződés ügye. Mindezekről részletes beszámoló olvasható az innen lettölthető főtitkári tájékoztatóban.