Tájékoztató a tagdíjminimumra történő beállásról

Tisztelt Tagjaink, és Tisztségviselőink!

 

Tájékoztatlak benneteket, hogy Megyei Elnöki Értekezletünk (MEÉ) legutóbbi ülésén hozott határozatával – 2017. június 01-jétől kezdődő hatállyal – elrendelte a tagdíjminimumnál kisebb összegű tagdíjat fizetők tagdíjának tagdíjminimumra történő felemelését.

A hivatásos állomány az új Hszt. 2015. évi hatálybalépése óta jelentős illetményemelésben részesült. Idén januárban a kormányzat számottevően megemelte a minimálbér és a garantált bérminimum összegét is, ami a rendőrség rendkívül alacsony bérszínvonala miatt a közalkalmazotti és munkavállalói állomány nagy részét érintette. Ezeket a változásokat azonban a tagdíjak sok esetben nem követték, így azok egyre inkább elmaradtak a tényleges illetmény után fizetendő összegtől. A helyzet rendezése érdekében döntött úgy a MEÉ, hogy 2017. június 01-jétől a tagdíjminimura állítsuk be azoknak a tagdíját, akik ez ideig kisebb összegű tagdíjat fizettek be. Ez:

a) közalkalmazottak és munkavállalók esetében:

  • az alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakörben (például takarítónőként, segédmunkásként, stb.) foglalkoztatottaknál a 127.500 forintos minimálbér 0,8%-át, azaz 1.020,- Ft-ot,
  • a középfokú, vagy annál magasabb iskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottaknál a 161 ezer forintos garantált bérminimum összegének 0,8 %-át, azaz 1.288,- Ft-ot,

b) hivatásosok estében a Hszt. szerinti legkisebb, 188.655,- forintos tiszthelyettesi beosztási illetmény 0,8 %-át, azaz 1.453,- Ft-ot jelent.

 

A tagdíjának helyességét mindenki könnyen ellenőriheti. A hivatásosoknak a beosztási illetmény, a munkavállóknak a pótlékok nélküli munkabér, a közalkalmazottaknak pedig a Kjt. bértáblája szerinti illetmény, a garantált bérminimumra kiegészítés és a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész együttes összegének 0,8%-a a befizetendő havi szakszervezeti tagdíj.

Mi a tag teendője a tagdíjminimumra történő beállással kapcsolatban?

  • Aki korábban is a fenti számítás szerint fizette a tagdíját, annak nincs semmiféle teendője.
  • Aki az FRSZ-nek adott csoportos beszedési megbízással fizeti a tagdíját, csak abban az esetben van teendője, ha a megbízásában meghatározott levonási felső összeghatár kisebb a tagdíjminimum összegénél. Ez esetben a csoportos beszedési megbízást módosítani kell, mely esetben a levonási összeghatárt hivatásosok estében 5 ezer, közalkalmazottak és munkavállalók esetében 3 ezer forintban javasoljuk meghatározni, de annak mindenképpen el kell érni az érintett tagra irányadó tagdíjminimum összegét. A módosításhoz szükséges nyomtatvány letölthető honlapunkról, vagy beszerezhető tisztségviselőinktől. A módosítás megtörténtéig a havonkénti csoportos beszedés során az FRSZ a felső összeghatárig vonja le a tagdíjat. A jelenleg érvényes csoportos beszedési megbízásban meghatározott levonási összeghatárról helyi tisztségviselőink, vagy Központi Koordinációs Irodánk tud tájékoztatást adni.
  • Aki saját maga utalja, vagy postai csekken, illetve a tagszervezet házipénztárába fizeti a tagdíját, annak a továbbiakban a foglalkoztatási jogviszonya szerint irányadó tagdíjminimumnak megfelelően kell fizetnie a tagdíját.
  • Aki azt észleli, hogy a számára ténylegesen folyósított illetményből számított 0,8%-os tagdíj összege valójában a fentiek szerinti tagdíjminimumot is meghaladná, attól azt kérjük, hogy szíveskedjen számunkra megküldeni a valós tagdíj összegének megállapításához szükséges (honlapunkról letölthető) nyilatkozatot. Ennek megtörténtéig az FRSZ jóhiszeműen a tagdíjminimum érvényességét vélelmezi.

Abban a kivételes esetben, ha az FRSZ tévesen, az illetmény, vagy munkabér 0,8%-át meghaladó összegben vonná le valakinek a tagdíját, kérjük, hogy jelezze a hibát Központi Koordinációs Irodánknak telefonon, vagy e-mailben. Meglapozott reklamáció esetén a hibát soron kívül javítjuk, a tagdíjvisszatérítésre 3 munkanapon belül intézkedünk.

Amint azt bizonyára tudjátok, szakszervezetünkben a tagdíjfizetés önbevallás alapján, a becsületkassza és az egymás iránti szolidaritás elvei szerint működik. A befizetett tagdíjak 40%-a visszakerül a tagszervezetekhez, ahol a tagság maga dönt a felhasználásról. A fennmaradó rész a központi költségvetésbe kerül, abból finanszírozzuk a jogsegélyt, az üdültetést, és sok más szolgáltatásunkat. Fentiekre tekintettel kérjük érintett tagjainkat, hogy öntevékenyen mozdítsák elő a tagdíjminimumra történő beállást, tisztségviselőink pedig ehhez adjanak meg minden szükséges támogatást.

Megértéseteket és együttműködéseteket előre is megköszönöm!

B u d a p e s t, 2017. május 12.

                                                                       Üdvözlettel:

                                                                                                          Pongó Géza főtitkár sk.