Terhességi gyermekágyi segély: új eljárásra kötelezte a bíróságot a Kúria

Nem vettek figyelembe egy úgynevezett kompenzációt a társadalombiztosítási szervek a terhességi gyermekágyi segély megállapításánál. Az ügy a munkaügyi bíróságon, majd a Kúrián kötött ki – írja az adozona.hu. A Kúria szerint a kompenzáció – a társadalombiztosítási szervek által is elismerten – egészségbiztosítási járulékalapot képező jövedelem. A terhességi gyermekágyi segély összegét az a jövedelem határozza meg, amely után a biztosított pénzbeli, egészségbiztosítási járulék megfizetésére kötelezett, hiszen a számítás alapját e jövedelem naptári napi átlaga képezi. A kompenzáció összegéből egészségbiztosítási járulék levonták. A kompenzáció havonta, a havi illetménnyel együtt kifizették, a jogosultság feltételeit a kormányrendelet tartalmazza. A kompenzáció a személyi jövedelemadó előlegének megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül és a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. Ez is azt támasztja alá, hogy az egészségbiztosítási járulékalapot képező kompenzáció az Ebtv. 5/B §-a szerinti jövedelemnek minősül, így a terhességi gyermekágyi segély összege számításakor figyelembe kell venni. A Kúria a munkaügyi bíróság jogerős ítéletét a társadalombiztosítási szervek határozataira is kiterjedően hatályon kívül helyezte és az alperest új eljárásra kötelezte.