Újabb FRSZ siker a Kúrián: a munkaköri leírás nem bővíthető korlátlanul!

A szakszervezetünk által képviselt kollégák bűnügyi technikus munkakörre vonatkozó munkaköri leírást vettek át, mely szerint felperesek a bűnügyi technikusi munkához tartozó feladatokon túl többek között kötelesek szakmai irányítás és ellenőrzés mellett a személy- és tárgykörözés nyilvántartást, azok számítógépes rendszerben történő rögzítését, illetve visszavonását, a felkutatásokra a szükséges intézkedéseket megtenni a hatályban lévő körözési szabályzat alapján; ismeretlen tettes ellen indult eljárásban kötelesek legjobb tudásuk szerint a legrövidebb időn belül törekedni az elkövetők felderítésére; a nyomozás szakszerű, jogszerű és eredményes befejezésére, határidők betartására; a részükre kiadott bűnügyi és egyéb megkereséseket a jogi normák betartása mellett kötelesek határidőn belül teljesíteni. Külön feladatot képez a saját, illetve más hatóságok által elrendelt körözések, elfogatóparancsok bevitele a számítógépes hálózatra, illetőleg ezek visszavonása, a nevükre szignált közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos feladatok, ezek körében a rendkívüli halálesettel kapcsolatos közigazgatási eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása. Kötelesek részt venni a számukra elrendelt bűnügyi akciókban, figyelő- és portyaszolgálatokban, valamint az elöljáró által meghatározott külön feladatok végrehajtása is a feladatuk.

A Kúria határozatában rámutatott, hogy: amennyiben jogi norma (ORFK utasítás) adott munkakörre nézve meghatározza az ellátandó feladatok körét, a munkáltatónak ehhez kell igazodnia a munkaköri leírás elkészítésekor, az abban foglaltak korlátlanul nem bővíthetők. A végzett többletfeladatok ellátásáért ellentételezést (megbízói díj) kell fizetnie. További részletek a Kúria határozatában, itt olvashatóak.

A hasonló helyzetben lévő kollégáknak javaslojuk hogy keressék jogászainkat, akiknek elérhetősége itt tallható.