Véleményünk szerint vezénylés esetén teljes összegű költségtérítés illeti meg a hivatásos állomány tagját

 

Az e-útdíj ellenőrzéssel és bírságolással kapcsolatban a rendőrségre háruló feladatok ellátása érdekében gyakorta kerül sor a hivatásos állomány tagjainak más helyiségbe vezénylésére, ami gyakran több tíz, akár 50 km plusz utazást is jelent a kollégáknak. A probléma az utazási költségek megtérítése körében merül fel, amit - saját gépkocsi használat esetén - az általános szabályok szerinti csupán 9 Ft/km mértékben fizetnek a munkáltatók. Ezzel szemben az FRSZ véleménye szerint kollágáinkat jogszerűen teljes összegű, a felmerült költségeket ténylegesen fedező ellentételezés illetné meg. A helyzet tisztázása és a jogos járandóságok biztosítása érdekében megkereséssel fordultunk az ORFK-hoz.

 


 

Dr. Gömbös Sándor r. ezredes úrnak,
rendőrségi főtanácsos
hivatalvezető
ORFK Hivatala

B u d a p e s t

 

Tisztelt Ezredes Úr!

 

A rendőrség hivatásos állományát széles körben érintő alábbi probléma rendezése érdekében fordulok Önhöz.

 

Az e-útdíj ellenőrzéssel és bírságolással kapcsolatban a rendőrségre háruló feladatok ellátása érdekében gyakorta kerül sor a hivatásos állományú tagjainak más helyiségbe vezénylésére. Vagyis a vezénylés kapcsán a vezénylés időtartamára a szolgálatteljesítés a kinevezéstől eltérő rendőri szerv (rendőrkapitányság) állományában, az eredetitől eltérő szolgálati helyen történik. Ez gyakorta több tíz, akár 50 km plusz utazást is jelent a kollégáknak.

 

A probléma az utazási költségek megtérítése körében merül fel, amit - saját gépkocsi használat esetén - az általános szabályok szerinti csupán 9 Ft/km mértékben fizetnek a munkáltatók.

 

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) 113. §-a értelmében:

„(1) A hivatásos állomány tagja részére meg kell téríteni
a) az egyik szolgálati helyről a másikra szolgálati érdekből történő áthelyezéssel vagy vezényléssel kapcsolatos,
b) a szolgálati feladat ellátásával kapcsolatban indokoltan felmerült,
c) a szabadságról, a munkaszüneti és a pihenőnapról történő visszarendeléssel összefüggő
költséget.

 

Álláspontunk szerint a Hszt. hivatkozott rendelkezése alapján a kinevezés, illetve vezénylés szerinti szolgálatteljesítési hely közötti távolságra nem a munkába járási 9 Ft/km gépkocsi költségtérítés, hanem teljes összegű (üzemanyag + 9Ft) ellentételezés jár a kollégáknak.

 

Kérem, hogy a jelzett problémával kapcsolatos álláspontjáról tájékoztatni, illetve a rendőri szervek vezetői irányába a szükséges intézkedéseket megtenni, és mindezekről szakszervezetünket tájékoztatni szíveskedjen.

B u d a p e s t, 2014. május 22.

Tisztelettel:

Pongó Géza sk.
főtitkár