17-re emelkedett a közalkalmazotti fizetési fokozatok száma

 

​A 2016. január 1-jén lépett hatályba a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) módosítása, amely a közalkalmazotti illetménytábla valamennyi fizetési osztályában a korábbi 14-ről 17-re növelte a fizetési fokozatok számát. A Kjt. kiegészült egy új, 93/A. §-sal, amely kimondja, hogy a 66. § (1) bekezdésétől eltérően 2016-ban a fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat a Kjt. 3. számú melléklete állapítja meg; A módosítás alapján az érintett közalkalmazottakat 2016. január 1-jétől át kell sorolni az új fizetési fokozatokba (Kjt. 64. és 65. §), ennek megfelelően módosítani szükséges a kinevezésüket (Kjt. 21. § (3) bekezdés), továbbá részükre az új fizetési fokozatuknak megfelelően kell megállapítani az éves pótszabadság mértékét (Kjt. 57.§ (1) bekezdés). Részletek és illetménytáblák itt!