ADÓIGAZOLÁS A SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ ADÓALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEVONÁSÁHOZ

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2018. évi személyi jövedelemadó bevallásnál felhasználható „adóigazolásokat” Központi Koordinációs Irodánk 2019. január 18-án megküldte a tagszervezeti tisztségviselők számára annak érdekében, hogy azok kellő időben eljussanak a tagokhoz. Az FRSZ által kiadott „adóigazolás” hitelesen tanúsítja a tag által 2018-ban befizetett szakszervezeti tagdíj összegét, mely az adóbevallás során az adóalapból vonható le. Az ügyintézés meggyorsítása és egyszerűbbé tétele érdekében új szolgáltatást vezettünk be, melynek keretében tagjaink már az internetről is le tudják tölteni az Szja bevallás során felhasználható igazolásokat. Az adóigazolás letöltésével és felhasználásával kapcsolatos részletesebb információk az alábbi linken érhetők el.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a befizetett szakszervezeti tagdíj összegével a nem önálló tevékenységből (pl. a munkavégzéssel járó jogviszonyból) származó bevétel adóalapja csökkenthető. Az FRSZ által kiadott igazolásban szereplő 2018. évi szakszervezeti tagdíj összege tehát az Szja. tv. hivatkozott szabálya szerint nem a befizetendő adót, hanem az adóalapot csökkenti! (Például, aki 2018-ban csak a rendőrségtől szerzett adóköteles jövedelmet úgy, hogy havonta bruttó 200.000,- Ft-ot keresett, akkor az éves jövedelmét képező 2,4 millió forintból vonhatja le az FRSZ tagdíjat, és – más adókedvezmény hiányában – csak a maradék után kell személyi jövedelemadót fizetnie.)

Az adóbevalláshoz rendszeresített 18SZJA nyomtatvány kitöltése során:

  • az 1. sor „d” oszlopában a munkáltató által közölt bérjövedelemből kell levonni a 2018-ban befizetett és leigazolt szakszervezeti tagdíjat, és
  • a leigazolt szakszervezeti tagdíjat az 55. sor „b” oszlopában is fel kell feltűntetni.

Mindezeket szemlélteti az innen letölthető minta.

Az ügyfélkapuval rendelkezők március 15-étől nézhetik majd meg, javíthatják és hagyhatják jóvá az adóbevallásukat a NAV oladlán.

Aki ilyen módon tesz eleget adóbevallási kötelezettségének, annak értelemszerűen a NAV által elkészített adóbevallás 1. és 55. sorát kell kijavítania, majd a javítást jóváhagynia ahhoz, hogy a szakszervezeti tagdíj utáni adókedvezményt igénybe tudja venni. (A webes felületen látható adóbevallás kinézete ugyan eltér a fenti mintáétól, de a sorok jelentése és számozása ugyanaz.)

Azoknak a munkaviszonyban foglalkoztatott tagoknak, akiktől a munkáltató hajlandó levonni a szakszervezeti tagdíjat, nincs további teendőjük abban az esetben, ha a NAV által elkészített adóbevallási tervezet 55. sorában az adóhatóság feltüntette a 2018. évi szakszervezeti tagdíjat. Ezt a NAV a munkáltatótótól kapott adatok alapján tudta megtenni, és ez esetben a tagdíj összegét nem is kell levonni a bevallás 1. sorának „d” oszlopában szereplő összegből, mivel azt a NAV már megtette!

Azoknak a hivatásos és közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tagoknak akiktől a munkáltató nem hajlandó levonni a tagdíjat, valamint azoknak a munkavállalóknak, akik saját maguk fizetik a szakszervezeti tagdíjukat, a fentiek szerint kell eljárniuk.

Az elektronikus úton megküldött Szja. bevallási tervezetek módosításának lehetőségére egyébként a NAV maga is felhívja az adózók figyelmét.

Az Szja. bevallással kapcsolatos további információk a NAV honlapján olvashatók, mely ezen a linken érhető el.

AZ ADÓIGAZOLÁS INTERNETRŐL TÖRTÉNŐ LETÖLTÉSÉNEK MENETE

Az internetes letöltő oldal http://frsz.tagnyilvantartas.hu címen érhető el, ahol az alábbiak szerint kell eljárni:

Elsőként a „Jelszókérés a tagok részére” gombra kell kattintani.

A megjelenő oldalon meg kell adni:

  • a tag nevét, előtag nélkül,
  • e-mail címét, amit a belépési nyilatkozaton megadott számunkra, vagy ha nem adott meg e-mail címet, akkor azt, amit a bejelentkezéshez használni szeretne,
  • a MAKASZ kártyája számát, ha korábban az FRSZ-nek meg nem adott (és ezért a tagnyilvántartásban nem szereplő) e-mail címről akar belépni, valamint
  • a használni kívánt jelszót.

A jelszókérést a rendszer e-mailben igazolja vissza. Az ebben szereplő linkre kattintva jóvá kell hagyni a regisztrációt, majd a belépésre szolgáló oldalon be lehet lépni a letöltési felületre. (Amennyiben az email nem érkezne meg, akkor célszerű ellenőrizni a levelező program spam mappáját is.)

A letöltési felületen a tagjaink mindazokat a dokumentumokat látni fogják, amelyeket tagsági jogviszonyuk fennállása alatt a személyi adatlaphoz kapcsolva az FRSZ KKI korábban feltöltött. Ilyen lehet pl. a belépési nyilatkozat, a tagdíj összegére vonatkozó nyilatkozat, tisztségviselők esetében a megválasztásukról szóló jegyzőkönyv, valamint a 2018. évre vonatkozó adógazolás.

Elfelejtett jelszó esetén szintén a „Jelszókérés tagok részére” menübe kell belépni, ott megadni a nevet, a korábban használt e-mail címet és az új jelszavat, amiről a rendszer szintén küld egy visszaigazolást.

Amennyiben a belépés a fentiek ellenére nem sikerül, akkor a hibát az frsz@frsz.hu címre küldtött e-mailben kell jelezni számunkra. A hibajelentésben meg kell adni a tag nevét, születési helyét, idejét és anyja nevét, valamint a regisztrációhoz használni kívánt e-mail címét. A hibát egy munkanapon belül javítjuk, amiről visszaigazoló e-mailt küldünk.

Végezetül megjegyezzük, hogy a fentiek szerinti többletmunkát a Belügyminisztérium azon intézkedése rója tagjainkra és szakszervezetünkre, mellyel a minisztérium 2012. január hónapban – véleményünk szerint – törvénytelenül és önkényesen megtiltotta a rendőrségi munkáltatók számára a szakszervezeti tagdíjak levonását. Ezt az intézkedést a Hszt. 2011-ben elfogadott módosítására hivatkozva vezették be, mellyel egyébként indokolatlan és ezért alkotmányellenes módon tettek különbséget a civil és a rendvédelmi szféra szakszervezetei között, a mi kárunkra.

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés ugyanis azt rögzíti, hogy a rendvédelmi szervnél működő szakszervezetek vonatkozásában a munkavállalói érdek-képviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvényt nem kell alkalmazni. Ez a törvény teszi kötelezővé a munkáltatók számára a szakszervezeti tagdíj levonását Magyarországon 1991. óta. Az új szabályozás szerint a rendvédelmi szerv a hivatásos és a közalkalmazotti állomány tagjának illetményéből a szakszervezeti tagdíjat a rendvédelmi szerv és az állomány tagjának erre vonatkozó megállapodása esetén vonja le. A rendőri szervek azonban a korábbi megállapodást 2012. január hónapban a minisztérium utasítására felmondták, újat pedig nem hajlandóak egyetlen szakszervezeti taggal sem kötni. Mindezek a rendőrségen munkaviszonyban foglalkoztatottakra nem vonatkoznak, ezért, amennyiben kérik, akkor az ő munkabérükből a munkáltatók levonják a tagdíjat és átutalják a szakszervezet számára.

Az Szja. 1 %-ának felajánlására vonatkozó nyilatkozat

Végezetül kérjük Tagjainkat, hogy ne feledkezzenek meg adó 1%-ának Police Caritas Alapítvány számára történő felajánlásáról sem!

Az FRSZ által létrehozott alapítvány felhívása itt olvasható.

Akik a NAV által elkészített adóbevallás tervezetét webes felületen hagyják jóvá, azoknak jóváhagyás előtt lehetőségük lesz az Szja. 1 %-áról is rendelkezni az interneten. Akik saját maguk készítik el az Szja. bevallásukat, azok az 18SZJA nyomtatvány „EGYSZA” elnevezésű oldalán tehetik meg a rendelkezési nyilatkozatukat. Ennek mintája itt nézhető meg.