AKI MERT, AZ NYERT! A KÚRIA KEDVEZŐ DÖNTÉST HOZOTT A KÖZALKALMAZOTTI ILLETMÉNYES PERBEN!

 

Az FRSZ által indított per felülvizsgálati eljárásában a Kúriának a rendőrség, mint alperes felülvizsgálati kérelme alapján abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy a munkáltató megalapozottan hivatkozhat-e arra, hogy a Kjt. 66. § (9) bekezdés b) pontja szerint a garantált bérminimumnak megfelelő garantált illetményt a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész átcsoportosításával akkor is biztosította (megfizette), ha e körben semmilyen, a felperessel közölt munkáltatói intézkedést nem tett. Az alperes (rendőrség) álláspontjának lényege szerint az összilletményen belül, annak változatlan összege mellett a garantált illetmény mintegy automatikusan (hallgatólagosan) emelkedett a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész egyidejű úgyszintén automatikus csökkenése mellett. Ez a munkáltatói (rendőrségi) álláspont téves, mert egyrészt a jogszabályok téves értelmezésén alapul, másrészt nem felel meg a jogbiztonság alkotmányos követelményének! A jogerős ítélet helyes jogi álláspontja szerint nincs lehetőség arra, hogy a munkáltató (a rendőrség) külön intézkedés nélkül utólag a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt minden további nélkül úgy tekintse, hogy az a jogszabályváltozás miatt emelésre szoruló garantált illetmény fedezetéül szolgált.

Emlékezetes, hogy a közalkalmazotti garantált illetmény tárgyában a Kúria 2015-ben már hozott egy határozatot, azt azonban a rendőrség vezetése nem ismerte el, mondván, hogy "egy ítélet, nem ítélet." Bár a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács ülésein a rendőrség vezetői több alkalommal is azzal utasították el az FRSZ egységes joggyakorlat kialakítására irányuló különböző kezdeményezéseit, hogy a megyei főkapitányságokat nem utasíthatják, mivel azok önálló munkáltatók, a közalkalmazotti illetményes ügyekben mégiscsak megtették ezt. Ennek szellemében - információink szerint - az ORFK a megyei rendőr-főkapitányságokat arra utasította, hogy ne fogadják el a közalkalmazottak számára kedvező II. fokú jogerős ítéleteket, hanem azokat felülvizsgálati kérelemmel támadják meg a Kúria előtt. Sok megyében ez azzal is járt, hogy a végrehajtás felfüggesztését is kérték annak érdekében, hogy ne kelljen kifizetni közalkalmazottaik számára a megítélt illetmény-különbözetet. Akadt néhány túlbuzgó, a vélt, vagy valós elvárásoknak mindenáron megfelelni akaró rendőri vezető is, aki a nyomásgyakorlástól sem riadt vissza annak érdekében, hogy tisztségviselőinket és a pereskedést felvállaló tagjainkat visszalépésre késztesse. Szerencsére az ilyen irányú törekvések kudarcba fulladtak, miként csúfosan megbukott az ORFK által kitalált, időhúzásra irányuló, mondvacsinált jogi érvelés is! Megszületett a Kúria tárgybani határozata, mely tiszta vizet öntött a pohárba! Az FRSZ által képviselt több száz közalkalmazottnak kénytelen lesz a rendőrség kifizetni jogos járandóságukat! Bízunk benne, hogy a még csak első és másod fokon folyamatban lévő perekben rövid időn belül megszületnek a számunkra kedvező ítéletek és minden tagunk, mielőbb hozzájut, az őt megillető illetmény-különbözethez. Ennek megtörténtéig is köszönjük érintett tagjainknak a bátor kiállást, tisztségviselőinknek és jogászainknak pedig a sok munkát. Úgy gondoljuk megérte, mert aki mert, az nyert! A Kúria tárgybani közleménye innen tölthető le.