Alkotmánybíróság előtt a szakszervezeti tisztségviselőket diszkrimináló jogszabály

 

Az Alkotmánybíróság teljes ülésének  döntésére vár az az alkotmányjogi panasz, mely szerint a Hszt. ésszerű indokok nélkül zárja ki a szakszervezeti tisztségviselőket a rendvédelmi kari köztestületi tevékenységből, ellehetetleníti a megválasztásukat. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 305. § (3) bekezdés d) pontja ugyanis úgy rendelkezik, hogy a Magyar Rendvédelmi Kar tisztségviselője, az ügyintézői testületek nem tisztségviselő tagja nem lehet olyan személy, akit szakszervezeti tisztségviselőnek megválasztottak. Az indítványozó szerint ez a sérelmezett rendelkezés diszkriminatív, az Alaptörvény XV. cikk (2) bekezdésébe ütközik.

Az FRSZ egyetért az indítványozóval, hiszen szakszervezetünk is az Alkotmánybírósághoz fordult a Hszt. a rendvédelmi szakszervezeteket hátrányosan  megkülönböztető szabályainak felülvizsgálata érdekében. Véleményünk szerint sincs ésszerű magyarázata annak, hogy a rendvédelmi szerveknél működő szakszervezetekre, azok hivatásos állományú tagjaira, és közalkalmazottaira miért vonatkoznak kedvezőtlenebb szabályok a tagdíjlevonás, a munkaidő kedvezmény, tisztségviselői védelem, helyiséghasználat és egyéb olyan tárgykörökben, melyeknél semmiféle jelentőséggel nem bír a munkáltató tevékenységi köre. Mindezen szabályok tehát az FRSZ véleménye szerint sértik az Alaptörvényben biztosított törvény előtti egyenlőség, mint alapjog biztosítását, indokolatlanul, önkényesen és hátrányosan különböztetve meg egyes jogviszonyban állókat és szakszervezeteiket. Ezen rendelkezések megsemmisítését kértük az Alkotmánybíróságtól.