Alosztályvezetőt, őrsparancsnokot, osztályvezetőt helyettesítő kollégák! Megbízási díjra vagytok jogosultak!

Kollégák! Alosztályvezetőt, őrsparancsnokot, osztályvezetőt helyettesítetek?! Immár jogerősen megállapította a Fővárosi Törvényszék, hogy megbízási díjra vagytok jogosultak! Ennek összege 19.325 Ft és 77.300 Ft között van, havonta! Érint? Érdekel? Légy tagunk és érvényesítjük! 

A rendőri munka folyamatosságának biztosítására rendszeresen kerül sor az alosztályvezetők, az őrsparancsnokok, az osztályvezetők helyettesítésére. Ez történhet azok szabadsága, betegszabadsága, tanulmányai idejére, de sokszor ez a napi munka során is jelentkezik, amikor az érintett elöljáró nem elérhető, mert például értekezleten vagy külső helyszínen tartózkodik. Ezeket a helyettesítéseket a rendőrség jellemzően ellentételezés nélkül, pusztán valamelyik beosztott munkaköri leírásába történő beemelésével igyekszik megoldani, mindezt természetesen jogszerűtlenül. A rendőrség, mint munkáltató ugyanis az általa egyoldalúan elkészített munkaköri leírásra és például a rendőrkapitánysági ügyrendre eredményesen nem hivatkozhat, azzal az irányadó jogszabályokat, a besorolási rendszert le nem ronthatja, a beosztott beosztású munkakörét alosztályvezetői, őrsparancsnoki, osztályvezetői feladatokkal nem tágíthatja. A rendőrség csak az adott munkakörön belül határozhatja meg a munkaköri feladatokat, abba egyértelműen más munkakörbe tartozó feladatokat nem építhet bele. A Fővárosi Törvényszék friss ítélete mindezeket kiemelve az elsőfokú bíróság jogi véleményét osztotta, s a képviselt közlekedési fővizsgáló tagunknak szintén megállapította a közlekedésrendészeti osztályvezető helyettesítése miatt a megbízási díjra való jogosultságát, s több mint 1.000.000 Ft megfizetésére kötelezte a pervesztes megyei rendőr-főkapitányságot. Több hasonló ügyben járunk már el, s ha érint, jelezd nekünk! (dr. Tordai Gábor FRSZ kamarai jogtanácsos)