október 2014

Bizonytalan, hogy mikor vezetik be a rendészeti életpályamodellt...

Harangozó Tamás (MSZP) az Országgyűlés hétfői ülésén az új rendészeti életpályamodell bevezetésének időpontjára kérdezett rá, emellett választ várt arra is: mekkora forrást szán erre a kormányzat és az Országgyűlés illetékes bizottsága mikor jut információkhoz a modellről. Emlékeztetett: Orbán Viktor miniszterelnök már 2010-ben beszélt erről programjában, a tárgyalások azonban elakadtak, később az illetmények befagyasztás, a szolgálati nyugdíj megszüntetése következett. Kontrát Károly a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt közölte: jelenlegi is zajlik egy olyan életpályamodell kidolgozása, amely nemcsak a pályára csábítja majd az embereket, de ott is tartaná őket. A konkrétumokat azonban az államtitkár homályban hagyta, a válaszában említett "széles körű társadalmi egyeztetési folyamat" pedig valószínűleg még nagyon az elején tart, mivel a rendvédelmi szakszervezetek egy rövid szóbeli tájékoztatáson és belső közvélemény kutatási adaton kívül más tájékoztatást nem kaptak,  és jogszabály-tervezet sem bocsájtottak a rendelkezésükre.  Az interpelláció és a válasz letölthető innen! További részletek az alábbiakban. (Frissített cikk!)

A strasbourgi bíróság minden FRSZ által képviselt szolgálati járadékos ügyét lezártnak tekinti

Emlékezetes, hogy a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága idén július hónapban nyilvánosságra hozott jogerős döntésében kimondta: nem sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét, hogy az öregségi nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyek szolgálati nyugdíját a magyar törvényhozás szolgálati járandósággá alakította át és 16 %-os csökkentéssel sújtotta. A strasbourgi bíróságtól szeptember 16-án négy levél érkezett az FRSZ Központi Koordinációs Irodájához, melyen négy, általunk képviselt panaszos neve volt feltűntetve és az „and Others” (és mások) kifejezés. A bíróság ezen leveleivel tehát a négy, név szerint megnevezett tagunk mellett a többi FRSZ által képviselt szolgálati járadékos kérelmét is elutasította. A számunkra képviseleti megbízást adottak közül azonban 46 fő egyéni jogorvoslati kérelmet is benyújtott a bírósághoz, az elsők között, még 2011. december hónapban. Mivel nem volt egyértelmű, hogy az elutasító döntés az utóbb említett tagjainkra is kiterjed-e, megkereséssel fordultunk a bírósághoz. A válaszból kiderült, hogy az eljárás kezdetén számukra adott ügyszámokat a bíróság törölte és beadványaikat egyesítette az FRSZ fentiekben említett csoportos beadványaival. Mindezekből pedig az következik, hogy az Augustin - Béres - Markovics ügyben hozott elutasító döntés reájuk is kiterjed. A érintetteket fentiekről levélben is tájékoztatni fogjuk.

Új kedvezményekkel bővült a MAKASZ kínálata

Örömmel vesszük, amikor kedvezményadó cégeket ajánlanak a tagok. Most is több cég esetében volt ez így. Szívesen vesszük fel a kapcsolatot olyan cégekkel, akiket a tagjaink szeretnének látni a MAKASZ kedvezményt adók körében, mert akkor biztos szívesen használják a MAKASZ kártyát még több kedvezmény igénybe vételére - olvasható a MAKASZ által küldött körlevélben. Részletek az alábbiakban.

Országgyűlési interpelláció: miért nem akarják növelni a köztisztviselői illetményalapot?

Az Országgyűlés október 20-ai ülésnapján elhangzott interpellációk során kérdésként merült fel, hogy miért nem akarják növelni a köztisztviselői illetményalapot? Gúr Nándor szocialista képviselő azt kérdezte, hogy a kormány miért nem akarja növelni a 38 ezer forinton befagyasztott köztisztviselői illetményalapot, miért nem akarják, hogy a kollektív szerződés az emberek érdekét szolgálja. Czomba Sándor, a Nemzetgazdasági Minisztérium szakképzésért és munkaerőpiacért felelős államtitkára úgy válaszolt: 22 éve nem dolgoznak annyian az országban, mint most, a nyugdíjrendszer fenntartható és stabil, sikerült emelni a nyugdíjak vásárlóértékét. A közszféra több területén is jelentős illetményemelés volt és a családi kedvezmény, a rezsicsökkentés is javította a közszférában dolgozók anyagi helyzetét. Részletek az alábbiakban.

30 helyzet, amikor az állam fizet nekünk

Faragjuk le a pénzben juttatott szociális kiadásokat? Az ötlet elvben jól hangzik, a valóságban azonban nagyon nehéz a helyzet. Szociális védelemre uniós összevetésben már most is keveset költünk, és miközben általánosságban könnyű a segélyek megvágásától várni a kiadáscsökkentést, ha megnézzük az étlapot, elmegy a kedvünk az egésztől. Az Index az erőforrás-minisztérium háttéranyaga alapján összegyűjtötte a 30 legfontosabb segélyt és támogatást, és bemutatja, hogy 2014-ben Magyarországon ki, milyen jogcímen kaphat pénzt az államtól, melyik mikor igényelhető és nagyjából mekkora összegek üthetik a markunkat. Röviden összefoglalva: leszámítva a gyerekek után juttatott pénzeket elég siralmas a helyzet, írja az Index. Részletek és sok hasznos információ itt!

Jó, ha tudjuk: ki jogosult öregségi nyugdíjra 2015-től?

Sokak számára 2015-ben jön el a lehetősége annak, hogy öregségi nyugdíjba vonuljanak. Az utóbbi időszak számos jogszabályváltozása után az officina.hu összefoglalót készített arról, hogy kik jogosultak öregségi nyugdíjra 2015-től. Az elmúlt években számos kedvezmény megszűnt, előrehozott öregségi nyugdíj például már 2015-ben sem igényelhető, mivel a hatályos szabályok szerint öregségi nyugdíj kizárólag az öregségi nyugdíjkorhatár elérésekor állapítható meg, amennyiben annak egyéb feltételei is fenn állnak. Részletek az officina.hu cikkében.

Bérkiesést okozhat az illetményszámfejtési rendszer módosítása?

Információink szerint a rendőrség 2014. november 1-től új központosított illetmény-számfejtő rendszerre (KIRA) áll át, mely a munkavállalók egy részénél bérkiesést okozhat.

A tartósan távollévőknél a családi járulékkedvezmény, a betegállományban lévőknél pedig a betegség idejére járó juttatás elszámolása  okozhat bérkiesését.

Az átállás következményeiről és bevételkiesés kompenzálásának módjáról, illetve idejéről azonban az állomány nem kapott tájékoztatást, ezért a helyzet tisztázása érdekében az ORFK gazdasági főigazgatójához fordultunk megkereséssel.

Részletek az alábbiakban.

A LIGA megküldte javaslatait Varga Mihálynak

A LIGA Szakszervezetek megküldte Varga Mihály Nemzetgazdasági miniszternek javaslatait azokról a témákról, amelyekről még az idén szeretné megkezdeni a tárgyalásokat. A javaslatok érintik a nemzeti együttműködés rendszerén belül a társadalmi párbeszéd továbbfejlesztését, a gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve a Sztrájktörvény és a Munka Törvénykönyve módosítását, a korhatár előtti ellátások új rendszerét, és végül, de nem utolsósorban a 2015. évi bérek kérdéskörét. A fegyveres és rendvédelmi dolgozók speciális körülmények között, jelentős fizikai és pszichikai megterhelés mellett, szoros függelmi viszonyban, állampolgári jogaikban is korlátozva végzik munkájukat. Ez egy idő után már nem teszi lehetővé az eredeti munkakörben a hatékony munkavégzést. Ezt a helyzetet az életpálya-modellek kialakítása során kell kezelni, másrészt ki kell alakítani a nyugdíjkorhatár előtt igénybe vehető szolgálati ellátások új formáit. További részletek a LIGA honlapján.

A hanyatló nyugat ópiuma.....

Emlékezetes, hogy szeptember elején hivatalosan is átadták Miskolcon az új hívásfogadó központot. Az új szervezet létrehozása során felmerült problémákról honlapunkon is több alkalommal beszámoltunk. A napokban újabb gondokról szereztünk tudomást, melyket az egység vezetője "sajátos" módon próbál megoldani. Az anyaghoz kommentárt nem fűzünk, hiszen az önmagáért beszél, csak annyit jegyzünk meg, hogy nekünk a Tanú című film egyik jelenete jutott eszünkbe.... Részletek az alábbiakban.

Ruházati és elhelyezési problémák a miskolci hívásfogadó központban

A miskolci hívásfogadó központ (HIK) állománya részére kötelező munkahelyi viselet került előírásra: fehér póló és sötét nadrág. A pólót a munkáltató biztosította, a nadrágot azonban nem és költségtérítést sem fizetett, holott az megillette volna a munkavállalókat. A másik probléma, hogy a HIK dolgozóinak elhelyezési körletében (az elhelyezésüket biztosító épületben) nem került kialakításra külön női és külön férfi öltöző. Gondot jelent az is, hogy egy öltözőszekrényen két munkavállalónak kell osztoznia. A fenti problémák megoldása érdekében az FRSZ megkereséssel fordult az ORFK rendészeti főigazgatójához. További részletek az alábbiakban.