január 2015

Az FRSZ továbbra is elutasítja az új szolgálati törvényt!

Néhány nappal ezelőtt a belügyminisztérium a közszolgálati életpálya bevezetésének részeként előkészítés alatt álló új szolgálati törvény második változatát is megküldte véleményezésre a rendvédelmi szakszervezetek számára. Az új szolgálati törvény tervezetét az FRSZ továbbra sem tartja elfogadhatónak, mivel az a kollégák szempontjából a jelenleg hatályos Hszt.-hez képest számos vonatkozásban újabb hátrányosabb rendelkezéseket tartalmaz, miközben 2010. óta a hivatásos állomány jogosultságait már több alkalommal korlátozták, kötelezettségeiket pedig növelték. Kifogásainkat a január 16-ai szakértői tárgyaláson szóban, majd azt követően írásban is részletesen kifejtettük, számos rendelkezés módosítását és kiegészítését, illetve elhagyását kezdeményeztük, azonban az új tervezetet olvasva, azok szinte teljes egészében figyelmen kívül lettek hagyva. További részletek, az FRSZ álláspontja és az új Hszt. tervezete az alábbiakban olvasható.

Február 01-től, megemelt 7,-Ft/liter kedvezménnyel tankolhatunk a MOL-MAKASZ Green kártyánkkal

2015. február 01-től, megemelt 7,-Ft/liter kedvezménnyel  tudunk tankolni a  MOL-MAKASZ Green kártyánkkal, a MOL kijelölt töltőállomásain. MOL-MAKASZ Green kártyarendelésünket a www.makasz.hu/mol oldalon tudjuk megtenni, a zárt - kártyatulajdonosoknak fenntartott - területen, ha beléptünk nevünkkel és MAKASZ kártyaszámunkkal. A MAKASZ weboldalon történt regisztrációt követően egy MOL MAKASZ Green kártyát kapnak a tagjaink, amit ingyenesen postáz ki a MOL a megadott címre. A kártyával 7,- Ft/l kedvezménnyel tudnak tankolni. A kártyát csak az egyénileg kiválasztott 10 törzskút bármelyikén lehet használni. További részletek az alábbiakban.

Az ORFK-nál kezdeményeztük a közalkalmazottak bankszámla-költségtérítésének felemelését

Az ORFK véleményezés céljából megküldte számunkra az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015. évi választható béren kívüli juttatásának szabályozásáról és az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állománya 2015. évi bankszámla-hozzájárulásáról szóló ORFK utasítások tervezeteit. Tekintettel arra, hogy az 1/2015. (I. 23.) BM utasítás a nem hivatásos szolgálati jogviszonyban állók tekintetében az ORFK vezetőjét hatalmazza fel a bankszámla-költségtérítés éves mértékének meghatározására, kezdeményeztük a közalkalmazottak, munkavállalók, kormánytisztviselők és igazságügyi alkalmazottak számára a költségvetési törvény szerint maximálisan adható 1.000 Ft/hó összeget biztosítani! Az e személyi körbe tartozók számos, a hivatásos állományt megillető kedvezményt (pl. heti 2 sportóra vagy fogpótlás, stb.) arra hivatkozással nem kapnak meg, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályok ezt nem teszik lehetővé. Pedig sok esetben a hivatásosokéval azonos feladatokat látnak el (pl. fegyveres biztonsági őrök). További részletek és egyéb javaslataink az alábbiakban olvashatóak.

FRSZ javaslat a rendvédelmi szervek közalkalmazottainak keresetkiegészítésére

A belügyi érdekegyeztető üléseken és számos egyéb alkalommal is folyamatosan szorgalmazzuk a rendvédelmi közalkalmazottak hátrányos helyzetének orvoslását. A rendvédelmi közalkalmazottak ugyanis nem csak a hivatásos állományhoz viszonyítva vannak rosszabb anyagi helyzetben – holott munkájuk a rendőrség által végzett feladatok eredményes ellátásához elengedhetetlenül szükséges -, hanem a közszféra, sőt más fegyveres szervek ugyancsak közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóihoz képest is kevesebb kedvezményben részesülnek. A rendőrségi közalkalmazottak például 2002-ben részesültek utoljára általános és érdemi béremelésben. A rendvédelmi közalkalmazottak negatív diszkriminációja sajnálatos módon a napokban ismét aktualitást kapott. Január közepén került közzétételre a 2/2015. (I. 16.) HM utasítás, amely a honvédelmi tárca közalkalmazottai számára 2 %-os kereset-kiegészítést állapít meg. A rendvédelem és a honvédelem területén dolgozó közalkalmazottak megkülönböztetését indokolatlannak tartjuk ezér a belügyminiszternél kezdeményeztük a honvédelmi tárcánál adott többlet juttatási forma kiterjesztését a rendvédelmi szervek közalkalmazotti állományára. Részletek az alábbiakban.

Kitart a népszavazás mellett a LIGA és a VOSZ

A Nemzeti Választási Bizottság a LIGA és a VOSZ által benyújtott népszavazási kérdések hitelesítését elutasította. A LIGA, valamint a VOSZ ugyanakkor azt az álláspontot képviseli, hogy a Nemzeti Választási Bizottság jogértelmezése önkényes és jogsértő, így a kérdéseik hitelesítését ismételten kezdeményezik. A hatályos jogszabályok alapján a Bizottság a kérdésben az ismételt benyújtást követően érdemi határozatot köteles hozni, mellyel összefüggésben a felek bírósági jogorvoslatot kezdeményezhetnek. További részletek a LIGA honlapján.

Fejbe lőtte magát a budapesti zsaru, miután áthelyezték

Eltemették azt a 28 éves rendőrt, aki két hete főbe lőtte magát munkahelyén, a II. kerületi kapitányságon. V. Dánielt (†28) szülőföldjén, egy Nyíregyháza melletti kis faluban helyezték örök nyugalomra. Utolsó útjára több tucat rendőr is elkísérte, őket rendőrségi busz vitte Budapestről Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe, velük együtt mintegy százan vettek végső búcsút a tragikus hirtelenséggel meghalt fiatal rendőrtől. A halotti beszédet tartó pap szavaiból kiderült, Dániel arra készült, hogy feleségül veszi barátnőjét. Ezért is álltak döbbenten a fiuk kisírt szemű szülei és a gyászoló barátok, kollégák a temetésen. Édesanyja és édesapja nem akart beszélni gyermekükről a Blikknek. Ezért nem tudtuk feltenni nekik a kérdést, tudták-e, hogy Dániel munkahelyi konfliktusok miatt hetek óta zaklatott és nagyon elkeseredett volt - írja a Blikk.

Nincs egyértelmű jogi helyzet a rendőrök sajtófotózása ügyében

Nincs egyértelmű jogi helyzet az intézkedő rendőrök sajtófotózása ügyében - mondta Simonné Gombos Katalin, a Kúria polgári kollégiumának szóvivője a legfelsőbb bírói fórum hétfői jogegységi ülését követő sajtótájékoztatón, Budapesten. A Kúria teljes ülése hétfőn meghozott jogegységi határozatában megsemmisítette azt a 2012-es jogegységi döntést, mely szerint csak a beleegyezésükkel lehetett felismerhető fotót, hangfelvételt közölni az intézkedő rendőrökről - tette hozzá a Kúria bírája. Így a korábbi jogegységi döntést a bíróságok már nem alkalmazhatják, ám új támpontokat egyelőre nem tudott adni a Kúria, a jelenlegi helyzet jogalkotással, vagy esetről esetre konkrét bírósági döntésekkel, jogértelmezésekkel tehető majd egyértelműbbé - mondta a szóvivő.További részletek a Jogi Fórum cikkében.

Mégis lehet fotózni a rendőröket

A Kúria sajtótájékoztatóján bejelentette: friss jogegységesítési döntésével megsemmisítette korábbi határozatát, amiben a rendőrök beleegyezéséhez kötötte a képmásuk nyilvánosságra hozatalát. Így ezek után az Alkotmánybíróság egy Indexes beadvány nyomán hozott döntése a mérvadó: nem jogsértő, ha a rendőrről felismerhető fotót közöl a sajtó. Az Index cikke győzelmi jelentésként teszi közzé, hogy tömegrendezvényeken, tüntetéseken és meccseken, a jövőben nem egyediesítve lehet a rendőröket fotózni. A rendőr magánlete eddig is nyitott könyv volt a rendőri vezetés előtt, hiszen a szolgálati törvény szerint évente egy alkalommal megvizsgálhatják, hogy a hivatásos állomány tagjának életvitele kifogástalan-e. Ennek keretében ellenőrzés alá vonhatják szolgálaton kívüli magatartását, családi és lakókörnyezeti kapcsolatait, anyagi, jövedelmi viszonyait, de akár baráti kapcsolatait is annak érdekében, hogy tisztázzák: megfelel-e a rendőr a szolgálat törvényes, befolyástól mentes ellátása követelményének. A Kúria döntése után már nem csak a hatóságok, hanem bárki gyűjhet majd adatokat, fényképeket a rend őreiről, sőt akár kutakodhat is utánuk vagy akár családtagjaik után, az internetes sajtószabadság lehetőségei határtalanok! Mindezek alapján, a sajtószabadság fontosságát nem vitatva, felmerül a kérdés: mit fog tenni a bíróság döntése után a Belügyminisztérium és az ORFK vezetése, hogy a hivatásos állomány tagjait és családjaikat megvédje az indokolatlan zaklatásoktól, a jogszerű rendőri intézkedéssel egyet nem értő személyek fenyegetéseitől? Kérdéseinket hamarosan írásban is eljuttatjuk a BM és az ORFK vezetésének.

Lepattantak a kérdések az NVI-ről

Elutasította, és nem terjeszti a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elé a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke Gaskó Istvánnak és Demján Sándornak a vasárnapi pihenőnappal kapcsolatos országos népszavazási kérdéseinek aláírásgyűjtő íveit, mivel az Összefogás Párt elnöke már benyújtott egy azonos tárgyú kérdést, és abban még nem született jogerős döntés. A LIGA Szakszervezeteket nem érte váratlanul a döntés. A népszavazási törvény módosításai miatt jelenleg közel a végtelenségig el lehet húzni néhány rossz kérdéssel a beadási határidőt. Mindazonáltal a LIGA Szakszervezetek egyik kérdését eleve úgy fogalmazta meg, hogy az - ha kell bíróság előtt igazolva - nem ütközik a már bent lévő kérdésekkel.

Az Mt. több ponton sérti az Európai Szociális Kartát - a Szociális Jogok Európai Bizottsága szerint is

Az Európa Tanács tagállamai közül 41 ország munkajogi szabályozását tekintette át az Európa Tanács intézményi családjába tartozó Szociális Jogok Európai Bizottsága, amely csütörtökön közzétett jelentésében minden országban, a többi között Magyarországon is talált hiányosságokat. Magyarországot illetően 4 esetben látja úgy, hogy a magyar munka törvénykönyve sérti az egyezmény előírásait, 4 további kérdésben úgy ítélte meg, hogy több információra van szüksége, mert a kormány nem tett eleget megfelelően jelentéstételi kötelezettségének, ezért ezekről akkor mond majd véleményt, ha megkapja a kért adatokat. Hat esetben a bizottság azt állapította meg, hogy a magyar szabályozás összhangban van a kartával.