május 2015

Nyelvtanóra, avagy a BM szerint csak technikai jellegű az új Hszt. módosítása!

A Belügyminisztérium közleménye szerint: "Harangozó Tamás országgyűlési képviselő úr (MSzP) 2015. május 26-án tartott sajtótájékoztatóján elhangzottakkal ellentétben a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvényhez T/4899. számon benyújtott módosító javaslat nem halasztást, hanem a már elfogadott törvény technikai jellegű pontosítását jelenti. Ezzel képviselő úr is tisztában van, sajtótájékoztatójának célja így nem más, mint hangulatkeltés." A közlemény teljes szövege itt olvasható.

Sokak szerint a magyar nyelv az egyik leggazdagabb a világon, legalábbis a tekintetben, hogy egyes fogalmakat gyakran nagyon sokféle szóval tud kifejezni. Az alábbiakban rávilágítunk, hogy mit is jelent a BM által "technikainak" nevezett módosítás, a törvényszöveg tükrében.

Az új szolgálati törvény végrehajtási rendeletei, futószalagon

Miközben az Országgyűlés a még hatályba sem lépett szolgálati törvény "technikainak" nevezett módosítására készül, a Belügyminisztérium nyilvánosságra hozta a törvény végrehajtási rendeleteinek első csoportját. A véleményezésre "szokás szerint" ismét csak néhány nap jut, de ez, mint a törvény sorsa is mutatja, nem okozhat gondot, ha kell, majd faragják utólag, ha megjelent a közlönyben. A napokban:

véleményezésének lehetősége nyílt meg. A jogszabály-tervezetek az fenti linkekről letölthetőek. Jogászaink dolgoznak a joganyagok véleményezésén, így szakszervezetünk álláspontját csak a későbbiekben tesszük közzé.

KÖZALKALMAZOTTAK FIGYELEM! Már három megyében van elsőfokú pernyertességünk illetmény-különbözetes ügyben!

Háromra emelkedett azon megyék száma, melyek Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságai első fokon helyt adtak az FRSZ jogászai által képviselt közalkalmazottak illetménykülönbözet megtérítése iránti igényének. Emlékezetes, hogy idén év elején tettük közzé azon álláspontunkat, mely szerint jogszerűtlen az a rendőrségi munkáltatói gyakorlat, hogy a közalkalmazottak garantált illetményének az évente emelkedő minimálbér, illetve garantált bérminimum elérése érdekében szükséges felemelését (kiegészítését) úgy hajtották végre, hogy a munkáltatói döntésen alapuló illetményrészt csökkentették. A bíróságok részben elfogadták jogi érveinket és a Kjt. 2013. augusztus 01-jén hatályba lépett egyik módosításától kezdődően megítélték tagjaink számára az illetménykülönbözetre való jogosultságot.  Részletek az alábbiakban!

MSZP kérdés: miért halasztják el az életpálya bevezetését?

Az MSZP világos választ vár a Belügyminisztériumtól arra, hogy miért halasztják el a következő parlamenti ciklusra a "nagy dérrel-dúrral" bejelentett rendőrségi életpályamodell bevezetését - mondta a párt frakcióvezető-helyettese keddi, budapesti sajtótájékoztatóján. A Népszava cikke szerint Harangozó Tamás emlékeztetett arra, hogy korábban a kormány törvényben garantált fizetésemelést és kiszámítható előrelépést ígért a hivatásos állományú rendőröknek és a katonáknak. A múlt hét végén viszont benyújtottak egy újabb módosító javaslatot a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvényhez, ami az új illetményrendszerre vonatkozó szabályozást 2019. január 1-jére halasztaná el - emelte ki. Szavai szerint ez elvileg nem érinti a nyártól járó harminc százalékos emelést, de ha elfogadják az újabb módosítást, akkor 2019-ig a mindenkori kormány "kénye-kedvére van bízva", hogy ebből a béremelésből mennyi fog eljutni a hivatásos állomány tagjaihoz. A képviselő kitért arra is, hogy az új szolgálati törvény alapján járó teljesítményjuttatás bevezetését pedig 2017. január 1-jére halasztaná el a módosító javaslat. További részletek a Népszava cikkében, itt.

24 órás horgászverseny Biriben, a Kertalja horgásztavon - 2015.07.03-04-én

A Független Rendőr Szakszervezet Nyírbátori Határrendész Tagszervezete idén is megrendezi immár hagyományos 24 órás horgászversenyét! A versenyre 2015. július 03-04-én kerül sor Biriben, a Kertalja Horgásztavon. A versenyre csak kétfős csapatok nevezhetnek, de a nevezést csak FRSZ tagoktól fogadják el a rendezők. A nevezési díj FRSZ tagok számára 3.500,- Ft/fő, FRSZ tagsággal nem rendelkező csapattagok számára 5.000,- Ft/fő. Nevezési határidő: 2015. június 24.!

Érdeklődés: Molnár Zsolt tagszervezeti titkárnál a 0630/6363838 telefonszámon vagy a molnarzso@szabolcs.police.hu e-mail címen! A felhívás, a versenykiírás és a jelentkezési lap letölthető honlapunkról és beszerezhető helyi tisztségviselőinktől!

Rendvédelmi közalkalmazottak illetményemelése: 2-szer 5 %

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter múlt heti sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy azon rendészeti területen dolgozó közalkalmazottak, akik nem tartoznak a szolgálati törvény hatálya alá, 2015 július és 2016 január 1-jével 10 % béremelést kapnak. Információink szerint az illetményemelést két lépcsőben, idén július 01-jei és 2016. január 01-jei hatállyal tervezik megvalósítani, 5-5 %-os mértékben, egy új rendvédelmi ágazati pótlék bevezetésével. Forrásaink szerint az illetményemelés alapjába beszámítana a besorolás szerinti, Kjt. által garantált illetményrész, a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész, valamint azok esetében, akik részesülnek vezetői pótlékban, címpótlékban, vagy veszélyességi pótlékban, azok összege is. Információink szerint azonban a rendőrség által munkaviszony keretében foglalkoztatottakat - köztük a  bevándorlókkal foglalkozó fegyveres biztonsági őröket - ebből az illetményemelésből is kihagynák, pedig többségük keresete jelenleg sem haladja meg a minimálbért, illetve a kötelező bérminimum összegét. 

Már a hatálybalépés előtt módosítják az új szolgálati törvényt: az új illetményrendszer bevezetését 2019-ig elnapolják

Alig száradt meg a nyomdafesték az új szolgálati törvényen, már is módosítani fogják azt, a belügyminisztérium előterjszetése alapján. A módosítás lényege, hogy az új illetményrendszerre való beállás időpontját 2016-ról 2019. január 01-ig halasztják el. Amennyiben figyelembe vesszük azt is, hogy a jövő évi költségvetési törvény tervezete szerint az újonnan bevezetett  rendvédelmi illetményalap összege 2016-ban meg fog egyezni a jelenlegi, egyébként 2008. óta befagyasztva tartott köztisztviselői illetményalappal, akkor tovább erősödhetnek kételyeink a kormányzat által beharangozott, 4 év alatt 50 %-osnak mondott illetményemelés tényleges megvalósulását illetően. További részletek az alábbiakban.

Dobogós helyen állunk az uniós régiók szegénységi versenyében

Bulgária, Románia, Magyarország. Ez a dobogója az uniós régiók szegénységi Európa-bajnokságának. A nyomorultak vetélkedőjében hazánk jól teljesít. Az Eurostat 2013-as adatok alapján vetette össze a tagállamok régióinak egy főre eső GDP-jét. Az utolsó tizenöt helyen csak bolgár, román és magyar indulók végeztek. (Már ha nem számítjuk a Franciaországhoz tartozó Mayotte szigetét, amely Madagaszkár közelében helyezkedik el.) Se cseh, se horvát, se szlovák, se lengyel nincs a vert mezőnyben – írja a Szakszervezetek.hu a Népszabadságra hivatkozással. További részletek itt.

Talán a rendvédelmi szféra közalkalmazottai is kapnak valamilyen béremelést

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó 9 nevű sajtótájékoztatón - egyebek mellett azt is - bejelentette, hogy azon rendészeti területen dolgozó közalkalmazottak, akik nem tartoznak a szolgálati törvény hatálya alá, azok 2015 július és 2016 január 1-jével kapnak béremelést, ennek mértéke 10 százalék.

Emlékezetes, hogy az FRSZ az új szolgálati törvény előkészítése során mindvégig követelte, hogy a rendvédelmi életpálya a hivatásos állományba nem tartozókra is terjedjen ki és a kormányzat számukra is biztosítson a hivatásosokkal azonos mértékű illetményemelést. Az egyeztetések során egyértelmű választ nem kaptunk, így a fentieknél bővebb információval jelenleg szakszervezetünk sem rendelkezik. Az azonban egyértelmű, hogy a miniszter által említett mértékű béremelés a több mint 10 éve tartó illetménybefagyszatás miatt elszendvedett keresetveszteség kompenzálására sem elegendő.

ORFK jelenleg nem lát lehetőséget az első éves rendészeti szakközépiskolai tanulók hivatásos állományba vételére

Az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetőjétől kapott tájékoztatás szerint a rendőrség komoly erőfeszítéseket tett a rendészeti szakközépiskolák 2014/2016. évfolyamán tanulók nyári szakmai gyakorlatának megfelelő megszervezése érdekében. Ennek során, a tanulók költségeinek csökkentése érdekében arra törekedtek, hogy a lakhelyükhöz legközelebb eső rendőri szervhezhez kerüljenek. Juttatásakat maradéktalanul biztosítani fogják, hivatásos állományba történő kinevezésükre azonban nem kerül sor, csak a 2. évfolyam sikeres befelyezése után. Az ORFK válaszlevele itt olvasható.

Emlékezetes, hogy az érintettek kinevezésének előmozdítása, illetve anyagi helyzetük javítása érdekében az FRSZ megkereséssel fordult az ORFK vezetőjéhez, mivel a tanulók arra számítottak arra, hogy a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a másodévet már próbaidős hivatásos állományban teljesíthetik, ami a szakmai tapasztalatszerzésen túl anyagi helyzetük szempontjából is kedvezőbb lenne. Javaslatunk itt olvasható.