október 2016

Eredményesnek bizonyult a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó törvény-javaslat elleni tiltakozásunk

Eredményesnek bizonyult az FRSZ rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó törvény-javaslat elleni tiltakozása, mivel a kormány módosította a 2016. szeptember közepén nyilvános véleményezésre bocsájtott jogszabálytervezetet, és az Országgyűlésnek már egy olyan törvényjavaslatot terjesztettek elő, mely a korábbi szabályozás legsúlyosabb hiányosságát kiküszöbölte. A korábbi törvényjavaslat legnagyobb hibájának az FRSZ azt tartotta, hogy az nem továbbfoglalkoztatási kötelezettséget, hanem csak álláskeresési kötelezettséget írt volna elő a rendvédelmi szervek számára, melynek eredménytelensége esetén ugyan úgy további ellátás nélkül kellett volna megszűntetni a szolgálati jogviszonyt, mint a jelenlegi szabályozás szerint. Ez véleményünk szerint egyértelműen látszatintézkedéssé silányította volna a törvénymódosítást, amit az FRSZ elutasított.

Ezt a hiányosságot az Országgyűlésnek benyújtott T/12370. számú törvényjavaslat kiküszöbölte, mivel az már egyértelműen továbbfoglalkoztatási kötelezettséget határoz meg a rendvédelmi szervek számára. Ennek alapján a rendvédelmi szerv köteles az érintett egészségi állapotának megfelelő másik szolgálati beosztást vagy nem hivatásos munkakört felajánlani, amennyiben pedig ez nem lehetséges, akkor civil munkakörré átminősítéssel, vagy ha szükséges, akkor új státusz létrehozásával köteles biztosítani a továbbfoglalkoztatást. Kifogásunk eredményeként beépítették a törvényjavaslatba azt a követelményt is, hogy a felajánlható munkakör szerinti munkavégzés helye és a lakóhely közötti távolság tömegközlekedés igénybevételével nem haladhatja meg irányonként a másfél órát, tíz éven aluli gyermek nevelése esetén az egy órát.

Fenti módosítások azonban még nem tették a törvényjavaslat egészét elfogadhatóvá számunkra, mivel annak számos rendelkezésével az FRSZ továbbra sem ért egyet. A módosítás elhárította ugyan a rendszer működésképtelenségét, de valamennyi hibáját nem küszöbölte ki. Ezeket, illetve az FRSZ által továbbra is kifogásolt szabályokat és javasolt módosításokat a bevezetni tervezett új jogintézmény bemutatása során, az alábbiakban részletezzük.