december 2017

Fényképek az FRSZ XIV. kongresszusáról

Szakszervezetünk 2017. november 25-én Budapesten tartotta XIV. kongresszusát. Legmagasabb szintű döntéshozó testületünk munkájáról korábban részletesen beszámoltunk, adósak voltunk azonban a kongresszuson készült fényképek közzétételével. Ezt, a technikai okok miatti hiányosságot pótoljuk most.

Jelen cikkünk mellett látható képen az FRSZ újonnan választott, illetve tisztségükben megerősített vezető tisztségviselő láthatóak, balról jobbra haladva: Czigány János FEB elnök, Pongó Géza főtitkár, Dávid Tibor főtitkár-helyettes, és Kiss János István elnök.

 Kongresszusi fényképalbumunk ezen linkre kattintva tekinthető meg.

Lapszemle: mikor vonulhat nyugdíjba a közalkalmazott és bukhatnak azok a nyugdíjasok, akik túl sokat kerestek

Az Adó.hu azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy mikor vonulhat nyugdíjba a közalkalmazott? A kérdés aktualitását év végén is a közalkalmazotti jogviszonyból nyugdíjba vonulók sajátos helyzete adja, amely a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban Kjt.) kapcsolódó rendelkezései folytán egy az általánostól eltérő időpontot is tartalmaz. További részletek az Adó.hu cikkében.

A 24.hu olvasója hívta fel a figyelmet arra, hogy akik nők 40-es nyugdíjasok, és emellett dolgoznak, ráadásul túllépik az éves kereseti plafont (ez a havi minimálbér 18-szorosa), azok nem minden év végi kormányajándékot kaphatnak meg. Arra tippelt, amiatt maradhatott le a két juttatásról, mert szüneteltetni kellett nála a nyugdíja folyósítását a kereseti plafon túllépése miatt. A hírportál utánajárt, és iderült, hogy a jogszabályok alapján mások is hasonlóan járhattak, például a szolgálati járandóságban részesülők is. 

Boldog új évet - szolgálati közleménnyel

Szolgálati közlemény: tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ Központi Koordinációs Irodáján 2017. december 21-étől 2018. január 02-ig az ügyintézés és az ügyfélfogadás szünetel. Az év végi ünnepek után a KKI és a Jogsegélyszolgálat munkatársai 2018. január 03-ától lesznek ismételten elérhetőek.

Közszolgálati per - alapvetően módosul a szabályozás január 1-től!

Alapvetően módosítja a közszolgálati jogviszonyt érintő perekre vonatkozó szabályozást a 2018. január 1-jén hatályba lépő közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény(Kp.) - írja a Jogi Fórum. Alapvető változás, hogy a közszolgálati jogviszonyból (állami tisztviselők, hivatásos állományúak, közszolgálati tisztviselők) származó jogviták ezentúl közigazgatási pernek minősülnek majd, és elbírálásukra a közigazgatási perrendtartás szabályai lesznek irányadóak. A keresetlevelet változatlanul a közigazgatási és munkaügyi bírósághoz kell benyújtani, ide nem értve azon esetköröket, amelyekben a peres eljárás tárgya a Kormánytisztviselői Döntőbizottság határozatának jogszerűsége. Utóbbi esetekben az eljárást az ellenérdekű féllel szemben kell megindítani és a keresetlevelet a Kormánytisztviselői Döntőbizottsághoz kell benyújtani. Ha a munkavégzés helye Budapest, a jogvita elbírálására továbbra is a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság illetékes. A természetes személy felperes ezen felül a közszolgálati jogviszonnyal kapcsolatos pert a lakóhelye szerint illetékes bíróság előtt is megindíthatja. Fontos változás, hogy a közszolgálati perekben a jövőben a Fővárosi Törvényszék az ország valamennyi közigazgatási és munkaügyi bírósága által hozott határozata tekintetében fellebbviteli bíróságként jár el. További újdonság, hogy csak konkrét jogszabálysértésre hivatkozással lehet fellebbezni és a fellebbezésben a konkrét jogszabálysértés ténye mellett a megsértett jogszabályhelyet is meg kell jelölni. További részletek a Jogi Fórum cikkében.

Vodafone karácsonyi akció

A Vodafone idén is meghirdette karácsonyi akcióját, melynek részletei a MAKASZ innen letölthető hírlevelében olvashatók. Karácsonyi akció 2017. december 31-ig tart. MINDEN FLOTTA ELŐFIZETŐ 21 HAVI RÉSZLETBEN is megvásárolhatja a választott készüléket, 2 éves flotta tarifával. KEDVEZMÉNYES ÁRON és kedvezményes havi törlesztéssel akkor vásárolhatsz készüléket, ha publikus RED tarifát vásárolsz, 2 év határozott idejű szerződéssel. További részletek és VODAFONE - MAKASZ tarifa itt.

Az új társasági egyenruhát a tiszthelyettesi és zászlósi állomány térítésmentesen kapja

A hivatalos értesítő 60. számában megjelent 30/2017. (XII.7.) BM utasítás szerint a rendőrség tiszthelyettesi és zászlósi állománya a minisztérium költségvetése terhére, térítésmentesen kapja meg  jövőre az újonnan bevezetésre kerülő társasági öltözetet.

Az utasítás letölthető innen, az előzmények pedig itt olvashatók.

Három nagy érdeklődéssel várt kollégiumi véleményt fogadott el a Kúria

Az állásfoglalások közüll kettő a rendőrség dolgozóit is érintheti. Ezek közül az első, a 4/2017. KMK vélemény az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről szól, melyben a kollégium leszögezte, hogy az egyenlő bánásmód megsértése esetén érvényesülő kimentéses bizonyítás alapján a munkáltató kötelezettsége bizonyítani, hogy megtartotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásait. 

A második állásfoglalás az 5/2017. (XII.28.) KMK véleményben jelen meg, a joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatban. A kollégium leszögezte, hogy a joggal való visszaélés tilalmának megsértése akkor állapítható meg, ha valamely alanyi jog gyakorlása formálisan jogszerűen történt. Ezért valamely joggyakorlás nem lehet tételes jogszabályba ütközés miatt jogellenes és egyben a joggal való visszaélés tilalmába ütköző. Szerződéses jognyilatkozattal összefüggésben nem lehet joggal való visszaélésre hivatkozni. A kollégiumi vélemény a megváltozott jogi környezetnek megfelelően módosította a Legfelsőbb Bíróság MK. 6. számú állásfoglalását. 

Átverték az egészségügyi dolgozókat (is) a béremelési ígérettel

Úgy kapott papíron 12 százalékos béremelést a magyar egészségügyi dolgozók jó része, hogy nem vihetnek haza több pénzt - írja a 444.hu. Most kapták meg az egészségügyi dolgozók az első fizetésüket azóta, hogy megtörtént a kormány által bejelentett 12 százalékos béremelés. Jó részük alaposan meglepődött, mert nem vihetnek haza több pénzt. A kormány által most bejelentett 12 százalékos béremelésnél emelték ugyan az illetményeket, de ez sok esetben még így sem éri el a bérminimumot. Így aztán papíron annyi történik, hogy az állam továbbra is kipótolja az illetményeket, csak most már kisebb mértékben, mint eddig. Így aztán azok az egészségügyi dolgozók, akiknek a fizetése még így sem éri el a bérminimumot, pont ugyanannyit visznek haza decemberben is, mint novemberben. Az egészségügyi dolgozók jelentős része számára csak egy könyveléstechnikai fogás a most érvénybe lépett béremelés – erről beszélt a Reggeli gyorsban a Független Egészségügyi Szakszervezet elnöke.

A trükkös béremelést a rendőrségi közalkalmazottak is behatóan ismerik, mivel a rendőrségen is ez a bevett gyakorlat 2013. óta. Részben ezért is van folyamatban több ezer munkaügyi per, melyekről itt olvasható bővebb információ.

Egyenruhacsere, ha kell, ha nem....

A napokban megkereséssel fordultunk az ORFK vezetőjéhez a hivatásos állomány korábbi gyártmányú esővédő ruházatának 2017. november 30-ai hatállyal - véleményünk szerint jogszerűtlenül - elrendelt bevonása miatt. Bár kifogásunkra még nem kaptunk választ, az esővédőket érintő problémához kapcsolódóan több jogos igény, illetve elvárás is megfogallmazódott tagjaink részéről. A kollégák ugyanis szinte már nem tudjuk nyomon követni, hogy melyik évben milyen ruházati termékekkel látták el őket a ruhapénz terhére, vagy mit kaptak meg azon felüli ellátásként. Azt sem tudják biztosan, hogy leszereléskor milyen ruházati termékekkel kell elszámolniuk és mi alapján. Előzőekre figyelemmel kimutatást kértünk a ruhapénz 2014 óta történt felhasználásának/megterhelésének részleteiről: évenként részletezve a ruhapénz pénzbeli és természetbeni elosztásának módját és mértékét. Az ORFK gazdasági főigazgatójának írt újabb megkeresésünk itt olvasható, az előzmények pedig itt.

Régió Játék karácsonyi akciók

Ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe a Régió Játék karácsonyi akcióit. Hírlevelük letölthető innen, az online akciós katalógus pedig itt érhető el. 

Az FRSZ tagok MAKASZ kártyájukkal is érvényesíthetnek kedvezményeket az ország 28 pontján!  A Regio Játékkereskedelmi Kft. Magyarország legnagyobb kiskereskedelmi és nagykereskedelmi hálózattal rendelkező játékforgalmazó vállalata.Közel 40.000 féle árucikk várja kedves vevőit, amelyek között téli- és nyári sporteszközök, valamint kerti játékok is megtalálhatók. Felhívjuk a figyelmet, hogy a vásárláshoz - az érvényes MAKASZ kártya mellett - szükséges a boltonként változó MAKASZ Vevőkód, amelynek listája a MAKASZ honlapján tekinthető meg (a Regio Játék logó > Termékek link > Bővebben címszó alatt), az FRSZ tagsági igazolványon szereplő név és kártyaszám megadásával történő belépés után.