január 2019

Pénz nincs, de kitartást kért a rendőröktől az országos főkapitány

"Engedjék meg, hogy kinyilatkozzam, igenis tudunk arról, hogy az állományunkat foglalkoztatja a jövedelem. Nem az újságból jövünk erre rá." Ezt Balogh János országos rendőrfőkapitány mondta egy szerdai ünnepségen Kiskunhalason, ahol az új határvadász-laktanyát adták át - írja a 24.hu. Balogh vezérőrnagy magasabb béreket egyelőre nem ígért, csak kitartást kért a rendőröktől. Azt üzente az utóbbi időben egyre hangosabban elégedetlenkedő állománynak, hogy a rossz fizetés „nem magyar specialitás, egész Európában hasonló kihívásokkal küzdenek a rendvédelmi szervek”. A főkapitány azért hozzátette: biztos benne, hogy belátható időn belül biztosítva lesz a rendőrök magasabb megbecsültsége. További részletek a 24.hu cikkében.

Kúria határozat a hivatásos állomány tagjával szembeni kártérítési igény érvényesítéséről

A Kúria M.I. tanácsa 2018. december 17-én tárgyaláson kívül elbírálta az Mfv.I.10.193/2018. számú ügyet, a döntés elvi tartalma szerint: a hivatásos állomány volt tagjával szemben szolgálati jogviszonya megszűnését követően kártérítési igényét a bíróság előtt közvetlenül érvényesítheti a rendvédelmi szerv [új Hszt.     270. § (2) bekezdés]. A Kúria döntésének indokolása itt olvasható.

Főtitkári interjú a Klubrádióban a Riasz törvényről

Fegyver nélküli hivatásos szolgálatot vezetnek be a közalkalmazottak számára - mondta Pongó Géza főtitkár a Klubrádió reggeli gyors című műsorában. Hozzátette, hogy FRSZ úgy gondolja, hogy a RIASZ törvény alapján bevezetésre kerülő anyagi juttatások nem ellentételezik megfelelően a megnövekedett kötelmeket. Kifejtette, hogy az FRSZ kifogásolja azt is, hogy a fegyveres biztonsági őrök jogviszonyát nem egységesítik, így lesznek olyanok, akik munkavállalóként, és lesznek olyanok is akik rendvédelmi igazgatási jogviszonyban fogják ugyanazt a munkát végezni, eltérő bérezésért. Az interjú az alábbi linken 05.30 perctől hallgatható meg.

BM tájékoztatás a RIASZ törvényről és más aktuális kérdésekről

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) 2019. 01. 25-ei ülésén a rendvédelmi igazgatási jogviszony bevezetésével, valamint a hivatásos életpályamodell fejlesztésének lehetőségeivel kapcsolatos tárgykörökről adtak tájékoztatást a szakszervezetek számára a Belügyminisztérium képviselői. A RIASZ törvény hatálya alá kerülő 7.284 rendőrségi közalkalmazott a BM szerint átlagosan 56 ezer forintos illetményemelésben fog részesülni, 550 kolléga azonban kimarad az emelésből. A ruhapénz rendvédelmi igazgatási alkalmazottakra történő kiterjesztésére a február 01-jével hatályba lépő törvényben költségvetési okokból nem került sor, de a kérdést a tárca nem tekinti végérvényesen lezártnak. A Kjt. hatálya alatt szerzett munkatársi, főmunkatársi, tanácsosi és főtanácsosi címeket az érintettek továbbra is használhatják, a címpótlék azonban beépítésre kerül a RIASZ szerinti új illetménybe.

A fegyveres biztonsági őröknél megmarad az FRSZ által sokszor kifogásolt kettős jogállás, mivel az érintettek egy része munkavállaló marad, más részük pedig a RIASZ hatálya alá kerül. A munkavállalók béremeléséről a minisztérium semmiféle tájékoztatást nem adott, így ők legfeljebb a minimálbér, illetve a garantált bérminimum emelkedése miatt számíthatnak fizetésemelésre. A rendészeti szakgimnáziumok közalkalmazotti állományát a változás nem érinti, mivel ők a BM szerint köznevelési intézménynek minősülnek.

A hivatásos állomány életpályamodelljének továbbfejlesztésével kapcsolatos szakszervezeti kérdésre a BM képviselői nem mondtak konkrétumokat. Állításuk szerint az előkészítő folyamatok zajlanak, de érdemben még nem tudtak sem mondani, sem ígérni semmit, csak azt, hogy a szándék a BM részéről is meg van az életpálya továbbfejlesztésére.

A BÉT ülésről szóló részletes beszámolónk itt olvasható, a RIASZ törvénnyel kapcsolatos inforációk pedig itt találhatók.

Már igényelhetőek a 2019. évi nyári beutalók!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a megyei elnököktől és a tagszervezeti titkároktól már igényelhetőek az FRSZ apartmanokba szóló nyári beutalók. Az idei főszezon - a tanévhez igazodva - június 14-től augusztus 27-ig  került meghatározásra, így 10 hetet foglal magába, és 80 darab egy hetes beutaló kiosztását tette lehetővé. A beutalók a taglétszámmal arányosan kerültek kisorsolásra. A beutalók tagszervezetek közötti elosztásáról a megyei (intézményi) elnökök a titkárokkal közösen döntenek, így a jelentkezők kiválasztása helyben történik. 

Tagjaink a megyéjük számára kisorsolt beutalókra pályázhatnak, igényüket a saját tagszervezeti titkáruknak kell jelezniük (és nem a KKI üdültetési előadójának). Az igényelhető beutalók jegyzéke megyénkénti bontásban innen tölthető le.

A helyben kiválasztott igényjogosultaknak a tagszervezeti titkár által is aláírt igénylőlapjukat április 15. napjáig kell a KKI-nak megküldeniük. A 40 ezer forintos üdülési hozzájárulást  legkésőbb a heti turnus kezdete előtt 30 nappal kell befizetni az FRSZ központi számlájára (OTP 11705008-20409384 ), a közlemény rovatban feltűntetve a beutaló megjegyzést. A megyék számára kisorsolt, de konkrét jelentkező által április 30-ig le nem kötött beutalókat a KKI május 01. után az FRSZ honlapján szabadon igényelhetőként meghirdeti. Április 15-ig tehát csak az FRSZ tagsággal rendelkezők jelentkezhetnek, az FRSZ tagsággal nem rendelkező rendőrségi dolgozók, csak az FRSZ tagok által igénybe nem vett beutalókra pályázhatnak, május 01-je után. A nyári főszezonon kívüli a beutalókra megkötés nélkül lehet jelentkezni.

Apartmanjainkról további információk itt olvashatóak.

Tanulmányi szerződésből eredő visszafizetési kötelezettség

Nézesd át a szerződésed, nehogy a leszereléskor kapj egy nagy összegű csekket! A Belügyminisztérium szolgálati panaszos eljárás során elfogadta azon jogi érvelésünket, hogy kizárólag a törvényben meghatározott esetekben van lehetősége a fegyveres szervnek a tanulmányi szerződés körében nyújtott támogatásokat visszakövetelni, és ezen túlmenően a szerződésben nem határozhatók meg olyan esetek, további követelmények, amelyek visszatérítést eredményeznének. Az adott ügy gyakran előforduló eset, amikor a hivatásos állomány tagja valamely szervezeti egységgel tanulmányi szerződést köt, és a szerződés fennállása alatt más szervezeti egységhez kerül. Az áthelyezéskor a tanulmányi szerződését módosították akként, hogy a jogviszonya bármely jogcímen történő megszűntetése esetén arányos visszatérítési kötelezettsége van. A belügyminiszter osztotta a jogi álláspontunkat, a szolgálati panasznak helyt adott, és megerősítette, hogy kizárólag a törvényben meghatározott esetekben terheli visszatérítési kötelezettség a hivatásos állomány tagját. Érdemes tehát elővenni a tanulmányi szerződéseket, aki rendelkezik ilyennel, és szakszervezetünk tagjainak vállaljuk azok ellenőrzését, hogy megfelelnek-e fentieknek. (dr. Oláh Tamás kamarai jogtanácsos, FRSZ Jogsegélyszolgálat)

A MOSZ szolidáris az Audi Hungária munkavállalóival

A Munkástanácsok Országos Szövetsége fontosnak és példaértékűnek tartja, hogy az Audi Hungaria munkavállalói teljes egységben élnek a sztrájk jogával, hogy közös érdekeiket a jogszabályok adta keretek között érvényesítsék - olvasható a konföderáció közleményében. Harcukhoz sok sikert kívánunk! A szakszervezetek és a munkavállalók közötti szolidaritás kifejezéséül a Munkástanácsok Országos Szövetsége egy jelképes pénzügyi támogatást nyújt az Audi Hungaria Független Szakszervezet számára a nyomásgyakorló akció sikeres lebonyolításához!

Itt a piros, hol a piros: avagy a tűzoltók sem látják a rendvédelmi életpályamodellt!

A Belügyi Érdekegyeztető Tanács elé vinné a tűzoltók bérrendezésének ügyét a Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezetének elnöke. Salamon Lajos szerint ugyanis a fizetés nem arányos a munka nehézségével: „Azért ha belegondolunk abba, hogy - az eskünk néhány szavát idézve - "ha kell, az életünk árán is megvédjük..."; ezzel nincsenek összhangban a bérezések - olvasható az Infostart cikkében. A kormány 2015-ben indította el a rendvédelmi életpályamodellt, ennek keretében 2019-ig átlagosan 50 százalékkal nőtt a tűzoltók illetménye. Az idén befejeződő program eredményeképpen egy kezdő tűzoltó nettó 180 ezer forint körüli összeget keres, az pedig még nem világos, mi lesz a folytatás - mondta Salamon Lajos. "Még le sem ültek velünk egyeztetni. Abszolút vakon vagyunk ebben a történetben. Életpályáról beszélünk, de én abszolút nem úgy képzelek el egy életpályát, hogy nem tudom, három év múlva mi lesz az életpálya. Ez arról szólna, hogy ha az ember elkötelezi magát egy szervezethez, tudja, mire számíthat a pályafutása befejeződésekor. Itt most ezt nem látjuk."

A Belügyminisztérium válasza szerint a tárca a rendvédelmi életpályaprogram továbbfejlesztésének lehetőségeit a 2019. évi, az új életpályamodellre történő teljes illetménybeállás hatásainak ismeretében vizsgálja meg. A felülvizsgálat az ígéretek szerint ki fog terjedni az illetményrendszeren kívül egyéb juttatási és támogatási formák biztosításának lehetőségére is. „A rendvédelmi életpályaprogram egyes elemeit illetően a Belügyminisztérium folyamatosan, az állomány tagjainak élet- és munkakörülményeit érintő kérdésben egyeztet a Belügyi Érdekegyeztető Tanáccsal és a Rendészeti Ágazati Érdekegyeztetési Tanáccsal” - zárul a közlemény.

Az FRSZ készen áll a tárgyalások megkezdésére, bár az egyeztetések folyamatosságára vonatkozó kijelentéssel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a BM még mindig nem reagált a Belügyi Érdekegyeztető Tanácsot alkotó szakszervezetek tavaly júniusban előterjesztett, 44 témakört felölelő javaslatcsomagjára, mely éppen a rendvédelmi dolgozók helyzetének javítására irányult. Bízunk benne, hogy a tárca a közleményében foglaltakat a tetteik is vissza fogják igazolni.