március 2019

RÉT: napirenden a RIASZ törvény végrehajtásával kapcsolatos visszásságok és az illetményemelés

A Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2019. március 25-ei ülésének központ témáját a RIASZ törvény végrehajtásával kapcsolatban felmerült és az FRSZ által kifogásolt visszásságok képezték. Ennek során szó esett a munkaköri leírások módosításáról, a besorolások és illetmény megállapítások véleményünk szerint sokszor indokolatlan eltéréseiről. AZ ORFK vezetői az általunk felvetett eljárásokat nem találták problémásnak, így azok orvoslására csak egyéni jogviták indítása útján lesz lehetőség. (E kérdésekre honlapunkon a későbbiekben még visszatérünk.)

Az ülésen fény derült arra, hogy az érintett állomány 7 %-a nem fogadta el a jogviszonyváltást. Az ORFK tájékoztatása szerint a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak átlagosan 47 ezer forintos illetményemelésben részesültek, bár szervenként jelentős eltérések is megmutatkoztak: volt olyan szerv, melynél az átlagos emelés 70 ezer forint volt, míg máshol még a 20 ezret sem érte el. A hivatásos állomány illetményemeléséről csak egy konkrét adatot közölt az ORFK, mely szerint az állomány fele (közel 18 ezer rendőr) maradt ki az idei béremelésből. Abból, amiről a kormányzati propaganda évek óta harsogja, hogy a rendőrök milyen jól jártak, az 5 év alatt végrehajtott átlagosan 50 %-os illetményemeléssel. Ezzel szemben a tények egészen mást mutatnak! A munkavállalói állomány bérrendezését sürgető kérdésünkre válaszolva az ORFK gazdasági főigazgatója elmondta, hogy a munkabérek emelését két lépcsőben tervezik végrehajtani: először a régebb óta munkajogviszonyban foglalkoztatottak illetményének korrekcióját, majd ezt követően a Riasz. kapcsán közalkalmazottból munkavállalónak átminősítettek bérét szeretnék rendezni. Sajnos konkrét időpontot e vonatkozásban sem jelölt meg az ORFK. Miként nem kaptunk konkrét választ a rendészeti szakgimnáziumok közalkalmazottainak bérrendezésével kapcsolatos kérdésünkre sem, így e vonatkozásban csak a BM irányába tett javaslatunk eredményességében bízhatunk.

Cikkünk folytatása az alábbi linkre kattintva olvasható, vagy letölthető a részletes beszámolónk, erről a linkről!

FRSZ javaslatok a Riasz törvény végrehajtásának felülvizsgálatára és egyes jogszabályok módosítására

A 2018. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Riasztv.) 2019. február 01-jei hatálybelépése óta eltelt rövid idő alatt felmerült számos probléma mielőbbi orvoslása érdekében az FRSZ megkereséssel fordult az Országos Rendőrfőkapitányhoz, és a BM személyügyi helyettes államtitkárához. Kezdeményeztük a felmentési védelem alatt állók vonatkozásában tett munkáltatói intézkedések azonnali felülvizsgálatát és a jogszabályoknak megfelelő módosítását. Kezdeményezzük a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyba kinevezettek munkaköri leírásainak felülvizsgálatát és módosítását, valamint a korábban is külön díjazás ellenében végzett többletfeladatok vonatkozásában a Riasztv. szerinti megbízási díjak megállapítását. Kezdeményezzük az indokolatlan hátrányos megkülönböztetések (eltérő besorolások) felülvizsgálatát és a jogszabályoknak megfelelő munkajogi korrekciók végrehajtását.

Kezdeményeztük a jogállás átalakítással jelentős mértékben lecsökkent éves szabadság mértékének pozitív korrekcióját: a pótszabadság mértéke az életkorhoz (Munka Törvénykönyve) illetve szolgálati időhöz igazítva progresszívan emelkedjen. A hivatásos szolgálati jogviszonyban állókhoz hasonlóan indítványozzuk, hogy a ruhapénz, illetve a 90 %-os egészségügyi szabadság szabályai a rendvédelmi igazgatási jogviszonyban állókra is kerüljenek kiterjesztésre. A rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állók is kerüljenek be a rendvédelmi élet- és balesetbiztosítás személyi hatálya alá. A veszélyességi pótlékra jogosító munkakörök kerüljenek kibővítésre: pl. a bűnjelkezelést végzők részére is indokolt a feladatvégzéssel együtt járó egészségügyi kockázat anyagi ellentételezése. Előterjesztéseink részletes indokolása itt olvasható.

Kedvezményes üdülés a horvátországi Omis városában és a görögországi Olympic Beach-en

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy az előző évekhez hasonlóan idén is jelentkezhetnek a Vám- és Pénzügyi Dolgozók Szakszervezete (VPDSZ) által a horvátországi Omis városában, és a görögországi Olympic Beach-en a bérelt apartmanokban történő kedvezményes üdülési lehetőségre. A részletek és a jelentkezési lapok az alábbi linkről tölthetők le. További információt a VPDSZ titkárságáról lehet kérni. A végső jelentkezési határidő: 2019.03.31.

ÚJ VODAFONE FRSZ FLOTTA TARIFACSOMAG!

Örömmel  tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a  Vodafone társasággal tavaly decemberben megkezdett tárgyalások eredményre vezettek, és sikerült megkötnünk az új FRSZ-Vodafone Flotta szerződést. Annak alapján a telefontársaság már megkezdte a Vodafone szaküzletek kiértesítését, és az FRSZ flottakódjának az informatikai rendszerükbe való beprogramozását. Mindezek alapján újra köthető Vodafone flotta szerződés, most már önállóan FRSZ Flotta néven. További részletek itt!

Garantált bérminimum: fontos döntést hozott a Kúria

Az alsó középfokú végzettség legalább középfokú végzettségnek minősül a garantált bérminimumra jogosultság szempontjából – mondta ki a Kúria nemrégiben hozott határozatában, amit az Adózóna cikke ismertet. Az ügyben érintett felperes az általa üzemeltetett üzemanyagtöltő állomáson dolgozó, üzemanyag-kútkezelői végzettséggel rendelkező munkavállalóinak garantált bérminimum helyett csak személyi alapbért fizetett. A Kúria rámutatott, hogy a középfokú és az alsó középfokú képesítés nem azonos képzettséget takar, alapvető különbség a két képzettség között, hogy az alsó középfokú szakképesítés iskolarendszeren kívüli képzéssel, a középfokú szakképesítés iskolarendszerű képzéssel szerezhető meg. A bíróság kifejtette azt is, hogy a hivatkozott jogszabályokból nem vezethető le, hogy az alsó középfokú végzettség ne minősülne legalább középfokú végzettségnek a garantált bérminimumra jogosultság szempontjából. 

Miután mindenkit besoroltak, megjelentek a RIASZ törvény végrehajtási rendeletei is...

Miután február 01-jén hatályba lépett a rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyra (RIASZ) vonatkozó törvény-módosítás, miután február 16-ig a rendvédelmi szervek valamennyi közalkalmazottjának nyilatkoznia kellett arról, hogy alapvető információk hiányában elfogadja-e jogviszonyának módosítását, miután az érintettek megkapták az új jogviszonyba történő kinevezésükről szóló határozatokat, és miután megkapták új munkaköri leírásaikat is, március 11-én megjelentek a tavaly decemberben elfogadott törvény végrehajtási rendeletei is, valamint a munkaköri jegyzéket és a képesítési követelményeket meghatározó ORFK utasítás is. A jogállamiság látszatát gondosan kerülő eljárás láttán felvetődik a kérdés, hogy a rendőrség munkáltatói jogkört gyakorló vezetői milyen jogszabályok és belső normák alapján hajtották végre több ezer közalkalmazott rendvédelmi igazgatási viszonyba történt átsorolását? Mivel a munkáltatói intézkedések végrehajtásakor nem léteztek sem végrehajtási rendeletek, de még a munkaköröket meghatározó belső normák sem, csak arra következtethetünk, hogy a RIASZ törvény végrehajtása kézivezérléssel, belső használatra szóló minisztériumi és ORFK-s leiratok alapján történhetett, amire sokféle minősítést tehetünk, csak egyet nem, mert jogkövetőnek biztosan nem nevezhető az eljárás! A jogalkotói mulasztással késedelmesen kiadott BM rendeletek és ORFK utasítás az alábbiakban tölthetők le.

FRSZ - Országos Sporthorgász Vándorkupa: május 18-án!

A hagyományoknak megfelelően, az FRSZ Borsod Megyei Elnöksége idén is megrendezi az FRSZ - Országos Sporthorgász Vándorkupa elnevezésű horgászversenyt.  A versenyre 2019. május 18-án (szombaton) kerül sor, a Novajidrány és Vizsoly községek között található Kacsa horgásztavon.  A versenyre csak háromfős csapatok nevezését fogadják el, a csapat tagja  az BM irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek hivatásos, köztisztviselői, közalkalmazotti (RIASZ-os állomány) vagy munkavállalói állományú tagjai, valamint a rendvédelmi oktatási intézmények tanulói lehetnek. A nevezési díj FRSZ tagok részére 2.500 Ft,-, nem tagok részére  3.500 Ft. A résztvevők számára a rendezők meleg ebédet biztosítanak, melynek költségét a nevezési díj tartalmazza. A kísérők étkezési igényét a nevezési lapon lehet jelezni, melynek költsége 500 Ft/fő, ami a helyszínen is befizethető.

 A versenyre 2019. május 14-ig lehet jelentkezni a honlapunkról letölthető nevezési lap frsz.emo@gmail.com megküldésével, melyhez mellékelni kell a nevezési díj befizetését igazoló banki másolatot.  A helyszínen nevezést már nem fogadnak el a rendezők! 

További információk az FRSZ honlapjáról letölthető verseny kiírásban. (További információ: e-mail cím: frsz.emo@gmail.com vagy 30/488-1242)

LETÖLTHETŐ ANYAGOK:

A tűzoltóknál is akadozik az utánpótlás

Sokan hagyják el a pályát és drasztikusan csökken az újoncok száma – írja a Népszava. – Ki az a lökött, aki most tűzoltónak megy? Én tizenhét évig voltam állományban, szeretem ezt a hivatást, de már árufeltöltőként is sokkal jobban lehet keresni – mondta az Egységes Tűzoltó Szakszervezet (ETSZ) társelnöke. Antalfi Zsoltot azért kereste meg a lap, mert miután arról írtak, hogy drasztikusan csökkent a rendőrök utánpótlása, több forrásból is úgy értesült az újság, hogy a tűzoltóknál is kísértetiesen hasonló a helyzet. Információik szerint a Dunántúlon a vonuló állomány átlagosan 15-20 százaléka hiányzik. Ez azt jelenti, hogy egy 30 fős szolgálati csoportból 5-6, egy 20 fősből 3-4 tűzoltót kellene pótolni. Tíz évvel ezelőtt ez nem jelentett volna gondot, hiszen egy-egy álláshelyre többszörös volt a túljelentkezés, mára viszont megcsappant a felszerelni akarók száma.

A túlságosan kevés jelentkezőről és a nagy lemorzsolódásról a lap megkérdezte a katasztrófavédelmet is és válaszaikból úgy tűnik, mintha két valóság létezne. Noha az állomány számáról és betöltetlen álláshelyekről, nem tettek említést, az állították, minden a lehető legnagyobb rendben van. További részletek a Népszava cikkében.

Hatályba lépett a kormányzati igazgatásról szóló törvény: 9 órás munkanap, csökkenő szabadság, ingyen túlóra

Péntektől érvényes a központi hivatalok tisztviselőinek „rabszolgatörvénye”: durva megszorítások jönnek, miközben végrehajtási rendeletek sora hiányzik - írja a Népszava. A hét minden munkanapján 6 óra 45 perckor kezdődik a munkaidő a Nyugdíjfolyósítási Főigazgatóság köztisztviselői számára – ezt hozta nekik az új kormányzati igazgatásról szóló, mától hatályos jogszabály, vagy ahogy ismertebb, a „köztisztviselői rabszolgatörvény”. A korai kezdés ellenére hajnaltól legalább napi kilenc órát kell bent lenniük a munkahelyükön az eddigi nyolc óra helyett, és a munkaidőbe már nem számít bele az ebédszünet fél órája. A további megszorítások közé tartozik, hogy a megyei és fővárosi kormányhivatali dolgozóknak már nem jár cafeteria, az alapszabadság 25 napról 20 napra csökken, és már nem a munkában töltött idő, hanem a pozíció határozza meg a további szabadnapok számát. Súlyos változás az is: ezután ellentételezés nélkül terjeszthető ki a napi munkaidő 12 órára, vagyis nem fizetik ki a túlórákat. Nemcsak a nyugdíjfolyósítónál dolgozóknak, hanem a Magyar Államkincstár valamennyi kormánytisztviselőjének, ügykezelőjének, a minisztériumok és háttérintézményeik, valamint a kormányhivatalok, járási hivatalok dolgozóinak is megváltozik a jogviszonya március 1-től. Mától kormányzati szolgálati jogviszonynak nevezik azt. Míg a jogviszony átnevezése kevésbé jelentős változás – főleg, hogy az érintettek 2010 óta voltak már közszolgálati tisztviselők, kormánytisztviselők, köztisztviselők és állami tisztviselők is –, az már súlyos következmény, hogy a dolgozók mindennapjait durván átszabja az kormányzati igazgatásról szóló jogszabály. Ráadásul az úgy lép hatályba, hogy a mögött a beígért 38 végrehajtási rendeletből mindössze egy, a tavalyi szabadságok megváltásáról szóló készült el. További részletek a Népszava cikkében.