december 2019

Valóban bruttó félmillió forintos karácsonyi juttatást kapnak a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjai

A Kormány 1806/2019. (XII. 27.) Korm. határozatában kinyilvánította, hogy Magyarország biztonságának garantálása a Kormány politikájának egyik alappillére, ezért nagyra értékeli a fegyveres testületeknél szolgálatot teljesítők hivatástudatát, az ország biztonsága érdekében végzett áldozatos munkáját, továbbá megállapította, hogy a haza szolgálatát az államnak minden rendelkezésére álló eszközzel el kell ismernie. Ennek érdekében felhívta az minisztereket, hogy gondoskodjanak a jogosultak részére egyszeri fegyveres testületi juttatásként bruttó 500 000 forint kifizetéséről.

A határozat szerint az említett juttatásban az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél, a terrorizmust elhárító szervnél, az idegenrendészeti szervnél, a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél, a büntetés-végrehajtási szervezetnél, az Országgyűlési Őrségnél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, és a honvédelmi szervezetnél 2019. december 1. napján szolgálatot teljesített hivatásos állományúak jogosultak. Jogosultak a juttatásra továbbá azok is akinek 2019. január 1. napja 2019. december 1. napja közötti időszakban szolgálatteljesítés közben szerzett sérülés, illetve maradandó fogyatékosság folytán szűnt meg a szolgálati jogviszonya, valamint a fenti időszakban szolgálatteljesítés közben elhalálozott örökösei. A részletszabályokat az 50/2019. és az 51/2019. (XII.27.) BM rendeletek határozzák meg, melyek szerint a juttatást idén december 31-ig ki is kell fizetni.

Az FRSZ üdvözli a kormányzat intézkedését, mellyel a hivatásos állomány illetményének utóbbi években bekövetkezett értékvesztését részben kompenzálta. Ugyanakkor indokolatlannak tarjuk, hogy a rendvédelmi szervek nem hivatásos szolgálati jogviszonyba tartozó tagjait kihagyták az év végi juttatásból. Véleményünk szerint ugyanis a több tízezernyi rendvédelmi alkalmazott, fegyveres biztonsági őr és munkavállaló saját szakterületeiken ugyan úgy hozzájárultak a rendvédelmi szervek eredményes működéséhez, mint a hivatásos állomány tagjai, így az elismerés őket is megillette volna!

A belügyminiszter a félmilliós karácsonyi pénzen felül további extra juttatásokat helyezett kilátásba a hivatásos állomány számára

Pintér Sándor belügyminiszter a mai sajtótájékoztatón elmondta: a miniszterelnök és a kormány az év során többször kapott tájékoztatást az ország közbiztonsági helyzetéről, a különböző területeken szolgálatot teljesítő hivatásos állomány erőfeszítéseiről. A tények ismeretében a kormányfő konzultált a stratégiai kabinet, a gazdasági kabinet és a nemzetbiztonsági kabinet vezetőivel, ezt követően a kormány létrehozta a fegyveres testületi juttatás új jogintézményét. A hivatásos állomány arra jogosult tagjai ennek az új fegyveres testületi juttatásnak köszönhetően egyszeri bruttó 500 ezer forintos juttatásban részesülnek. Azok kaphatják meg ezt az összeget, akik 2019. december 1-jén hivatásos szolgálati viszonyban álltak, illetve akiknek 2019 folyamán szolgálatteljesítés közben szerzett sérülés miatt szűnt meg a szolgálati jogviszonyuk. Hozzátette: az év folyamán szolgálatteljesítés közben elhunytak juttatását az örökösnek folyósítják.

"Akik ezt a pénzt kapják, esküjükhöz híven teljesítik a szolgálatukat, életük feláldozásával vagy életük kockáztatásával hajtják végre minden nap a kiadott utasítást, ezért én is hálámat és köszönetemet fejezem ki irányukba. Kérem a parancsnokokat, hogy ezt a köszönetet adják át, kiemelten azoknak, akik ma és az ünnepek alatt is szolgálnak" - mondta a miniszter.

Pintér Sándor arról is beszélt, hogy Orbán Viktor kormányfő feladatul szabta a nemzetbiztonsági kabinet számára, hogy további juttatási elemeket dolgozzanak ki a fegyveres testületek hivatásos állományú tagjai részére. A kabinet javaslata, hogy 2020 január elsejétől 3 évente hat havi illetménynek megfelelő juttatást kapjanak az érintettek. Arra is javaslatot tesznek, hogy januárban kidolgozott feltételek mellett 2020 januárjától kiegészítő támogatásra legyen jogosult a hivatásos állomány minden tagja. Ennek mértéke a beosztási illetmény, a hivatásos pótlék, a szolgálati időpótlék, az idegen nyelv ismeretéért járó pótlék és a hivatásos állományúak szolgálati törvénye szerinti egyéb pótlékok együttes összegének minimum 10 százaléka a javaslat szerint. A juttatás részleteinek kidolgozását Varga Mihály pénzügyminiszter együttműködésével megkezdték - tette hozzá.

Szolgálnak és túlóráznak: van olyan rendőr, aki idén 29 napnyi túlmunkát gyűjtött be

Jövőre, a szabálysértési ügyek átvétele még kritikusabbá teszi az állomány helyzetét - írja a Népszava. „Bár még van két hét az évből én most 705 óránál tartok.” – egy Facebook-csoportba írt idei túlmunkájáról egy rendőr, aki ezek szerint 11 hónap alatt összességében 29 nappal dolgozott többet az előírtnál. Ennél talán csak az meglepőbb, hogy ezt túlzónak és kirívónak sem tartja Pongó Géza, a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) főtitkára - írja a lap. Szerinte ráadásul jövőre még rosszabb lehet a helyzet. Hosszú évek után ugyanis 2020 márciusában visszakerül a rendőrséghez a szabálysértési ügyek egy része, vagyis az eleve túlterhelt állománynak kell foglalkoznia majd a kisebb súlyú kihágásokkal. Cikkünk megjelenéséig ráadásul a rendőr szakszervezet nem tudott arról, hogy a kormány gondoskodik-e pluszpénzről, az állomány bővítéséről. Ez azért is meglepő, mert a kabinetnek is tudnia kell az egyre súlyosbodó rendőrhiányról és az ebből adódó jelentős túlmunkáról. További részletek a Népszava cikkében.

Gyászolunk: elhunyt Meichl Géza rendőr tábornok, a Police Caritas Alapítvány kuratóriumának tagja

Életének 63. évében elhunyt Meichl Géza rendőr dandártábornok, rendőrségi főtanácsos, Budapest rendőrfőkapitányának gazdasági helyettes, aki 28 éven át szolgálta hazáját a rendőrségnél.

A tábornok 17 éven át segítette a rászorulókat a Police Caritas Alapítvány kuratóriumának tagjaként. Az FRSZ és a Zsaru Magazin munkatársai által létrehozott alapítvány döntéshozó testületének Meichl Géza 2002. február óta volt folyamatosan a tagja. A Police Caritas Alapítvány kuratóriuma és a Független Rendőr Szakszervezet vezetősége osztozik a család gyászában.

A rendőrség épületeire kitűzték a gyászlobogót, az elhunyt tábornok temetéséről később intézkednek.

Az ígéret szép szó, ha betartanák, úgy lenne jó!

December 11-én befejezi idei utolsó ülésszakát az Országgyűlés, anélkül, hogy megvitatta volna a rendvédelmi szervek hivatásos állományának 2020. évi illetményemelését, és anélkül, hogy döntött volna az életpályamodell továbbfejlesztéséről. A mai napon megjelent a Belügyminisztérium 2020. I. félévi jogalkotási munkaterve is, amiben szintén nem szerepel sem az illetményemelés, sem a szolgálati törvény módosítása.

A jövő évi költségvetés tervezetének benyújtásakor kifogásoltuk, hogy az nem biztosít fedezetet a hivatásos rendőri állomány illetményemelésére. Akkor Pintér Sándor belügyminiszter azzal próbálta megnyugtatni a közvéleményt, hogy a kormányban már döntés született arról, hogy 2020. januárjától is kapnak majd fizetésemelést a rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai, és már csak az emelés mértékéről kell döntést hozni. November végén pedig egy BM közleményben azt tudatták a szakszervezeti vezetőkkel, hogy: „A gazdasági fejlődés lehetőséget biztosít az elkövetkező időszakban 2020-tól kezdődő újabb illetményfejlesztésre. A hivatásos és rendvédelmi alkalmazott állomány illetményemeléséhez szükséges szakmai javaslatokat a Belügyminisztérium előkészítette. A vonatkozó kormánydöntés megszületéséről tájékoztatom.” Erre a tájékoztatásra a mai napig nem került sor, így a rendőrök, tűzoltók, büntetés-végrehajtási dolgozók karácsonyfája alá ígéreteken kívül jogszabály által garantált illetményemelés nem kerülhet idén. Mindezek alapján úgy tűnik, hogy a döntéshozók továbbra is bíznak a rendvédelmi dolgozók hivatástudatában és az Országos Rendőr-főkapitány által idén januárban kért kitartásukban. Kár, hogy ezekért a piacon nem kapni semmit….

Főhatárrendész oldalparancsnokok, szolgálatparancsnokok! Munkátokért megbízási díj jár!

A Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság három főhatárrendészi beosztásba kinevezett tagunk képviseletében benyújtott kereseteknek helyt adott, és kettőjüknek személyenként mintegy 1-1 millió, a továbbinak pedig közel fél millió forint megbízási díj megfizetésére kötelezte a munkáltatót. Osztotta a bíróság az érvelésünket, hogy a főhatárrendész beosztás munkakörébe nem tartozik bele az oldalparancsnoki vagy szolgálatparancsnoki feladatkör, és nem értett egyet a munkáltató azon védekezésével, hogy a főhatárrendésztől ezen feladatok ellátása elvárható, külön megbízási díj nélkül. 

Várjuk azon határrendész vagy főhatárrendész tagjaink valamint a szakszervezetünkbe belépni szándékozók jelentkezését, akik az elmúlt három évben rendszeresen láttak el oldalparancsnoki vagy szolgálatparancsnoki feladatokat.

Fontos, hogy a megbízási díj abban az esetben is jár, ha a munkaköri leírás tartalmazta ezeket a feladatokat. A szolgálati panaszt elkészítjük, ahhoz csupán a meghatalmazás megküldése szükséges, és annak esetleges elutasítása esetén a perben is ellátjuk a képviseletet. (dr. Oláh Tamás kamarai jogtanácsos FRSZ Jogsegélyszolgálat)

Karácsonyi üdvözlet, szolgálati közleménnyel

Az FRSZ vezetősége békés, boldog karácsonyt kíván szakszervezetünk minden tagjának és csaldjaiknak!

Egyiidejűleg tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ Központi Koordinációs Irodáján 2019. december 19-étől 2020. január 03-ig az ügyintézés és az ügyfélfogadás szünetel.