január 2020

Ha mindenki támogatja, akkor miért nincs megállapodás az ORFK és a Volánbusz Zrt. között?

Néhány nappal ezelőtt adtunk hírt arról, hogy az FRSZ a munkába járás költségtérítésével kapcsolatban felmerült problémák megoldását kezdeményezte az ORFK gazdasági főigazgatójánál. A problémának a Népszava is utánajárt, de választ nem kaptak az ORFK-tól. A napilap cikkét viszont több más hírportál is átvette, köztük a Mérce.hu, melyre a Volánbusz Zrt. érdekes kiegészítést küldött. E szerint: „A Volánbusz a 2019. október 1-jei integrációval egy időben kezdeményezte az Országos Rendőr-főkapitányságnál a korábbi, megyei szintű megállapodások egységesítését, annak érdekében, hogy az érintettek egyenlő feltételek mellett vehessék igénybe a szolgáltatást. A közlekedési társaság emellett az átmeneti időszakra az eredeti feltételekkel meghosszabbította a megállapodásokat azokkal a megyei rendőr-főkapitányságokkal, amelyek kifejezték ebbéli szándékukat.” Ennek tükrében nem egészen értjük, hogy miért nincs megállapodás a vidéki rendőr-főkapitányságok tagjai munkába járásának támogatásáról, ha attól a Volánbusz Zrt. nem zárkózik el, az ORFK elvileg támogatja, a rendőrök számára pedig egyértelműen kedvező lenne? Bízunk benne, hogy kérdéseinkre az ORFK mielőbb egyértelmű választ ad.

A családi kedvezmény érvényesítésével kapcsolatban a NAV nyakatekert jogértelmezése okozott félreértést a rendőrségi munkavállalók között

Néhány napja megkereséssel fordultunk az ORFK gazdasági főigazgatójához, mivel tagjaink jelezték, hogy az egyik főkapitányság gazdasági szakszolgálata felhívta a családi adókedvezményt egyedül érvényesíteni kívánó kollégákat: módosítsák a nyilatkozatukat úgy, hogy az adókedvezményt házastársukkal megosztva fogják érvényesíteni. Az ORFK gazdasági főigazgatója válaszában kifejtette, hogy az érintett főkapitányságok a Magyar Államkincstár és a NAV iránymutatásai szerint jártak el. A NAV pedig a családi kedvezménnyel kapcsolatban az alábbi értelmezést adta ki: „A gyermekeiket közösen nevelő házaspár mindkét tagja már év közben, adóelőleg-nyilatkozattal igénybe veheti a családi kedvezményt, ha a gyermek után családi pótlékra jogosultak. Ha a házastársak úgy döntenek, hogy a kedvezmény teljes összegét csak az egyikük érvényesíti az összevonás alá eső jövedelmére, akkor ez is a családi kedvezmény közös érvényesítését jelenti, hiszen mindketten érvényesíthetnék a kedvezményt, de úgy döntöttek, hogy azt csak egyikük veszi igénybe. Ebben az esetben a családi kedvezmény évközi érvényesítésére vonatkozó adóelőleg-nyilatkozaton a kedvezményt érvényesítő házastársnak a közös érvényesítést kell bejelölnie.” Mindezek alapján megállapítható, hogy tagjainkat a NAV sajátos jogértelmezése vezette félre, mivel a családi kedvezményt természetesen a gyermeküket közösen nevelők is érvényesíthetik egyedül. Az ORFK válaszlevele itt olvasható.

Kisebb béremelés, több költség

A Népszava cikke szerint átverték a rendőrségi dolgozókat: a vártnál kisebb béremelést kapnak és a többségnek megszüntetik a bérlettámogatását is. A megyei rendőr főkapitányságok munkatársait a napokban arról tájékoztatták, hogy februártól bérletet kell venniük a Volánbusz járataira, mert a szervezet nem tudott megállapodni a busztársasággal a korábbi szerződések megújításáról. A hét régiós közlekedési cég tavaly októberi összevonása előtt jól működött a rendszer: a rendőrség „átalánydíjat” fizetett a dolgozói távolsági bérletekért, aminek fejében az alkalmazottaknak csak a szolgálati igazolványt kellett felmutatniuk a felszálláskor. A jövőben viszont akár havi 30-40 ezer forintot is el kell költeniük a munkába járásra, amit a következő hónapban csak 86 százalékban térít meg a munkáltató. A budapesti civil rendőrségi hivatalnokok bérlettámogatása már januártól megszűnt, nekik ettől az évtől kezdve 9500 forinttal, a fővárosi felnőtt bérlet árával csökkent a bérük.

A rendőrség civil irodai munkatársai tavaly februárban a rendészeti igazgatási törvény hatálya alá kerültek, és megvonták tőlük azt a lehetőséget, hogy kollektív szerződést kössenek. Az előző megállapodás pedig - amelyben a bérlettámogatás is szerepelt - 2019. december végén lejárt. A vidéki nagyvárosokban olcsóbb a városon belüli közlekedés, de egy távolabbi kistelepülésről bejárni például a megyeszékhelyre, már jelentős kiadás lehet. A Független Rendőr Szakszervezet főtitkára, Pongó Géza szerint a munkatársaknak kompenzáció járna, de a kérésre eddig nem kaptak választ az Országos Rendőr Főkapitányságtól.

A rendőrök bérének bő dupláját vihetik haza a Terrorelhárítási Központ munkatársai, derült ki abból a közérdekű adatszolgáltatásból, amit a TEK az Alfahír honlapnak küldött. Dr. Pintér Gábor alezredes, igazgató tájékoztatása szerint ugyanis a TEK személyi állományának átlagbére bruttó 639.773 forint. Ez egyéb juttatások nélkül – melyeket nem részleteztek - nettó 425 ezer forintra tehető.

Kezdeményeztük az indokolatlanul szűkre szabott cafetéria elemek bővítését, és a bankszámla-hozzájárulás emelését

A vonatkozó ORFK utasítás tervezetének véleményezése alkalmával az FRSZ kezdeményezte a 2020-ban választható cafetéria juttatások körének bővítését. Az ORFK ugyanis a SZÉP kártyára korlátozná a juttatásokat, és kihagyná közülük a bölcsődei és óvodai támogatást, valamint kulturális- és sport rendezvényekre szóló belépőjegyeket. A kétféle juttatás között az alapvető különbség az, hogy az egyik adóköteles, míg a másik adómentesen igényelhető! A SZÉP kártya juttatásokat ugyanis 32,5 %-os adó- és járulékfizetési kötelezettség terheli, melynek következtében 1.000 forint lehívása 1.325 forinttal terheli meg az egyén cafetéria keretét, mivel a közterheket a törvény a rendőrségi dolgozókra hárítja át. Ezzel szemben a kulturális- és sport rendezvényekre szóló belépőjegyek vagy bérletek, valamint a bölcsődei és óvodai szolgáltatások támogatása adómentesen lenne folyósítható! Az Szja. törvény szerint ugyanis 2020-ban a munkáltató a saját cégnévre és a munkavállaló nevére szóló számla alapján is megtérítheti a bölcsőde és óvodai költségeket. A támogatás állami és magánintézmények esetén is megvalósítható lenne, és költségtérítés kiterjedhet az alapszolgáltatásra, valamint az étkezés költségeire is. Véleményünk szerint jó lenne, ha a kormányzat gyermekvállalást támogató intézkedései a valós életben is érvényesülnének! Cikkünk itt folytatódik!

Tagjaink már igényelhetik a nyári üdülési beutalóinkat Harkányba és Hajdúszoboszlóra!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy megnyitottuk a 2020. évi nyári beutalók igénylésének lehetőségét. Az idei főszezon - a tanév rendjéhez igazodva - június 16-tól augusztus 25-ig került meghatározásra, így 10 hetet foglal magába, és 80 darab egy hetes beutaló kiosztását teszi lehetővé. A beutalók a taglétszámmal arányosan kerültek kisorsolásra a megyék és intézmények között.

2020. március 31-ig csak az FRSZ tagok igényelhetnek beutalót, mégpedig csak a saját megyéjük számára előzetesen kisorsolt turnusokra. Április 01-től a korlátozás megszűnik, és tagjaink szolgálati helyüktől függetlenül igényelhetnek a szabad nyári beutalók közül. Végezetül május 01. után már a MOSZ tagok, és a tagsági jogviszonnyal nem rendelkező rendőrségi dolgozók is jelentkezhetnek nyári időszakra szóló beutalóért. A főszezoni beutalók térítési díja FRSZ tagok és MOSZ tagok számára 45 ezer forint/apartman, FRSZ tagsági jogviszonnyal nem rendelkező rendőrségi dolgozók számára 50 ezer forint/apartman. A térítési díj az üdülésben résztvevők számától független, viszont nem tartalmazza a helyben, készpénzben fizetendő idegenforgalmi adót.

Beutalót – a korábbi évektől eltérően – közvetlenül üdültetési előadónknál lehet igényelni (Erdősi Józsfné, Hetyei Katalin, elérhetőségei, BM vonal: 39-530, vezetékes: 06-1-785-0010 és 06-1-785-0716, Vodafone: +36-70-775-17-73) A megyék számára kisorsolt beutalók listája innen tölthető le. További részletek pedig itt olvashatók.

ADÓIGAZOLÁS A SZAKSZERVEZETI TAGDÍJ ADÓALAPBÓL TÖRTÉNŐ LEVONÁSÁHOZ

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 2019. évi személyi jövedelemadó bevallásnál felhasználható „adóigazolásokat” Központi Koordinációs Irodánk 2020. január 27-én megküldte a tagszervezeti tisztségviselők számára annak érdekében, hogy azok kellő időben eljussanak a tagokhoz. Az FRSZ által kiadott „adóigazolás” hitelesen tanúsítja a tag által 2019-ben befizetett szakszervezeti tagdíj összegét, mely az adóbevallás során az adóalapból vonható le.

Az ügyintézés meggyorsítása és egyszerűbbé tétele érdekében idén is lehetővé tesszük, hogy tagjaink az internetről is letölthessék az Szja bevallás során felhasználható igazolásokat. Az adóigazolás letöltésével és felhasználásával kapcsolatos részletesebb információk az alábbi linken érhetők el.

A munkába járás költségtérítésével kapcsolatban felmerült problémák megoldását kezdeményeztük az ORFK gazdasági főigazgatójánál

A vidéki rendőr-főkapitányságokon dolgozó kollégák munkába járását tavaly év végéig számos rendőri szerv kedvezményesen biztosította a VOLÁN társaságokkal fennálló együttműködési megállapodások alapján. Az éveken át jól működő konstrukció szerint a rendőrségi munkáltatók "átalány díjat” fizettek, melynek fejében a VOLÁN társaságok biztosították, hogy a kollégáknak a munkába járáshoz elég volt az igazolványukat felmutatni, és így „díjmentesen” utazhattak a távolsági buszjáratokon. 2019. október, november táján a területi VOLÁN társaságok megszűntek, egy "nagy" VOLÁN társaság alakult az országban. Az érvényben lévő szerződések alapján 2019. év végéig még változatlan feltételekkel utazhattak a kollégák, de 2020-tól a szerződések érvényüket veszítették. Információink szerint az ORFK és a VOLÁN társaság között tárgyalások zajlottak a kollégák munkába járását biztosító országos együttműködési megállapodás megkötése érdekében, de végül nem született megállapodás. Így a kollégáknak 2020. február 1-jétől meg kell venniük a munkába járáshoz szükséges bérleteket, erről a napokban tájékoztatták is az érintett állományt.

A február 1-jétől szükségessé váló utazási bérlet/jegy vásárlás mind a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban állókat, mind a hivatásos tiszthelyettesi állomány nagy részét anyagilag érzékenyen érinti. Többen 40-60 km távolságból járnak be dolgozni, ez bérletben 35-45.000,- Ft kiadást jelent havonta, aminek ugyan 86%-át a munkáltató utólag a bérlet hó végi leadása után a következő hónap elején visszatéríti, de a bérletet/jegyet előbb meg kell venniük a kollégáknak. Az ezzel kapcsolatos problémák megoldását az innen letölthető levelünkkel kezdeményeztük.