március 2020

Az ORFK a járványügyi helyzet miatt felfüggesztette a továbbképzéseket és fizikai felmérőket

Az ORFK szakszervezetünk kezdeményezésére adott válasza szerint a koronavírus járvány következtében kialakult egészségügyi és járványügyi helyzet kezelése érdekében felfüggesztették az oktatási-, képzési, valamint az erőnléti állapot felmérés szakmai tevékenységek végrehajtását. A Humánigazgatási Szolgálat vezetője levelében azt is kiemelte, hogy az egészségügyi veszélyhelyzet időtartama alatt az egészségügyi szakterület kiemelt feladatát képezi a személyi állomány egészségvédelmének, az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzésnek a fenntartása. Ennek érdekében a rendőri állomány részére szakmai felvilágosító anyagot állítottak össze, amely szolgálatba lépéskor az eligazítás tárgyát képezi. Az ORFK levele itt olvasható, az előzmények pedig itt tekinthetők meg.

Az ORFK „válaszolt” az FRSZ pandémia helyzettel kapcsolatos javaslataira

Az ORFK válaszolt az FRSZ koronavírus járvánnyal kapcsolatos két korábbi megkeresésére is. A Humánigazgatási Szolgálat vezetője szerint a vonatkozó normák a szolgálati elöljáró számára lehetővé teszik annak mérlegelését, hogy a hivatásos állomány tagja a magántulajdonú mobiltelefont szolgálatban magánál tarthassa. Bak Sándor kifejtette az is, hogy a vezetői állomány az egyéni kérelmek figyelembevételével, a szabályozásnak megfelelően jár el. A tantermen kívüli, digitális munkarend, valamint az óvodai és bölcsődei ellátását tanrend bevezetése, valamint a bölcsődei és óvodai elhelyezés szünetelése miatt a személyi állomány gyermekeinek felügyelet érdekében a területi szervek vezetői részére állásfoglalást adtak ki annak érdekében, hogy a személyi körülmények maximális figyelembevételével a gyermekfelügyelet biztosított legyen. Végül a szolgálatvezető leszögezte azt is, hogy A személyi állomány védelmét szolgáló védőmaszkok és kézfertőtlenítő szer rendelkezésre állnak, az utánpótlás biztosítása érdekében szükséges intézkedéseket megtették. Az FRSZ javaslatai itt és itt olvashatók, az ORFK válasza pedig innen tölthető le.

Elhalasztjuk a május 9-ére tervezett Vizsolyi horgászversenyt!

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a koronavírus terjedése miatt egy később kijelölésre kerülő időpontra halasztjuk el a Vizsolyi horgásztavon május 9-ére meghirdetett horgászversenyünket. A már befizetett nevezési díjakat visszatérítjük. Az ilyen jellegű kéréseket az frsz@frsz.hu címre küldött levéllel kell jelezni, megjelölve azon bankszámla számát, ahová a nevezési díj visszautalását kérik.

Május 31-ig bezárjuk az FRSZ üdülőket!

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a koronavírus terjedése miatt 2020. május 31-ig bezárjuk az FRSZ Hajdúszoboszlói és Harkányi üdülőit. Az intézkedés szükségességét május végén felülvizsgáljuk, és a járványhelyzet aktuális állása szerint döntünk az üdültetés újraindításáról, vagy a korlátozás meghosszabbításáról. Tagjaink egészsége megóvásának szükségessége mellet – döntésünk során – azt is figyelembe vettük, hogy a járvány miatt a Hajdúszoboszlói- és a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő is bezárt határozatlan időre.

Akik a zárva tartás idejére korábban már lefoglalták beutalójukat, azok átfoglalást kérhetnek más időpontra, vagy kérhetik a befizetett üdülési díj visszatérítését is. Az ilyen jellegű kéréseket az frsz@frsz.hu címre küldött levéllel kell jelezni, visszatérítési igény esetén megjelölve azon bankszámla számát, ahová az üdülési díj visszautalását kérik.

A nyári főszezon idejére eső beutalókat még nem szükséges lemondani. Amennyiben ugyanis a járványhelyzet lehetővé teszi, akkor üdülőinket június elején megnyitjuk tagjaink számára. Ellenkező esetben a fentiekben részletezettek szerint átfoglalási vagy visszatérítési lehetőséget biztosítunk az érintettek számára.

Határozatlan időre bezárt a Hajdúszoboszlói és a Harkányi gyógyfürdő

Felhívjuk tagjaink szíves figyelmét, hogy a koronavírus járvány miatt a Hajdúszoboszlói- és a Harkányi Gyógy- és Strandfürdő is határozatlan időre bezárt, még a TB szolgáltatásokat is szüneteltetik mindkét helyen. Akik a fürdők bezárása miatt a korábban lefoglalt FRSZ beutalójukat lemondják, azok számára az üdülési díjat az FRSZ természetesen visszatéríti. A lemondást az frsz@frsz.hu címre küldött levéllel kell jelezni, megjelölve azon bankszámla számát, ahová az üdülési díj visszautalását kérik.

Újabb FRSZ javaslatok a koronavírus miatt rendkívüli helyzet kezelésére

Az FRSZ az ORFK vezetőjénél kezdeményezte, hogy a kollégák méltányos személyi körülményeit mérlegelve kerüljön felfüggesztésre a mobiltelefon szolgálatban való korlátozására vonatkozó rendelkezés. Tájékoztatást kértünk arról, hogy a rendőrség hosszabb távon miként kívánja megoldani az iskolai, óvodai, bölcsődei szünet miatt a szolgálattól kényszerűen távolmaradó gyermekes dolgozók problémáit, elsődlegesen a távollét tartama alatti díjazásukat. Információink szerint több szolgálati helyen akadozik a kollégák védőmaszkkal történő ellátása, és kézfertőtlenítőből sem áll rendelkezésre elegendő mennyiség. Kérjük ennek kivizsgálását és az állomány biztonságos munkavégzési feltételeinek biztosításához szükséges intézkedés haladéktalan megtételét. Az ORFK vezetőjének írt megkeresésünk itt olvasható.

MOSZ: veszélyhelyzetben járjon táppénz a keresőképtelenség idejére!

A veszélyhelyzet elrendelésére tekintettel fontos lenne a keresőképtelenség esetkörének bővítése. A jelenlegi közneveléssel összefüggő intézkedések szükségessé teszik annak szabályozását, hogy abban az esetben, ha a köznevelésben résztvevő gyermek nem tud részt venni ebben, úgy a gyermekről gondoskodni köteles szülők megfelelő ellátásban részesüljenek. A szülők akaratukon kívüli kötelező gyermekfelügyeleti helyzetének kezelése államérdek – olvasható a Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) közleményében. A MOSZ által készített törvény-módosítási javaslat itt olvasható.

Már elérhetőek a személyijövedelemadó-bevallás tervezetek a NAV oldalán

Hétfőtől elérhetőek az elektronikus személyijövedelemadó-bevallás tervezetek az adóhatóság honlapján - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Hozzátette: az idén már öt és félmillió embernek készíti el az adóhivatal a bevallását. A kormány évek óta azt a célt követi, hogy egyre kevesebb időt kelljen az embereknek az adóbevallással tölteni. Mára véget ért a papír alapú adóbevallások korszaka - mondta. A tervezeteket az ügyfélkapuval rendelkezők akár okostelefonon vagy tableten is megtekinthetik az adóhatóság honlapján, és módosíthatják is azt május 20-ig.

Az FRSZ már január végén megküldte a tagszervezeti tisztségviselők számára a személyi jövedelemadó bevallásnál felhasználható „adóigazolásokat.” Az FRSZ által kiadott „adóigazolás” hitelesen tanúsítja a tag által 2019-ben befizetett szakszervezeti tagdíj összegét, mely az adóbevallás során az adóalapból vonható le. Ezen felül lehetővé tettük azt is, hogy tagjaink az internetről is letölthessék az Szja bevallás során felhasználható igazolásokat. Az adóigazolás letöltésével és felhasználásával kapcsolatos részletesebb információk az alábbi linken érhetők el.

Végezetül kérjük Tagjainkat, hogy ne feledkezzenek meg adó 1%-ának Police Caritas Alapítvány számára történő felajánlásáról sem! A NAV honlapján közzétett adóbevallások jóváhagyása során az 1 %-os nyilatkozat is megtehető.

A MOSZ javaslatai a koronavírus által okozott munkaerő-piaci következmények enyhítésében

A Munkástanácsok Országos Szövetségének (MOSZ) és a társkonföderációk leszögezték, hogy tekintettel arra, hogy a hatályos munkajogi szabályozás erre a helyzetre nem (vagy nem feltétlen) nyújt minden tekintetben megfelelő és részletes eljárási protokollt, ezért javasoljuk, hogy mielőbb kerüljön sor egy egyeztetésre e tárgykörben az összes olyan munkáltatónál, ahol működnek a munkaügyi kapcsolatok. Álláspontunk szerint szükség lenne a munkáltatóknál olyan munkáltatói rendelkezésre és/vagy kollektív megállapodásra, ami részletesen szabályozná az ilyen esetekben történő eljárás részleteit, mielőtt eluralkodik a pánik. Az FRSZ-t is soraiban tudó MOSZ javaslatai és kezdeményezései itt olvashatók.