Az állomány érdeke közös ügyünk!

Néhány napja megkereséssel fordultunk a Komárom-Esztergom MRFK vezetőjéhez a személyi állomány szociális juttatásait szabályozó főkapitányi intézkedés felülvizsgálata érdekében. A főkapitányság állományába tartozó tagjaink kértek segítséget szakszervezetünktől abban, hogy a megyei belső normában szabályozott szociális juttatások keretösszegei pozitív irányban megváltoztatásra kerüljenek. Megkeresésünkben kezdeményeztük az egyes szociális juttatások keretösszegeinek a korrekcióját. 

A költségvetési gazdálkodásról és az egyes nem rendszeres juttatások, költségtérítések kifizetési rendjéről szóló 17/2016. (III.30.) MRFK Intézkedés ugyanis például a szülési segély maximumát 20.000,- Ft-ban határozza meg. A vonatkozó magasabb szintű jogszabály, a 6/2013. (III.27.) BM rendelet szerint a juttatás alsó és felső határa a rendvédelmi illetményalap 50-150 %-a. Vagyis a minimálisan adandó segély összege 19.325,- Ft, míg a felső határ 57.975,- Ft lehetne.

Azáltal azonban, hogy az MRFK intézkedés a maximális összeget 20.000,- Ft-ban rögzíti, csupán pár száz forintos mozgásteret ad a méltányolható egyéni körülmények, élethelyzetek dotációjára. Így álláspontunk szerint a jogintézmény nem tudja a célját, funkcióját sem betölteni.

Megkeresésünkben kezdeményeztük az egyes szociális juttatások keretösszegeinek a korrekcióját. Természetesen valamennyi szociális juttatás tekintetében indítványoztuk az összeghatárok felemelését.

A Komárom-Esztergom MRFK vezetője alig pár nap elteltével válaszolt is megkeresésünkre, melyben ígéretet tett a norma felülvizsgálatára. A főkapitányi válaszlevélben foglaltak szerint a főkapitányság egyéb módon és jogi eszközökkel is segíti a szociálisan rászorulókat, így pl. 2017-ben 8 fő igénylőnek nyújtottak 340.000,- Ft összegben egyéb szociális támogatást, továbbá a kifejezetten a főkapitányság személyi állományába tartozók megsegítését célzó alapítvány működtetésével és támogatásával is a helyi érdekeket, igényeket próbálják segíteni. 

Köszönjük a főkapitányság vezetésének az érdekképviseleti munkánkat segítő hozzáállását, amely példaként szolgálhat valamennyi rendőrségi munkáltató számára. Így is lehet… így kellene…

További részletek a link alatt.