Az azonos besorolási kategóriába tartozó többlettevékenység is megbízási díj köteles!

Az elmúlt 18 évben a Legfelsőbb Bíróság, majd a Kúria kialakította azt az egyértelmű bírói gyakorlatot miszerint a kinevezéshez képest magasabb beosztásba tartozó feladatellátás - az eredeti beosztás ellátása mellett - megbízási díjat eredményez. A legfőbb bírói fórum több ítéletében kimondta, hogy ennek jogosultságát nem befolyásolja sem a fegyveres szerv pénzügyi helyzete, sem állománytáblája, sem a létszámhelyzet, sem ezen feladatköröknek a munkaköri leírásba foglalása, sem új munkaköri elnevezések használata.   

A Kúria legfrissebb ítélete ezen alaptalan munkáltatói hivatkozásokat immár tovább bővítette és kimondta, hogy az a járőr, aki az azonos besorolásba tartozó fogdaőr II. feladatokat havonta ugyan eltérő mértékben, de tartósan ellátta megbízási díjra jogosult, tehát a többlettevékenységet nem befolyásolja az azonos besorolás ténye, s az sem, hogy az érintett hivatásos a rendőrkapitányság járőr- és őrszolgálati alosztály állományában került foglalkoztatásra.

A Kúria álláspontja tehát változatlanul egyértelmű, a beosztások (munkakörök) kötöttek, azok átjárhatóságára nincsen lehetőség, s a más beosztásba tartozó feladatellátás megbízási díjat ér, melynek törvényes mértéke 2015. július 01-től immár 19.325 Ft és 77.300 Ft közötti. Havonta! Így továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik beosztásukba nem tartozó feladatokat láttak, látnak el. Légy tagunk, hogy igényedet közösen érvényesítsük! (dr. Tordai Gábor kamarai jogtanácsos FRSZ)