Az FRSZ a rendvédelmi egészségkárosodási járadékra vonatkozó törvény-javaslat visszavonását és átalakítását követeli!

 

A kormány olyan törvényjavaslatot szándékozik előterjeszteni, mellyel a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvénybe (továbbiakban: Hszt.) új jogintézményként bevezetné a rendvédelmi egészségkárosodási járadékot. 

Az új járadék bevezetésének szándékát az FRSZ üdvözli, mivel szakszervezetünk egyebek mellett éppen a kormányzat által csak most felismert okok alapján tiltakozott a 74 évig fennállt szolgálati nyugdíjrendszer jogállami normákat figyelmen kívül hagyó eltörlése ellen. Az egészségkárosodási járadék tervezett szabályozását azonban elfogadhatatlannak minősítjük, mivel az a valóságban egy működésképtelen intézményt hozna létre! Bevezetése a közvélemény megtévesztésére ugyan kiválóan alkalmas lehet, de a szolgálatát becsülettel teljesített és annak során egészségkárosodást szenvedett hivatásos állomány egzisztenciális biztonságának megteremtésére teljességgel alkalmatlan, ezért annak visszavonását és teljes átdolgozását követeljük!

A törvényjavaslattal kapcsolatos egyeztetések a Belügyi Érdekegyeztető Tanács (BÉT) tegnapi szakértői ülésével lezárultak, az anyagot a minisztérium tárcaközi egyeztetésre bocsátja, így abban az állomány számára kedvező módosítás már nem várható. Ennek okán az alábbiakban közzétesszük a tervezettel kapcsolatos véleményünket.

Összefoglaló anyagunkban a törvényjavaslat más rendelkezéseivel kapcsolatos információnk és az FRSZ további javaslatai is olvashatóak. Ezek közül a rendőrség közalkalmazotti és munkavállalói állományának legalább 30 %-os bérfejlesztésére vonatkozó javaslatunkat emelem ki.