Az ORFK szerint nincs akadálya a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósításának

Az FRSZ tájékoztatást kért az ORFK-tól arra vonatkozóan, hogy a lakáscélú támogatások adómentességének 2019. január 01-től történt megszüntetése miként érinti a személyi állomány részére nyújtható juttatásokat. Információink szerint ugyanis a 21/2008. (IX. 23.) IRM rendelet szerinti, maximum 10 év futamidejű és 40.000,- Ft/hó összegű vissza nem térítendő lakáscélú támogatás iránti kérelmek elbírálása felfüggesztésre került.

Az ORFK válasza szerint a lakáscélú munkáltatói kölcsön folyósításának nincsen akadálya, amire tekintettel - az egységes eljárásrend érdekében - a rendőri szervek részére 29000/1763/2019. ált számon körlevelet adtak ki. A Budapesti Rendőr-főkapitányság, a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézet és a Budapesti Fegyház és Börtön tiszthelyettes és zászlós állományának vissza nem térítendő lakáscélú támogatásáról szóló 21/2008. (IX. 23.) 1RM rendelet alapján igénybe vehető támogatás, az Szja tv. 1. melléklet 2.7. pontjának 2019. január 1-jei hatályon kívül helyezése miatt adókötelessé vált, ezért új megállapodás nem köthető. Tekintettel arra, hogy az adótörvény módosítása nem visszamenőleges hatályú - a korábban, 2018. december 31-éig megkötött megállapodások vonatkozásában a 40 000 forintos támogatás kifizetése adómentes. Annak érdekében, hogy a támogatás 2019. január 1-től is biztosítható legyen, kezdeményezték a Belügyminisztériumnál a rendelet módosítását, aminek jelenleg már folyamatban van a szakmai koordinációja. Megkeresésünk és az ORFK válasza innen tölthető le.