Beszámoló az FRSZ XV. Kongresszusáról

A Független Rendőr Szakszervezet Kongresszusa 2018. november 24-én Budapesten tartotta meg XV. ülését. A Kongresszus meghallgatta és elfogadta az FRSZ elnökének, főtitkárának és Felügyelőbizottsági elnökének beszámolóját, továbbá módosította az FRSZ Alapszabályát.

Az Alapszabály-módosítás érinti a jogi képviselet biztosításának és a testületi ülések megtartásának rendjét, valamint a tagdíj és a támogatói díj fizetési kötelezettséget is.

A tagjainkat közvetlenül érintő változásokról a későbbiekben részletes tájékoztatást is adunk majd honlapunkon és tisztségviselőink útján. Ennek megtörténtéig is közzétesszük az FRSZ módosított alapszabályát és a szakszervezeti tagdíjak áttekintő tábláját.

A kongresszusi fényképalbumunk itt tekinthető meg.