A bűnügyi technikus nem jegyszedő, bohóc és oroszlán, „csak” bűnügyi technikus

A Kúria személyenként közel milliós megbízási díjat ítélt meg bűnügyi technikusi beosztású általunk képviselt tagjainknak, akik a bűnügyi technikai feladataik mellett egyes nyomozati tevékenységekben (pl.: bűnügyi megkeresések, tanú meghallgatások), bűnügyek és rendkívüli haláleseti ügyek vizsgálatában, továbbá személy- és tárgykörözés nyilvántartásának rögzítésében valamint bűnügyi akciókban vettek részt. A parancsnokuk az érintettek munkaköri leírását kiegészítette fenti feladatokkal, arra hivatkozva, hogy a bűnügyi technikai feladatok nem fedik le a teljes szolgálatteljesítési idejüket. Megbízási díj iránt szolgálati panaszt, majd annak elutasítását követően keresetet nyújtottunk be, és az elsőfokú bíróság az illetményalap 50%-ának megfelelő megbízási díjat ítélt meg, elfogadva azt, hogy fenti feladatok nem tartoznak a bűnügyi technikusi beosztás munkakörébe. A másodfokú bíróság azonban megváltoztatta az ítéletet és a felperesek keresetét elutasította. Felülvizsgálati kérelemmel fordultunk a Kúriához, amely az elsőfokú ítéletet hagyta helyben és kiemelte, hogy amennyiben jogi norma (pl. ORFK utasítás) adott munkakörre nézve kógens módon meghatározza az ellátandó feladatok körét, a munkáltatónak ehhez kell igazodnia a munkaköri leírás elkészítésekor, az abban foglaltak korlátlanul nem bővíthetők. A végzett többletfeladatok ellátásáért ellentételezést (megbízási díjat) kell fizetnie. Visszautalva a viccre: ebben a cirkuszban nem egy személy látja el a jegyszedő, a bohóc és az oroszlán szerepét; vagy ha netán mégis, akkor azért háromszoros gázsi jár! Várjuk azon bűnügyi technikusi tagjaink érdeklődését, akik egyéb feladatokat is ellátnak, mert a többletfeladatért megbízási díj jár, amelyet tudunk érvényesíteni. (dr. Oláh Tamás jogtanácsos, FRSZ Jogsegélyszolgálat)