Csoportos beszedés

"Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszűntetése"

Kitöltési útmutató FRSZ csoportos beszedési megbízáshoz
Tagszervezeti azonosítók
1. Bankszámlatulajdonos adatai:
Bankszámlatulajdonos neve: 
Bankszámla száma: 
   -  
   -  
Számlavezető Bank megnevezése: 
2. A felhatalmazás jellege:
 Új megbízás
 Módosítás
 Megszűntetés
3. A kedvezményezett adatai:
A kedvezményezett neve: 
A kedvezményezett azonosítója: 
4. A kedvezményezettel szerződéses viszonyban lévő személy (FRSZ tag) adatai:
A szerződő fél neve: 
A szerződő fél címe: 
A szerződő fél azonosítója: 
5. A teljesítés adatai:
Érvényesség kezdete: 
Érvényesség vége: 
 / visszavonásig: 
A teljesítés felső értékhatára: 
Ft
azaz: 
Forint
6. Jognyilatkozat:
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával felhatalmazom a 
Bankot arra, hogy a fentebb megjelölt kedvezményzettet az általam benyújtott felhatalmazásról értesítse, és bankszámlámat a kedvezményezett által benyújtottbeszedési megbízás alapján - megbízásom keretei között - megterhelje. Felhatalmazásomat a mellékelt kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul veszem, hogy a felhatalmazási megbízás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról, illetve elutasításáról és annak okáról a beszedésre jogosulttól a bankszámlatulajdonos kap értesítést.
 Hozzájárulok,
 Nem járulok hozzá,
hogy az OTP Bank Nyrt. a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a kedvezményezettet.
Kelt
Kelt: 
Nyomtatási előnézet