Érdemi egyeztetés nélkül kerül a kormány elé az új Hszt. tervezete

A múlt hét végén egy beszélgetéssel lezárult a minisztérium által „szakmai egyeztetésnek” nevezett folyamat. A Belügyminisztérium február 16-án beterjeszti a törvény-tervezet a kormánynak, majd annak jóváhagyása után – várhatóan február végén – benyújtják azt az Országgyűlésnek is. Az FRSZ megítélése szerint valódi egyeztetésre nem került sor, mivel a minisztérium számos információt visszatartott. Az is csak a megbeszélések lezárása után egy nappal átküldött anyag alapján vált egyértelművé, hogy a közalkalmazottakat – tiltakozásunkat figyelmen kívül hagyva – ismét kihagyni tervezik az illetményemelésből. Sajnálattal kell elkönyvelnünk, hogy a Belügyminisztérium nem tekintette valódi tárgyalópartnernek a rendvédelmi szakszervezetek, de még a kormányzat által kreált Magyar Rendvédelmi Kart sem. Mindezekből következik, hogy az új szolgálati törvény minden hibájáért és annak összes negatív következményéért a Belügyminisztériumot terheli a felelősség. 

 

A törvény elfogadásáig még hátralévő időben az FRSZ természetesen minden lehetséges eszközt igénybe fog venni a kárenyhítés és a leginkább hátrányos rendelkezések módosítása érdekében.

 

A minisztériumban lezajlott beszélgetésről szóló beszámolónk letölthető innen.

 

Az FRSZ továbbra is elutasítja az új szolgálati törvényt - az összes előzmény, jogszabály-tervezet és FRSZ javaslat elérhető egy helyen, itt!