Folyamatban van a RIASZ törvény végrehajtásának előkészítése

Az ORFK gazdasági főigazgatójától kapott tájékoztatás szerint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Riasztv.) hatálybalépésére figyelemmel folyamatban van a Rendőrség közalkalmazotti és kormánytisztviselői állományába tartozók jogviszonyának rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyá történő átalakítása, a Riasztv. végrehajtási rendeletéinek előkészítése, a Rendőrség új munkaköri kategóriáinak kialakítása, illetve azok követelményeinek meghatározása. Figyelemmel arra, hogy a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács soron következő ülésének napirendi pontjai között is szerepel a Rendőrség közalkalmazotti és kormánytisztviselői állományába tartozók jogviszonyának rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonnyá történő átalakítása, ezért - a hiteles tájékoztatás érdekében - Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács időpontját 2019. január 28-ára halasztotta el Kovács István r. vezérőrnagy. (Az FRSZ RIASZ törvénnyel kapcsolatos álláspontja itt olvasható.)