A FRSZ által biztosított jogi képviselettel kapcsolatos fontos tudnivalók

Tájékoztatjuk tagjainkat, hogy az FRSZ XV. Kongresszusa által 2018. november 24-én elfogadott Alapszabály-módosítás a jogi képviselet biztosításának rendjére és a támogatói díj fizetésére vonatkozó szabályokat is érintette. A módosításokat részben az idén év elején hatályba lépett Polgári Perrendtartásról szóló törvény, részben más jogszabályi változások, valamint a gyakorlati tapasztalatok tették szükségessé. Az Alapszabály megváltozott rendelkezéseire figyelemmel módosítottuk a szakszervezeti jogi képviselet ellátásához szükséges meghatalmazást. A megújított meghatalmazás innen tölthető le.

Fentieken túl ajánljuk tagjaink szíves figyelmébe az FRSZ által biztosított jogi képviselettel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat összefoglaló "kisokost", amely már a módosított Alapszabály rendelkezéseinek alapulvételével készült. A jogi képviseleti kisokos innen tölthető le.