FRSZ javaslat a rendvédelmi szervek közalkalmazottainak keresetkiegészítésére

 

​A belügyi érdekegyeztető üléseken és számos egyéb alkalommal is folyamatosan szorgalmazzuk a rendvédelmi közalkalmazottak hátrányos helyzetének orvoslását. A rendvédelmi közalkalmazottak ugyanis nem csak a hivatásos állományhoz viszonyítva vannak rosszabb anyagi helyzetben – holott munkájuk a rendőrség által végzett feladatok eredményes ellátásához elengedhetetlenül szükséges -, hanem a közszféra, sőt más fegyveres szervek ugyancsak közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott dolgozóihoz képest is kevesebb kedvezményben részesülnek. A rendőrségi közalkalmazottak például 2002-ben részesültek utoljára általános és érdemi béremelésben. 

 

 

A rendvédelmi közalkalmazottak negatív diszkriminációja sajnálatos módon a napokban ismét aktualitást kapott. Január közepén került közzétételre a 2/2015. (I. 16.) HM utasítás, amely a honvédelmi tárca közalkalmazottai számára 2 %-os kereset-kiegészítést állapít meg.

 

A rendvédelem és a honvédelem területén dolgozó közalkalmazottak megkülönböztetését indokolatlannak tartjuk ezér a belügyminiszternél kezdeményeztük a honvédelmi tárcánál adott többlet juttatási forma kiterjesztését a rendvédelmi szervek közalkalmazotti állományára.

 

Az FRSZ javaslata letölthető innen

 

A cikkben hivatkozott HM utasítás letölthető innen