FRSZ javaslatok az FBŐ-sök bérezésének és a rendvédelmi egészségkárosodási járadékosok ellátásának rendezésére

A közelmúltban megkereséssel fordultunk a Rendőrség vezetéséhez a fegyveres biztonsági őrök Riasz. tv. bevezetésével még tovább szélesedett bérdifferenciájának, valamint a rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülők ellátásának problémái miatt. A Riasz.tv. hatálybalépése előtt még „csak” kettős bérbeli megosztottság (munkavállalók-közalkalmazottak) ugyanis a rendvédelmi igazgatási jogviszony bevezetése óta sajnálatos módon tovább szélesedett, immár háromfelé tagozódnak a fegyveres biztonsági őrök a havi illetményüket tekintve.

Az ORFK irányába jeleztük továbbá, hogy jogszabálymódosításokat tartunk szükségesnek a rendőrségtől leszerelt rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő volt hivatásos kollégákat megillető alapvető jogosultságok biztosítása tárgyában, úgy mint a „nyugdíjas igazolvány”, illetve az egészségügyi intézmények (Honvéd Kórház) szolgáltatásainak igénybevétele. Részletek és az ORFK válasza az alábbiakban olvashatók.

A júniusi soros rendőrségi érdekegyeztető ülésen elhangzott tájékoztatás szerint több mint 2.000 munkavállaló bérének megemelésére történt központilag intézkedés, melyet természetesen örömmel vettünk tudomásul. 

Sajnálatosnak tartjuk azonban, hogy a régóta megosztott fegyveres biztonsági őri állomány vonatkozásában az indokolatlan bérdifferencia változatlanul fennáll. A Riasz.tv. hatálybalépése (2019.02.01.) előtt még „csak” kettős bérbeli megosztottság (munkavállalók-közalkalmazottak) a rendvédelmi igazgatási jogviszony bevezetése óta sajnálatos módon tovább szélesedett, immár háromfelé tagozódnak a fegyveres biztonsági őrök a havi illetményüket tekintve. Pedig az ellátandó feladat azonos!

A rendvédelmi igazgatási jogviszonyba átminősített korábbi közalkalmazott FBŐ-sök a Riasz.tv. szerinti új, jellemzően magasabb bérrendszer szerinti illetményt kapják 2019. februártól. Mint ismeretes a Riasz.tv. bevezetése átlagosan kb. 40.000,- Ft béremeléssel párosult. Az érettségivel nem rendelkező közalkalmazott FBŐ-sök munkavállalók lettek és a 250.000,- Ft-os szakmunkás bérsávba kerültek besorolásra. A régóta munkajogviszonyban foglalkoztatott fegyveres biztonsági őrök illetménye a jogszabály szerinti kötelező havi 195.000,- Ft-ról központilag 220.000,- Ft/hó összegben került megállapításra.

Nyilvánvalóan a fegyveres biztonsági őri munkakör középfokú szakképzettséget igénylő munkakör, így a volt Kjt.-s, 2019.02.01-től Mt.-s FBŐ-sökkel egyezően a régóta munkavállalóként foglalkoztatott FBŐ-sök havi bérének 250.000,- Ft-ra felemelését kezdeményeztük a rendőrség vezetésénél.

Az ORFK irányába jeleztük továbbá, hogy jogszabálymódosításokat tartunk szükségesnek a rendőrségtől leszerelt rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülő volt hivatásos kollégákat megillető alapvető jogosultságok biztosítása tárgyában, úgy mint a „nyugdíjas igazolvány”, illetve az egészségügyi intézmények (Honvéd Kórház) szolgáltatásainak igénybevétele. A jelenleg is hatályos 14/2012. (III.30.) BM rendelet 7. § (3) bekezdése szerint ha nyugdíj miatt kerül sor a szolgálati viszony megszüntetésére, akkor a bevont szolgálati igazolvány helyett nyugdíjas igazolványt kell kiadni. Sajnos a rendvédelmi egészségkárosodási járadék miatti szolgálati viszony megszüntetés esetéről nem rendelkezik jogszabály, mégis indokolt a leszereléskor bevont szolgálati igazolvány helyett egy kvázi „nyugdíjas igazolvány” kiadása. Ugyanis pl. annak birtokában tud az érintett kolléga a rendőrségi objektumban működő egészségügyi rendelésre/kezelésre bejutni.

Hasonló a helyzet pl. a Honvéd Kórház szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges igényjogosulti státuszt illetően. A vonatkozó jogszabály, a 175/2007. (VI. 30.) Korm.r. ugyancsak nem szól az ellátásra jogosultak (igényjogosultak) körében a rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülőkről. Véleményünk szerint az egészségkárosodási járadékban részesülők tekintetében indokolatlanul és méltánytalanul joghézag áll fenn, de bízunk abban, hogy az önhibájukon kívül ilyen helyzetbe került kollégák helyzetét jelenleg és a jövőben is empatikusan kezeli mind a rendőrség, mind a rendőrségen kívüli egészségügyi szolgáltatók.

A megkeresésünkre érkezett ORFK válasz szerint a régi munkavállalói FBŐ állomány vonatkozásában nem várható további bérkorrekció, a rendőrség vezetése ugyanis a 195.000,- Ft-ról 220.000,- Ft-ra történő emelést a válaszukban leírtak szerint megfelelőnek tartja.

Szakszervezetünk ezzel természetesen nem ért egyet, ezért a Belügyminisztériumhoz fordulunk az indokolatlan bérezésbeli különbségek kiegyenlítése érdekében.

A rendvédelmi egészségkárosodási járadékosokat illetően jó hír, hogy a 175/2007. Korm.r. 2019. július 13-án módosult, és az egészségügyi szolgáltatásra jogosultak körét kibővítette a rendvédelmi egészségkárosodási járadékban részesülőkkel. Emellett a rendőrség vezetése is támogatólag áll az említett személyi körbe tartozókat érintő egyéb problémák rendezéséhez, és az ORFK válaszlevélben foglaltak szerint ők maguk is jogszabálymódosítási indítvánnyal élnek azok megoldása érdekében.

Szakszervezetünk e körben is megkereséssel él a BM irányába.

Letölthető dokumentumok: