FRSZ javaslatok az ORFK cafetéria utasításának módosítására

Az ORFK idei cafetéria utasítás tervezetének véleményezése során javasoltuk a közalkalmazottak, munkavállalók és más nem hivatásos jogviszonyban foglalkoztatottak bakszámla-költségtérítésének felemelését, mivel azt a vonatkozó BM normák nem korlátozzák. Kifogásoltuk, hogy a tervezett szabályozás nem tenné lehetővé az év elején tett cefetéria nyilatkozat év közbeni módosítását, valamint azt, hogy az ORFK a közalkalmazottak és munkavállalók kárára nem él a jogszabályok által biztosított pozitív irányú szabályozás lehetőségével.

Időközben megjelent a BM cafetéria utasítása is, melyben az FRSZ javaslatait a minisztérium sokadszorra, ismételten figyelmen kívül hagyta. 

A cafetéria keret 6 éve változatlanul, idén is bruttó 200 ezer forint marad, és nem emelkedik a szintén évek óta változatlan 4 ezer forintos bankszámla-költségtérítés sem. Sajnos idén sem vezetett eredményre a cafetéria közterheinek munkavállalókra terhelése elleni tiltakozásunk. A többség által előnyben részesített készpénz és SZÉP-kártya juttatások választása esetén az adók és járulékok levonása után nettó 149 ezer forintra csökken a ténylegesen igényelhető cafetéria juttatás összege. Végezetül a rendvédelmi dolgozókat - az FRSZ tiltakozása ellenére - idén is kizárták az adómentes lakáscélú támogatásból.

Emlékezetes, hogy 2010-ben a cafetéria keret még 251 ezer forint volt, és a BM a szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján azon felül biztosította a helyi utazási bérletet, a ruhapénzt (a hivatásosoknak), az iskolakezdési támogatást, valamint a fogpótlás és a szemüveg költségtérítést. 2012-re – az életpályamodell bevezetésének jegyében – a cafetéria keretet 200 ezer forintra csökkentették, és már csak annak terhére lehet kérni a bérletet és az iskolakezdési támogatást is, a ruhapénz felét pedig évek óta visszatartják az állandósult egyenruha cserék költségeinek finanszírozására.