A Független Rendőr Szakszervezet elfogadhatatlannak tartja a rendvédelmi közalkalmazottak átminősítését

Kifogásoljuk, hogy a rendvédelmi közalkalmazottak és kormánytisztviselők jogállásának átalakítását célzó T/3615. számú törvényjavaslat benyújtása előtt a Belügyminisztérium elmulasztotta a szakszervezetekkel történő érdemi egyeztetést. A rendvédelmi igazgatási szolgálati viszonyt (rövidített nevén: a RIASZ-t) létrehozó törvényjavaslat elfogadását nem támogatjuk, mivel az a közalkalmazotti állomány kötelezettségeit aránytalanul megnöveli, alapvető jogait szükségtelenül korlátozza, miközben a kormányzat által kilátásba helyezett átlagos illetményemelés valós mértéke számunkra kétséges és bizonytalan. 2015. óta hallgatjuk a hivatásos állomány 50%-os, átlagos illetményemeléséről szóló győzelmi jelentéseket, miközben jövőre 17 ezer rendőr nem kap majd egy forint emelést sem! Ezért várjuk el, hogy a rendvédelmi közalkalmazottak 10 éve befagyasztott illetményét ne statisztikailag, hanem személyre szabottan, minden munkavállaló saját illetményéhez mérten emeljék meg legalább 30%-al. Példátlan és elfogadhatatlan megoldásnak tartjuk, hogy az illetményemelést a jogosultságok korlátozásához kötik. Közleményünk további részei és tájékoztató anyagaink a további információ linkre kattintva olvashatók.

Elfogadhatatlannak tartjuk a kollektív szerződések rendszerének megszűntetését is, mivel ez az intézkedés a szakszervezetek által több évtized alatt kiharcolt munkavállalói jogokat szűnteti meg egyetlen tollvonással. Indokolatlannak és aránytalannak tartjuk a rendvédelmi igazgatási alkalmazottak szolgálati jogviszonyában a hivatásos szolgálatban állókra vonatkozó szigorú szabályok és alapjog korlátozások bevezetését. Az aránytalanságot fokozza, hogy jogkorlátozások ellensúlyozásaként nem kerülnek átvételre olyan többletjuttatások, mint a ruhapénz, vagy az egészségügyi szabadság.

Kifogásoljuk a kinevezés egyoldalú módosításának széles körű lehetővé tételét, különösen az illetmény, a munkakör és a munkavégzés helyének megváltoztatása tekintetében. Eltúlzottnak tartjuk a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás évenkénti 90 munkanapos, azaz több mint 4 hónapos időtartamát. Példátlannak tarjuk az illetménycsökkentés lehetőségének bevezetését is, mivel ilyen negatív szankció még a hivatásos szolgálati jogviszonyban sem kapcsolódik a teljesítményértékeléshez! Kifogásoljuk a hivatásosokra vonatkozónál szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok előírását, mivel az a gazdasági társaságban történő szerepvállalást szinte teljesen kizárja a rendvédelmi alkalmazottak vonatkozásában. Elutasítjuk a szabadság mértékének csökkentését, melynek következtében számos közalkalmazott éves szabadsága 2 héttel is lerövidülhet.

Mindezek alapján javasoljuk a törvényjavaslat átdolgozását. Az FRSZ Belügyminiszternek írt levele, valamint a törvényjavaslattal kapcsolatos tudnivalókat összefoglaló elemzésünk az alábbiakban olvashatók.

Letölthető anyagok: