Gyermekgondozásról visszatérő anyák, apák figyelem!

 

A Hszt. 44. § (1) bekezdés g) pontja alapján, aki szolgálati feladatait önhibáján kívüli okból (pl. gyermekgondozás céljából igénybe vett illetmény nélküli szabadság miatt) nem tudja ellátni, legfeljebb az ok megszűnéséig a fegyveres szerv személyi állományába tartozik, s őt rendelkezési állományba kell helyezni.

 

Az illetmény nélküli szabadság és így a rendelkezési állomány megszűnésére a hivatásos nyilatkozata és az abban megjelölt időpont az irányadó!

 

Így amikor kolléganőnk, szakszervezeti tagunk parancsnoka felé szolgálati jegyen tett kérelme ellenére, a rendőrség hezitált az ismételt szolgálatba és beosztásba helyezésről, s ezzel a kérelmezőt továbbra is illetmény nélküli szabadságon tartotta, melynek következményeként részére csak a gyed került folyósításra, jogszerűtlen volt, melyért a munkáltató fegyveres szerv kártérítési felelősséggel tartozik.

 

Az adott munkaügyi perben született immár jogerős ítéletben az eljáró törvényszék megállapította, hogy a mulasztó alperes a felperes állományba történő visszahelyezéséről késedelmesen intézkedett, ezért kötelezte a mulasztás idejére (vagyis két teljes hónapra) felperes illetménye és a kifizetett Gyed közötti különbözete, valamint ennek törvényes kamata kártérítésként történő megfizetésére.

 

Amennyiben Téged is érint ez a probléma, várjuk jelentkezésedet, illetve várunk szakszervezeti tagjaink közé!

 

Budapest, 2015. május 11.

  dr. Tordai Gábor jogtanácsos

Független Rendőr Szakszervezet

Jogsegélyszolgálatának vezetője