Három nagy érdeklődéssel várt kollégiumi véleményt fogadott el a Kúria

Az állásfoglalások közüll kettő a rendőrség dolgozóit is érintheti. Ezek közül az első, a 4/2017. KMK vélemény az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről szól, melyben a kollégium leszögezte, hogy az egyenlő bánásmód megsértése esetén érvényesülő kimentéses bizonyítás alapján a munkáltató kötelezettsége bizonyítani, hogy megtartotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásait. 

A második állásfoglalás az 5/2017. (XII.28.) KMK véleményben jelen meg, a joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatban. A kollégium leszögezte, hogy a joggal való visszaélés tilalmának megsértése akkor állapítható meg, ha valamely alanyi jog gyakorlása formálisan jogszerűen történt. Ezért valamely joggyakorlás nem lehet tételes jogszabályba ütközés miatt jogellenes és egyben a joggal való visszaélés tilalmába ütköző. Szerződéses jognyilatkozattal összefüggésben nem lehet joggal való visszaélésre hivatkozni. A kollégiumi vélemény a megváltozott jogi környezetnek megfelelően módosította a Legfelsőbb Bíróság MK. 6. számú állásfoglalását.