Hasznos információ az adóbevalláshoz: a szakszervezeti tagdíj csökkenti az adóalapot

A 2017. évi személyi jövedelemadó bevallásnál felhasználható 2017. évi szakszervezeti tagdíjbefizetésről szóló igazolásokat Központi Koordinációs Irodánk már január 21-én megküldte a tagszervezeti tisztségviselők számára annak érdekében, hogy azok kellő időben eljussanak a tagokhoz. Az igazolások felhasználása azonban sokak számára csak napjainkban vált aktuálissá, miután megkapták a NAV által elkészített adóbevallás tervezetét. Az ennek következtében megszaporodott kérdésekre figyelemmel hívjuk fel tagjaink figyelmét az alábbiakra. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szja. tv.) 27. § (1) bekezdés a) pontja alapján a befizetett szakszervezeti tagdíj összegével a nem önálló tevékenységből (munkavégzéssel járó jogviszonyból) származó bevétel adóalapja csökkenthető. Az FRSZ által kiadott igazolásban szereplő 2017. évi szakszervezeti tagdíj összege tehát az Szja. tv. hivatkozott szabálya szerint nem a befizetendő adót, hanem az adóalapot csökkenti! (Például, aki 2017-ben csak a rendőrségtől szerzett adóköteles jövedelmet úgy, hogy havonta bruttó 200.000,- Ft-ot keresett, akkor az éves jövedelmét képező 2,4 millió forintból vonhatja le az FRSZ tagdíjat, és – más adókedvezmény hiányában – a maradék után kell személyi jövedelemadót fizetnie.)

Az adóbevalláshoz rendszeresített 17SZJA nyomtatvány kitöltése során:

  • az 1. sor „d” oszlopában a munkáltató által közölt bérjövedelemből kell levonni a 2017-ben befizetett és leigazolt szakszervezeti tagdíjat, és
  • a leigazolt szakszervezeti tagdíjat az 55. sor „b” oszlopában is fel kell feltűntetni.

Mindezeket szemlélteti az innen letölthető minta.

További információk:

 

  • Azoknak a munkaviszonyban foglalkoztatott tagoknak, akiktől a munkáltató hajlandó levonni a szakszervezeti tagdíjat, nincs további teendőjük abban az esetben, ha a NAV által elkészített adóbevallási tervezet 55. sorában az adóhatóság feltüntette a 2017. évi szakszervezeti tagdíjat. Ezt a NAV a munkáltatótótól kapott adatok alapján tudta megtenni, és ez esetben a tagdíj összegét nem is kell levonni a bevallás 1. sorának „d” oszlopában szereplő összegből, mivel azt a NAV már megtette!
  • Azoknak a hivatásos és közalkalmazotti jogviszonyban foglalkoztatott tagoknak akiktől a munkáltató nem hajlandó levonni a tagdíjat, valamint azoknak a munkavállalóknak, akik saját maguk fizetik (egyéni átutalással, vagy csoportos beszedéssel) a szakszervezeti tagdíjukat, a fentiek szerint kell eljárniuk.
  • Az elektronikus úton megküldött Szja. bevallási tervezetek módosításának lehetőségére egyébként a NAV maga is felhívja az adózók figyelmét. Amennyiben 2018. május 22-éig ezzel a lehetőséggel nem él a magánszemély és nem javítja, vagy egészíti ki az adóbevallási tervezetet, vagy egyáltalán nem fogadja el azt, és nem nyújt be önadózóként elkészített 17SZA bevallást sem, akkor a NAV adóbevallási tervezete válik hatályos adóbevallássá.

 

Végezetül megjegyezzük, hogy a fentiek szerinti többletmunkát a Belügyminisztérium azon intézkedése rója tagjainkra és szakszervezetünkre, mellyel a minisztérium 2012. január hónapban – véleményünk szerint – törvénytelenül és önkényesen megtiltotta a rendőrségi munkáltatók számára a szakszervezeti tagdíjak levonását. Ezt az intézkedést a Hszt. 2011-ben elfogadott módosítására hivatkozva vezették be, mellyel egyébként indokolatlan és ezért alkotmányellenes módon tettek különbséget a civil és a rendvédelmi szféra szakszervezetei között, a mi kárunkra.

 

A hivatkozott jogszabályi rendelkezés ugyanis azt rögzíti, hogy a rendvédelmi szervnél működő szakszervezetek vonatkozásában a munkavállalói érdek-képviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló 1991. évi XXIX. törvényt nem kell alkalmazni. Ez a törvény teszi kötelezővé a munkáltatók számára a szakszervezeti tagdíj levonását Magyarországon 1991. óta. Az új szabályozás szerint a rendvédelmi szerv a hivatásos és a közalkalmazotti állomány tagjának illetményéből a szakszervezeti tagdíjat a rendvédelmi szerv és az állomány tagjának erre vonatkozó megállapodása esetén vonja le. A rendőri szervek azonban a korábbi megállapodást 2012. január hónapban a minisztérium utasítására felmondták, újat pedig nem hajlandóak egyetlen szakszervezeti taggal sem kötni. Mindezek a rendőrségen munkaviszonyban foglalkoztatottakra nem vonatkoznak, ezért, amennyiben kérik, akkor az ő munkabérükből a munkáltatók levonják a tagdíjat és átutalják a szakszervezet számára.

 

Ne feledkezzen meg adója 1%-ának Police Caritas Alapítvány számára történő felajánlásáról sem!

 

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján az erre a célra kialakított oldalon minden ügyfélkapuval rendelkező személy megnézheti a SZJA-bevallás tervezetét, ott ellenőrizheti és jóváhagyhatja azt, valamint rendelkezhet az adó 1+1%-áról is. Ennek a lépései az alábbiak:

1. lépés: Bevallása mellett megtalálja az 1+1 %-os nyilatkozat ablakot, ahol a „nyilatkozom” gombra kattintva rendelkezhet adója 1%-áról, ezzel segítve a bajba jutott rendőröket a Police Caritas Alapítvány útján.

2. lépés: Az „azonosítás” gombra kattintva írja be személyes adatait, ha hozzájárul hogy a címadatokat átadhatják a kedvezményezett civil szervezet számára. Illetve tegyen pipát a hozzájárulok rublikába.

3. lépés: Töltse ki a Rendelkező Nyilatkozatot. A kedvezményezett adószáma rovatba írja be kötőjel nélkül a 19701974-1-42 adószámot, így támogathatja a Police Caritas Alapítványt. A kötőjelet a rendszer automatikusan teszi be, ön csak a számokat írja be.

4. lépésben rendelkezhet az adó +1%-áról is egy technikai számmal rendelkező egyház számára.

5. lépés: Kattintson a „Mentés” gombra, de figyeljen oda, mert ez még nem azonos a nyilatkozat véglegesítésével!

6. lépés: Kattintson a „Beadás” gombra, ezzel nyilatkozatát sikeresen beküldte, más teendője nincs.