Hivatásos állományú tagjaink tagdíja az év végéig nem változik!

 

Tisztelt FRSZ Tisztségviselők!

 

Soron kívüli tájékoztatást kérek Tőletek minden egyes újonnan belépő hivatásos állományú tagunk irányába a tagdíj megállapítása tekintetében, az alábbiak alapján.

 

Az FRSZ hatályos Alapszabálya szerint a hivatásos szolgálati jogviszonyban állók tagdíjának a mértéke a bruttó alapilletmény 1%-a, mely a régi Hszt. (az 1996 évi XLIII. törvény) alapján a beosztási illetményből és a rendfokozati illetményből tevődött össze.

 

Ezzel szemben a 2015. július 01-jétől hatályos új Hszt., (a 2015 évi XLII. törvény) szerint az alapilletmény három elemből áll: a beosztási illetményből, a szolgálati időpótlékból és a hivatásos pótlékból.

 

Ismeretes, hogy az új Hszt. a korábbi illetménypótlékok jelentős részét megszűntette, az alapilletményt pedig úgy határozta meg, hogy az ellensúlyozza a pótlékok és az illetménykiegészítés megszűnése miatti keresetveszteséget és ezen felül még illetményemelkedést is biztosítson. Az új Hszt. szerinti alapilletmény tehát nem csak alkotóelemeiben tér el a korábbitól, hanem illetményemelést is magában hordoz, ami az Alapszabály módosítása nélkül a tagdíj aránytalan mértékű emelkedéséhez vezetne, amit természetesen el kívánunk kerülni!

 

Az FRSZ vezetésének álláspontja szerint a tagdíj jövőbeli mértékét úgy célszerű meghatározni, hogy az megközelítőleg olyan mértékű tagdíjemelkedést eredményezzen, amilyen mértékben az illetmények a törvény által garantáltan ténylegesen emelkedtek. Mindezek szükségessé teszik az FRSZ Alapszabályának módosítását is, amire azonban csak szakszervezetünk Kongresszusa illetékes.

 

Mindezekre tekintettel az FRSZ vezetősége úgy döntött, hogy - az év végén megtartani tervezett - Kongresszus döntéséig fenntartjuk hivatásos állományú tagjaink régi tagdíj megállapítási és fizetési rendszerét.

 

Kérjük, hogy fentiekről szíveskedjetek az újonnan belépni szándékozó hivatásos állományúakat tájékoztatni, egyben felhívni szíves figyelmüket, hogy a belépési nyilatkozaton még a régi rendfokozati- és beosztási illetményüket tüntessék fel, amit az új Hszt. szerinti besorolásról szóló állományparancs „korábbi rendszeres díjazás a Hszt. 352. § b) pontja alapján, 2015. június 30-án” címszó alatt tűntet fel.

 

Budapest, 2015. július 19.

 

Üdvözlettel:

 

Pongó Géza főtitkár